ကို ရိုနာဗိုင္းရပ္စ္စြဲကူးစက္ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အနာဂါတ္ကမၻာ.. ရန္သူအတြင္းေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ နယ္နိမိတ္စည္းရိုးကာျခင္း…

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္စြဲ ကူးစက္ကပ္ေရာဂါသည္ လွ်င္ျမန္စြာတစ္ရွိန္ထိုးက်ယ္ျပန္႔လာျခင္းႏွင့္အတူ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မလံုျခံဳမွဳ- ေၾကာက္ရြ႔ံမွဳ- ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပ်က္ျပားမွဳတို႔ကိုပါ ျဖန္႔ေ၀ေပးေနသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရလွ်င္ မာနထိန္းခ်ဳပ္မွဳ- စြမ္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ ဇြဲသတၱိ – သိပၸံပညာ – နည္းပညာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတို႔ကို ျပင္းထန္စြာ ခ်ိဳးႏွိမ္ပစ္လိုက္သည္။

ယေန့ဥေရာပတိုက္သားမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ- ျမိဳ႔ၾကီးတစ္ျမိဳ႔ႏွင့္ တစ္ျမိဳ႔ – ရပ္ကြက္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၊ မိမိႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတို႔ၾကားတြင္ နယ္နိမိတ္အတားအဆီးမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ပုန္းေအာင္းလွ်က္ရွိေနသည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေ၀းေ၀းေနရန္ ကိုယ္တိုင္သာမက သားေျမးတို႔ကိုပါ လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ေနသည္။

နယ္နိမိတ္မ်ားကိုေလးစားျခင္းမရွိခဲ့ေသာ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္သစ္ဥေရာပသည္ ဗိုင္းရပ္စ္တစ္မ်ိုးကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ေနရာအနွ႔ံနယ္နိမိတ္မ်ားတည္ေဆာက္ေနသည္။ နယ္နိမိတ္ကို မသိေသာ ၀ိေရာဓိဆန္သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္အတြက္ အေျဖရွာရာတြင္ နယ္နိမိတ္မ်ား လိုအပ္သည္ဟူ၏။

ထိုသို႔ သီးသီးသန္႔သန္႔ တကူးတက လုပ္သည့္တိုင္ တကယ္ေတာ့ သိပ္အက်ိးမမ်ားလွပါ။ မျမင္ရသည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမွာ အတြင္း၌ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။ ကူးစက္ေရာဂါသည္ အီတလီမွ စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီနွင့္အျခားေဒသမ်ားသို့ပ်ံ့နွံ့သြားသည္။ ဤတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏွဳန္း တိုးမလာေစရန္ တရုတ္တို႔၏ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းအာဏာရွင္ပံုစံ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္မွဳမ်ား မလြဲမေရွာင္သာ က်င့္သံုးလာရသည္။ တရုတ္၌ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႔ႏွံစဥ္ ေပလယ်ကံျပဳ ခဲ့ေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ အီတလီ၏ ကူးစက္ေသဆံုးအေရအတြက္ကိုၾကည့္ကာ တားဆီးပိ္တ္ဆို႔ျခင္းမ်ား ေၾကာက္လန္႔တၾကား လုပ္ေဆာင္လာသည္။

ဥေရာပတိုက္သားမ်ား လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာခြင့္နွင့္ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ နယ္နိမိတ္မဲ့ ဥေရာပ၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအေျခခံမ်ား အေတာ္ေ၀းေ၀းေရာက္ရွိသြားသည္။ ဥေရာပသည္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒႏွင့္ ” ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအေရး” ကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာဟု ရွဳျမင္သည္။ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာသူအေရးသည္ ယခုအခါ ေသးေသးေလးျဖစ္သြားသည္။ နယ္နိမိတ္မ်ား တင္းၾကပ္လိုက္သျဖင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာသူျပႆနာ မရွိေတာ့ေခ်။

ေရာဂါကပ္ေဘးသည္ စစ္ပြဲထက္ဆိုးသလားဟု ေတြးမိၾကပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ေရာဂါပိုးႏွင့္ ညွိႏွိုင္း၍လည္းမရ ကပ္ေရာဂါမွ ထြက္ေျပး၍လည္း မျဖစ္ေခ်။ ယခုမျမင္ရတဲ့ရန္သူေရာက္လာပါျပီ။ “သင္ လက္တင္လိုက္ေသာ တံခါးလက္ကိုင္မွ သင့္အား ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္နိုင္ေျခရွိသည္ဟု ေတြးေနရျခင္းမွာ လူအမ်ားဆံုးစိတ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေၾကာက္ရြံ႔မွဳ႔ျဖစ္သည္။

ဥေရာပသည္ လမ္းေလွ်ာက္သူႏွင့္ ကဖီးဆိုင္မ်ားယဥ္ေက်းမွဳ ထြန္းကားရာျဖစ္သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႔ႏွံ႔မွဳ႔ ေၾကာင့္ ကဖီးဆိုင္မ်ား၊ ျပတိုက္မ်ား ပိတ္လိုက္ရသည္။ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ကူးလူးသြားလာမွဳ႔ ဆိုင္းငံ့လိုက္ေသာအခါ ခရီးသြားမ်ား မရွိေတာ့ေခ်။ အဆိုပါယဥ္ေက်းမွဳ ၂-ရပ္လံုး တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ပ်က္စီးသြားသည္။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာေနရာ ဘယ္မွာလဲဆိုသည္မွာ အၾကပ္အတည္းေတြ႔ေနသူ အားလံုးအတြက္ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါသည္။

ရွည္လ်ားေသာ မူရင္းေဆာင္းပါး၏ ဆိုလိုရင္းမွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အနာဂါတ္ကမၻာတြင္ စီးပြားေရး အထိနာမည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီမ်ား ေျပာင္းလဲမည္။ ဒီမိုကေရစီ ေဘးခ်ိတ္၍ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးအယူအဆမ်ား ထြန္းကားမည္ဟူ၍ ဥာဏ္မီပါသည္။

ယေန႔ Covid-19 ေရာဂါ ကူးစက္၍ ဖ်ားနာေသဆံုးအမ်ားဆံုးဧရိယာမ်ားကို ကမၻာ့ေျမပံု၌ၾကည့္လွ်င္ အာရွတြင္ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဥေရာပတြင္ အီတလီ-ျပင္သစ္-ဂ်ာမနီ-စပိ္န္တို႔တြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ အဆိုပါဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ တရုတ္၏ျပင္ပတြင္ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ ေရာဂါကူးစက္လွ်က္ရွိျပီး ေသဆံုးႏွဳန္း တစ္ရိပ္ရိပ္ထိုးတက္ေနသည္။

လူ႔သမိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး-စီးပြားေရး ဒႆနသစ္တို႔ ေမြးဖြားကြန္႔ျမဴးရာ ၄င္းဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာစစ္ၾကီး ကို ၂-ၾကိမ္တိုင္တိုင္ မီးေမႊးရာေဒသၾကီးျဖစ္ခဲ့သည္ကို မေမ့ရန္လိုပါသည္။

Ref – New York Times
ဘာသာျပန္ ေရးသားသူ Htay Oung (Oung Marine)