ဗု ဒၶဟူးေန႔ ေမြးဖြားသူမ်ားက ဤႏွစ္ သူတစ္ပါးကို အားကိုး၍ မရေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ သူမ်ားတကာထက္ပို၍ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားရွင္မ်ားျဖစ္ႏိုင္သလို႔ အရာရာကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ပါမွ အဆင္ေျပလာမည္။

မိမိအတြက္အက်ိဴး ျဖစ္ထြန္းသည့္ အခြင္အလမ္း၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားပါ ရရွိမည္ ..။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ေရွ႕ပိုင္း(၆)လတြင္ ေနရာသစ္၊ ဝန္းက်င္သစ္မ်ားသစ္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။

စီးပြားအရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တက္ကာ အိမ္ပိုင္၊ ကားပိုင္ျဖစ္သြားတက္၏။ မထင္မွတ္ထားေသာ ခရီးမ်ား၊ မရည္႐ြယ္ေသာ ခရီးမ်ား သြားရတတ္၏။

လူမ်ိဳးျခား ကူညီျခင္းႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ကိစၥမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ႀကဳံရမည္ျဖစ္၏။

လူမ်ိဳ းကြဲ လူမ်ိဳးျခားအက်ိဳ းေပးမည္။ဝန္ထမ္းဆိုလွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္း၊ အေျခအေန ျမင့္တက္ျခင္း ႀကဳံရလိမ့္မည္ ျဖစ္၏ …။

ေနာက္ ၆လေတြ႕မွာ သားသမီးလက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ ပက္သတ္ၿပီး စိတ္ညစ္စရာ ႀကဳံရမည္။ ေငြဒလေဟာ ထြက္ျခင္း၊ ေငြအတြက္ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကဳံရမည္။

စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္၏။ ပတ္ဝန္းက်င္မွမိမိအား ျပစ္တင္တင္ေဝဖန္ ေျပာဆိုမႈမ်ားအၿမဲရွိေနႏိုင္ပါသည္။အလုပ္အကိုင္၌ ထိခိုက္တတ္၏။

႐ုံးျပင္ကႏၷား၊ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္၊ ျပသနာႀကီးစြာေျဖရွင္းရတတ္သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ထားတိုင္း အတိုက္အခံႀကဳံ ၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ရမည္ …။

စီးပြားေရး.. ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေခတ္မွီဆံသ ဆံရိတ္ အလွျပင္ဆိုင္၊ စတိုးဆိုင္မ်ား ဖြင္ျခင္း၊ စက္သုံးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္း ေကာင္းမည္။

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါက ေငြေၾကး၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ လူစြမ္းအားအရင္းအႏွီးကို ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္သင့္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံး ဖ်က္ဆီးခံရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ မည္သူကိုမွ် ယုံၾကည္ ၍မရပါ။ အထူး အဂါသၤား၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ဒုကၡေပးတတ္သည္ …။

လႈမႈေရးရာ.. အမ်ားကိစၥ၊ အဖြဲ႕အစည္းကိစၥမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ေပးရတတ္သည္။ စိတ္ေလာၿပီးသူတစ္ပါးသူအကူအညီျဖင့္လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းမ်ားေရွာင္က်ဥ္ေပးပါ။

ရင္းႏွီးေသာသူမ်ားႏွင့္ မိမိအၾကား အယူအဆ သေဘာထားမကိုက္မႈမ်ား ႀကဳံရမည္။

အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ မိမိအား အသုံးခ်ခံအျဖစ္ ထည့္သြင္းပါက လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေအာင္ လုပ္ကိုင္ပါ …။

ပညာေရး လိုက္စားေနသူမ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကိုသာဦးစားေပးလုပ္ကိုင္သင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ပညာေရးတြင္မိမိရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားဆြတ္ခူးႏိုင္မည္။

သို႔ေသာ္ အိမ္အတြက္ အပူေၾကာင့္ ပညာအစြမ္းေလ်ာ့နည္းသြားတတ္သည္။ ရပ္နားတာမ်ိဴး ႏွစ္ေအာက္တာမ်ိဳးႀကဳံေတြ႕ ရတတ္သည္ …။

လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအတြက္ အခ်စ္ေရးကို ဦးစားမေပးသင့္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္ကိုေသာ္၎၊ စိတ္အလိုမက်ျခင္းလည္း ျဖစ္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားမိသားစုအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်ျခင္း စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႀကဳံ တတ္သည္။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားျဖစ္ပါက အိမ္ေထာင္ဖက္၏ လက္စားေခ်တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရတတ္သည္။ အေမြကိစၥရပ္မ်ား ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအႏြယ္ မိသားစုအတြက္ေၾကာင့္ အပယ္ခံဘဝေရာက္ ရတတ္သည္။

ၾကားဝင္ေႏွာက္ယွက္သူ ေပၚေပါက္မည္။ သားသမီးမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မိသားစုအတြင္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။

က်န္းမာေရး ေဖာကိျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံ ရတတ္သည္။ ေလးဘက္နာ၊ အ႐ိုးအေၾကာ၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းမ်ား ခံစားရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေရွာင္လြဲႏိုင္ရန္ ခရီးသြားလာပါ …။

ထီးထိုးရန္-အက်ိဴ းေပးအကၡရာႏွင့္ဂဏန္း-{ဓ၊ဒ၊မ၊ပ၊ဖ}၈ အစ, ၉ အဆုံး ထီးထိုးေပးပါ …။

အစိုးရဥပေဒႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ (အႀကံျပဳတာပါ)

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ ဗုဒၶဟူးသားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့ “အဂၤါ”,”ေသာၾကာ” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္ပါသည္ …။

အက်ိဴးေပးအကၡရာ -{ဓ၊ဒ၊မ၊ပ၊ဖ}

အက်ိဴးေပးဂဏန္း-{၈၊၇၊၃၊၉}

အက်ိဴးမေပးေနနံ-{“အဂၤါ,ေသာၾကာ”}

အက်ိဴးေပးအေရာင္- ခရမ္း၊ နံ႔သာေရာင္

အက်ိဴးမေပးအေရာင္- သင္ပုတ္၊အညိဳ႕၊အျဖဴ

ေဆာင္ရန္- အစိမ္းေရာင္ရွိေသာေက်ာက္စိမ္းရတနာ

ယၾတာ – အပတ္တိုင္ မိမိေမြးေန႔တြင္ ေမၿမိဳ႕ပန္း၊ ပိေတာက္ၫႊန႔္၊ ပိန္းပန္း၊ ေ႐ႊပန္း၊ ႐ြက္ေလွမ်ားကို ေငြပန္းအိုးမ်ားႏွင့္ ပူေဇာ္ေပးပါ။ တန္ခိုးႀကီးဘုရားတြင္ ေ႐ႊဆိုင္းကပ္လႉ ၊ယပ္(၇)ေခ်ာင္းလႉေပးပါ။

အေရွ႕ေတာင္အရပ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ လမ္းခင္းျခင္းႏွင့္ တံထားေဆာက္ ကုသိုလ္ျပဳပါ …။ ။

credit-Orginal Uploader