ကို ရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ စမ္းသပ္ကာကြယ္ေဆးကို လူမ်ားတြင္ စတင္စမ္းသပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အႀကီးတန္းအေမရိကန္တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက မတ္ ၁၆ တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ အေမရိကန္၌ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈအဓိကေနရာျဖစ္ေနေသာ ဆီယက္တယ္မွ လူ ၄၅ ဦးကို စမ္းသပ္ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးၿပီး ေဘးကင္းမႈ ရွိ မရွိ စမ္းသပ္မည္ျဖစ္သည္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၅၅ ႏွစ္အတြင္း လုပ္အားေပးမ်ားကို စမ္းသပ္ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံၿပီး ေဘးကင္းေၾကာင္း ရလဒ္ထြက္လာပါက ပိုက်ယ္ျပန႔္ေသာစမ္းသပ္မႈကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆးကို စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ေနၾကသည္။

ကာကြယ္ေဆး ၃၅ မ်ိဳးခန႔္ကို စမ္းသပ္ေနၾကေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

မက္ဆာခ်ဴးဆက္အေျခစိုက္ Moderna က ထုတ္လုပ္ေသာ ယခုစမ္းသပ္ကာကြယ္ေဆးကို အေမရိကန္နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးသိပၸံက ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ျပဳခဲ့သည္။

လူမ်ားတြင္ စတင္စမ္းသပ္ေနေသာ္လည္း အလားအလာရွိသည့္ ကာကြယ္ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ရရွိရန္ တစ္ႏွစ္မွ တစ္ႏွစ္ခြဲအထိ ေစာင့္ဆိုင္းရနိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာၾကားထားသည္။

Crd:EMG