ရန္ ကုန္ – COVID-19 စိုးရိမ္၍ ယေန႔(မတ္လ၁၈ရက္)က်င္းပသည့္ စာေမးပြဲ လာမ‌ေျဖသူမ်ားအားဇြန္လဆန္းတြင္အစားထိုးစာေမးပြဲထပ္မံက်င္းပေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယေန႔စတင္မည့္တကၠသိုလ္စာေမးပြဲမ်ားအားေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အပါအဝင္ တကၠသိုလ္ ၂၃ခုက ယမန္ေန႔ညတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သို့ေသာ္ စာေမးပြဲကို သတ္မွတ္ရက္အတိုင္းသာ က်င္းပမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္က အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

ထို့ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ယမန္ေန႔ညတြင္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ စုေဝးေတာင္းဆိုရာ ယေန႔နံနက္ ၇နာရီတြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕အေရးေပၚအစည္းအေဝး‌ေခၚယူၿပီး အစားထိုးစာေမးပြဲ က်င္းပေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔စတင္မည့္ စာေမးပြဲအား ‌ေျဖဆိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဘာသာရပ္အားလုံးၿပီးေအာင္ ‌ေျဖရမည္ျဖစ္ၿပီး မေျဖေသာဘာသာရပ္ကို က်ရွုံးသတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

ဇြန္လဆန္းတြင္က်င္းပမည့္ အစားထိုးစာေမးပြဲ‌ေျဖလိုသူမ်ားသည္ ယေန႔စေျဖရမည့္ ဘာသာရပ္အားလုံးကို ဝင္ေရာက္‌ေျဖဆိုျခင္းမျပဳရန္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕က စာေမးပြဲ မစတင္မီတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဇြန္လဆန္းတြင္ အစားထိုးေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ယေန႔စတင္သည့္ စာေမးပြဲဘာသာရပ္အားလုံးတြင္ “ပ်က္ကြက္” ျဖစ္ေနပါက အစားထိုးေျဖဆိုခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး သီးသန႔္ ခြင့္တိုင္ၾကားရန္မလိုေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ေၾကညာသည္။

ယမန္ေန႔ကလည္း ရတနာပုံတကၠသိုလ္ႏွင့္ ဒဂုံတကၠသိုလ္တို့၌ စာေမးပြဲမ်ား ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ့က ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဒဂုံတကၠသိုလ္ႏွင့္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္တို့၌ ယမန္ေန႔က ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ေနစဥ္

ဆဲဗင္းေဒး