မေ လးရွားႏိုင္ငံရွိ ဆရာဝန္မ်ား၊ က်န္းမာေရးကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက အစိုးရအား မေလးရွားတစ္ႏိုင္ငံလုံကို အျမန္ဆုံးပိတ္ထားသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေရးေပၚတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ တစ္ရပ္တည္းမွာပင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အမႈေပါင္း ၁၉၀ ႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ ယခုလို အေရးေပၚတိုက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အမႈေပါင္း ၄၂၈ မႈ ရွိေနသည္။

ေရာဂါဆင့္ပြားျပန႔္ႏွံ႔မႈဟာ ဆရီပတ္တလင္း ရပ္ကြပ္ရွိ Masjid Jamek ဘုရားေက်ာင္းတြင္ လူေပါင္း ၁၄,၅၀၀ ေက်ာ္ စုေပါင္း ဘုရားဝတ္ျပဳမႈမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေျခအေန အဆိုး႐ြားဆုံးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးပညာရွင္ ၆ ဦးျဖစ္သည့္ (Dr Teoh Boon Wei, Dr Asha Prerna, Dr Devindran Manoharan, Dr Sivaneswaran Annandan, Dr Kumar Neeraj, and Dr Komella Prakasam) တို႔က အစိုးရအား အခ်ိန္မ်ားစြာေနာက္မက်ေသးမီ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ပိတ္လိုက္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေရးေပၚ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား တင္ျပလိုက္သည္။

အျခားေသာ ေဆးပညာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကလည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ပိတ္လိုက္႐ုံမွ်နဲ႔လည္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဟာ မလုံေလာက္ေသးပဲ ေရာဂါျပန႔္ႏွံ႔မႈႏႈန္း နည္းႏိုင္သမွ်နည္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ာကိုပါ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘယ္ေလာက္အကြာအေဝးမွာ ရွိေနသင့္တယ္ဆိုတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြက အေရးမစိုက္ပဲ ပုံမွန္အတိုင္း သြားလာေနက်အတိုင္း ဘာမွမျဖစ္သလို ျပဳမႈေနတာေတြကိုလည္း ေတြ႕ေနရတယ္”

“ႏိုင္ငံကို ပိတ္လိုက္ရင္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အျခားေသာ အက်ိဳးဆက္ေတြကိုလည္း စဥ္းစားထားပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တျခားႏိုင္ငံေတြလို အေျခေနဆိုးၿပီး ေနာက္က်သြားမွာမ်ိဳးကိုေတာ့ မလိုလားဘူး။ သူေတြက အခုဆိုရင္ ေန႔စဥ္ေရာဂါပိုးနဲ႔ စစ္ပြဲျဖစ္ေနၾကရတယ္” ဟု Dr Noor Hisham Abdullah က ေျပဆိုေၾကာင္း MalayMail သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။