အီ တလီ၊ မတ္လ (၁၇)

အီတလီတြင္ တစ္ရက္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ေသဆုံးမႈအျဖစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္က လူေပါင္း ၃၆၈ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ယမန္ေန႔ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕က ၃၄၉ ဦး ထပ္မံေသဆုံးခဲ့သည္။ ၂ ရက္အတြင္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ (၇၁၇) ဦး စံခ်ိန္တင္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အီတလီတြင္ တစ္ရက္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ ေသဆုံးမႈမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္က ေသဆုံးခဲ့သူ ၁၅၀ ဦးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္ဆေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

အီတလီ၏ ေန႔စဥ္ကူးစက္ႏႈန္းႏွင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းသည္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ျခင္းမရွိဘဲ ယခုအတိုင္း ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနမည္ဆိုပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ေသဆုံးသည့္ အေရအတြက္ကို ေက်ာ္လြန္ဖြယ္ရွိေနသည္။

အီတလီမွာ လူနာတင္ယာဥ္မေလာက္တာျဖစ္ေနပါတယ္။ အီတလီက တ႐ုတ္ျပည္ကေန Mask နဲ႔ ေဆးပစၥည္း အကူအညီေတာင္းခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္က Mask ၁.၈ သန္းနဲ႔ ေဆးပစၥည္းေတြကို ဘယ္ဂ်ီယံကို ပို႔ေပးလိုက္ပါတယ္။ ထိုမွတဆင့္ ဥေရာပကို ျဖန႔္ပါမယ္။

အီတလီက ဥေရာပ ႏိုင္ငံေတြကို အေစာပိုင္းက အကူအညီေတာင္းခဲ့ေပမယ့္ အားလုံးက ေတာင္မင္းေျမာက္မင္းမကယ္ႏိုင္ျဖစ္ေနတာမို႔ ျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ာမနီကေတာ့ ကူညီခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ဆရာဝန္ ၉ ေယာက္အဖြဲ႕လည္း သြားကူပါမယ္။

ေရာဂါစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ထပ္မံကူးစက္ႏႈန္းႏွင့္ ေသဆုံးႏႈန္း အနည္းဆုံး အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အီတလီႏိုင္ငံမွာမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထက္ပင္ ပိုမိုဆိုး႐ြားဖြယ္ရွိေနၿပီး စုစုေပါင္း ေသဆုံးသူ ၂၁၅၈ ဦးႏွင့္ ကူးစက္မႈေပါင္း ၂၈၀၀၀ နီးပါး ရွိသည္။

အီတလီနည္းတူ အီရန္ႏိုင္ငံမွာလည္း ယမန္ေန႔က လူေပါင္း ၁၂၉ ဦး ထပ္မံေသဆုံးၿပီး ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ေသဆုံးသူ ရာေက်ာ္လာသလို စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေသဆုံးႏႈန္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အဆိုး႐ြားဆုံးျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကူးသန္းသြားလာမႈမ်ား ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းႏွင့္ Lockdown ခ်ျခင္း အပါအဝင္ အျခားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာကို ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

Covid-19 ေရာဂါဗဟိုခ်က္မ ျဖစ္လာေသာ ဥေရာပအပါအဝင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၂ ႏိုင္သို႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေသဆုံးသူ ၇၁၇၁ ဦးႏွင့္ ကူးစက္မႈေပါင္း ၁၈၂၆၀၉ မႈ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

AS, Ref-worldmeters, Richard Myo Thant