ကို ရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားေ နသည့္ ကာလအတြင္း စာေမးပြဲမ်ား ကို ရက္ေရႊ႕က်င္းပရန္ အတြက္ တကၠသိုလ္ (၂၃)ခု ရွိ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားက ထုတ္ျပန္ မတ္လ(၁၇)ရက္ေန႔ တြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္္သည္။မတ္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပေတာ့မည့္ တကၠသိုလ္အသီးသီး၏ စာေမးပြဲမ်ားကို ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ မျပန္႔ပြားေတာ့သည့္အခ်ိန္အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ႏွင့္ ယခုကာလအတြင္း စာေမးပြဲမ်ားကိုရက္မေရႊ႕ပဲ က်င္းပမည္ဆိုပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကိစၥအ၀၀ သည္ ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာန၏ တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းသမဂၢတို႔က တူညီစြာထုတ္ျပန္ထားသည္။

စာေမးပြဲ မ်ား ကို ရပ္ ဆိုင္းရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မရွိေသး ပဲ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာ တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လက္သန္႔ေဆးရည္၊ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား၊စာေမးပြဲထိုင္ခုံအကြာအေဝးသတ္မွတ္မႈမ်ားျဖင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို မူလသတ္မွတ္ရက္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနမွသိရသည္္။

စာေမးပြဲ မ်ား ပုံမွန္ အတိုင္းက်င္းပပါမယ္ဟု ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန လက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ စာေမးပြဲမ်ားကို မူလသတ္မွတ္ရက္အတိုင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္၏ စာေမးပြဲမ်ားကို မတ္လမွ စတင္က်င္းပမည့္အစား ေမလမွသာက်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု ၄င္းတကၠသိုလ္က မတ္လ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တကၠသိုလ္စာေမးပြဲမ်ား မက်င္းပမီ အခ်ိန္က ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျပန္႔ႏွံ့မႈကို ကာကြယ္ရန္ လူစုလူေဝးႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ ပြဲလမ္းမ်ားကိုေလၽွာ့ခ်ရန္ အသိေပးခဲ့ေသာ္ လည္း တကၠသိုလ္အခ်ိဳ႕တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသၾကၤန္ပြဲေတာ္မ်ားကို စည္ကားစြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပရန္ တစ္ရက္အလိုမွ ၄င္းသမဂၢတို႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ တကၠသိုလ္၊ဒီဂရီေကာလိပ္၊ေကာလိပ္ ၁၅၀ေက်ာ္ရွိေနသည္။

crd:The voice