ျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေလးခုက က်ပ္ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ အလြဲသုံးစားလုပ္ခဲ့ဟု စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီကေန စက္တင္ဘာလထိ ၆ လအတြက္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းတာမွာ အခုလိုတင္ျပခဲ့တာပါ။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ဟိုပန္ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕႐ုံး၊ မႏၲေလး အမွတ္(၄) လုံၿခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ (ေ႐ႊစာရံ)၊ စစ္ကိုင္း အမွတ္(၃) ရဲေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ ေရနံေခ်ာင္း အမွတ္ (၁) ေရနံေျမလုံၿခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲတို႔က ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ က်ပ္သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ အလြဲသုံးစားလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုစာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းကိုယ္တိုင္ အစီရင္ခံခဲ့တာပါ။

“အလြဲသုံးစားျပဳေငြေတြျဖစ္တဲ့ ဟိုပန္ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး႐ုံး က်ပ္သန္း ၄၀၇ ဒသမ ၄၀၉၊ အမွတ္(၄) လုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ (ေ႐ႊစာရံ) မႏၲေလး က်ပ္သန္း ၈၇ ဒႆမ ၈၉၄၊ အမွတ္(၃) ရဲေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ က်ပ္သန္း ၁၀၀ ဒႆမ ၅၀၅၊ အမွတ္(၁) ေရနံေျမလုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ (ေရနံေခ်ာင္း) က်ပ္သန္း ၂၀ ဒႆမ ၈၅၃ တို႔မွာ ဟိုပန္ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး႐ုံး အလြဲသုံးစားျပဳေငြမွအပ က်န္အလြဲသုံးစားျပဳေငြေတြကို သက္ဆိုင္ရာေငြ ထုတ္စာရင္းေတြကို ျပန္လည္ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္တာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္ ” လို႔ ဦးေမာ္သန္းက ဆိုပါတယ္။

ဟိုပန္ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး႐ုံးရဲ႕ အလြဲသုံးစားျပဳေငြေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးျပန္လည္ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔နဲ႔ ႐ုံးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒသအသီးသီးရွိ ႐ုံးဌာနေတြက ဌာနတြင္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈစနစ္ကို ျပန္လည္စိစစ္ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ဒါအျပင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး႐ုံးရဲ႕ ကဝၿမိဳ႕နယ္ ကဒါက္စိန္နယ္ေျမရဲစခန္း(အခ်ဳပ္ပါ) အေဆာက္အအုံတလုံးေဆာက္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္း (က်ပ္သန္း ၇၆ ဒသမ ၃၀၄) ကို စစ္ေဆးတာမွာလည္း ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၉ ဒသမ ၀၇၆ ကို ဘ႑ာေရးႏွစ္လြန္ အသုံးစရိတ္ စာရင္းတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ ထိ ၿပီးစီးမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔လည္း ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ သုဓမၼာလမ္း၊ ေျမကြက္အမွတ္ (၁၃၇/၈)၊ ဦးပိုင္အမွတ္(င)၊ ေျမဧရိယာ ၁ ဒသမ ၃၃၁ ဧကကို အေထြေထြအထူးကု ေဆး႐ုံတည္ေဆာက္ဖို႔ တႏွစ္ က်ပ္သိန္း ၁၂၀၊ ေျမပရီမီယံေၾကး တႏွစ္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ႏွစ္ ၅၀ ငွားရမ္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာမွာ သမၼတ႐ုံးကို မတင္ျပမီ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့အတြက္ သမၼတ႐ုံးရဲ႕ ခြင့္ျပဳလမ္းၫြန္းခ်က္နဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔လည္း အစီရင္ခံခဲ့ပါတယ္။

Source-ဒီဗြီဘီ