မႏၲေ လး-ျမစ္ႀကီးနားမီးရထားလမ္းပိုင္းအတြက္ကိုရီးယားနိုင္ငံထုတ္အဲယားကြန္းပါေလအိတ္ရထားသစ္ႀကီးကို(၂၁.၃.၂၀၂၀) ရက္မွစ၍ေျပးဆြဲ‌ေပး‌ေတာ့မည္ျဖစ္‌ေၾကာင္းျမန္မာ့မီးရထားမွအတည္ျပဳေျပာၾကားပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ျမန္မာ့မီးရထားဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ျမန္မာ့မီးရထားမွအေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ားပါဝင္ေသာအဖြဲ႕သည္(၁၄-၃-၂၀၂၀)ရက္ေန႔ကမႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းပိုင္းတြင္အသစ္ေျပးဆြဲေပးေတာ့မည့္အမွတ္-၃၁အဆန္/၃၂အစုန္ရထားအေျခအေနအားပဏာမစစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

ထိုခရီးစဥ္အတြက္အထက္တန္း-၁တြဲ/စားေသာက္တြဲ-၁တြဲရိုးရိုးတန္း(ဘရိတ္)-၁တြဲျဖင့္မႏၲေလး မွ ေရႊဘိုဘူတာအထိစမ္းသပ္ေျပးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။မီးရထားစတင္ေျပးဆြဲသည့္ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ရထားအခ်ိန္စာရင္းႏွင့္လက္မွတ္ခနံႈးထားမ်ားပါဝင္‌ေသာပန္းဖလက္မ်ားကို‌ေဝငွ‌ေပးသြားမည္ျဖစ္‌ေၾကာင္းသိရသည္ ။

အမွတ္(၃၁)အဆန္သည္ မႏၲေလးမွေန႔လည္(၁)နာရီတြင္ထြက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ကန႔္ဘလူသို႔ညေန(၅)နာရီ၃၁မိနစ္တြင္ဆိုက္ေရာက္ၿပီညေန(၅)နာရီ၃၄မိနစ္တြင္ထြက္ခြါေပးပါမည္။ျမစ္ႀကီးနားသို႔ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္(၇)နာရီတြင္ဆိုက္ေရာက္ပါမည္။

အမွတ္(၃၂)အစုန္ ရထားသည္ ျမစ္ႀကီးနားမွေန႔လည္(၁:၃၀)နာရီတြင္စတင္ထြက္ခြါၿပီးကန႔္ဘလူသို႔ နံနက္(၂:၄၄)တြင္ဆိုက္ၿပီးနံနက္(၂:၄၇)နာရီတြင္ထြက္ခြါေပးပါမည္။ကန႔္ဘလူဘူတာ၌၃မိနစ္ရပ္နားေပးမည္။မႏၲေလးသို႔ နံနက္(၇:၄၅)နာရီဆိုက္ေရာက္မည္။

လက္ရွိေျပးဆြဲလၽွက္ရွိေသာအမွတ္ 33အဆန္/34အစုန္(ရိုးရိုးေလအိတ္အထူးရထားမွာ)မႏၲေလးမွထြက္ခ်ိန္ ေန.(၁၁:၃၀)နာရီႏွင့္ျမစ္ႀကီးနားမွထြက္ခ်ိန္နံနက္(၁၀:၃၀)နာရီသို႔အခ်ိန္‌ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲေပးမည့္အျပင္ယခင္ရပ္နားေပးထား‌ေသာဘူတာမ်ားအျပင္ဟိုပင္ဘူတာႏွင့္ရြာေထာင္ဘူတာတို႔၌ပါတိုးခ်ဲ႕ရပ္နားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

ထို႔ေနာက္ေကာလင္း-ရြာေထာင္ ေလာ္ကယ္ရထား ကိုဖ်က္သိမ္းၿပီးနဘားမႏၲေလးေလာ္ကယ္ရထားတိုင္ပင္ကို‌ေကာလင္းရြာ‌ေထာင္‌ေလာ္ကယ္ရထားတိုင္ပင္အခ်ိန္အတိုင္းေျပာင္းလဲေျပးဆြဲသြားမည္ဟုသိရွိရပါသည္ ။

မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား လမ္းပိုင္း၌ မတ္ ၂ ၁ရက္တြင္စတင္ေျပးဆြဲ‌ေပးမည့္ကိုရီးယားနိုင္ငံမွ ေရာက္ရွိလာေသာ Air Con ေလအိတ္ရထားကို အဆိုင္းႏွစဆိုင္းျဖင့္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းပိုင္းတြင္ အမွတ္(၃၁)အဆန္၊ အမွတ္(၃၂) အစုန္အျဖစ္ပုံေဖာ္ကာမီးရထားျဖင့္ ခရီးသြားလာၾကမည့္ ခရီးသြားျပည္သူမိဘမ်ား သြားလာေရး အဆင္ေၿပ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ေျပးဆြဲေပး‌ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးလိုက္ရပါသည္။

အမွတ္(၃၁)အဆန္ရထားတြင္ အထက္တန္းတြဲ(၁၀)တြဲ၊တစ္တြဲလၽွင္ခုံ(၃၃)ခုံႏႈန္းျဖင့္အထက္တန္းစိးခရီးသည္ေပါင္း(၃၃၀)လိုက္ပါစီးနင္းနိုင္ပါမည္။

တြဲဆိုင္းေနာက္ဆုံး၌လူစီးဘရိတ္တြဲခ်ိတ္ဆြဲ‌ေပးမည္ျဖစ္ၿပီးအဆိုပါတြဲတြင္ရိုးရိုးတန္းခုံ(၄၄)ခုံပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

စားေသာက္တြဲတစ္တြဲကိုလည္းခ်ိတ္ဆြဲေပးထားၿပီးသန႔္ရွင္းလတ္ဆတ္ၿပီးေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာေသာအစားအေသာက္မ်ားကိုယဥ္ေက်းေဖာ္‌ေရႊ‌ေသာအမ်ိဳးသမီးငာ္ေလးမ်ားကေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ရာစုစုေပါင္းတြဲ ၁၂ တြဲ ျဖင့္ေျပးဆြဲရန္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းသိရသည္ ။အစုန္အဆန္တြဲဆိုင္း(၂)ဆိုင္းျဖင့္‌ေျပးဆြဲ‌ေပးမည္ျဖစ္‌ေၾကာင္းသိရသည္။

မႏၲေလးႏွင့္ျမစ္ႀကီးနားၾကား၌ ေရႊဘို၊ကန႔္ဘလူ၊ေကာလင္း၊နဘား၊မိုးညႇင္း၊ဟိုပင္၊မိုးေကာင္းဘူတာတို႔တြင္ရပ္တန႔္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကန႔္ဘလူမွမႏၲေလးသို႔ရိုးရိုးတန္းလက္မွတ္ခ(၃၅၀၀)က်ပ္၊

ေရႊဘိုသို႔ (၁၅၀၀)က်ပ္၊

ေကာလင္းသို (၁၅၀၀)က်ပ္

နဘားသို႔ (၃၀၀၀)က်ပ္

မိုးညႇင္းသို႔ (၄၅၀၀)က်ပ္

ဟိုပင္သို (၅၀၀၀)က်ပ္

မိုးေကာင္းသို႔ (၆၀၀၀)က်ပ္

ျမစ္ႀကီးနားသို႔ (၇၀၀၀)က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ကန႔္ဘလူမွမႏၲေလးသို႔ အထက္တန္းလက္မွတ္ခ(၆၅၀၀)က်ပ္

ေရႊဘိုသို႔ (၃၀၀၀)က်ပ္

ေကာလင္းသို(၃၀၀၀)က်ပ္

နဘားသို႔(၆၀၀၀)က်ပ္

မိုးညႇင္းသို႔ (၈၅၀၀)က်ပ္

ဟိုပင္သို႔ (၉၅၀၀)က်ပ္

မိုးေကာင္းသို႔(၁၁၅၀၀)က်ပ္

ျမစ္ႀကီးနားသို႔(၁၄၀၀၀)က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ကန႔္ဘလူမွျမစ္ႀကီးနားဘက္သို႔ အထက္တန္းထိုင္ခုံ(၂၀)ေနရာ၊ကန္႔ဘလူမွမႏၲေလးဘက္သို႔ အထက္တန္း ထိုင္ခုံ(၂၀)ေနရာရရိွပါသည္။လက္မွတ္မ်ားကို (၃)ရက္ႀကိဳတင္Bookingလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီးခရီးသြားမည့္ေန႔ နံနက္(၇)နာရီအခ်ိန္၌လက္မွတ္ေရာင္းဌာနတြင္ လာေရာက္ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတာဝန္က်႐ုံပိုင္မ်ားထံမွသိရပါသည္ ။

ခရီးသည္မ်ား ဘူတာစဥ္သိရွိေစရန္ တစ္တြဲလၽွင္LCD TV ႏွစ္လုံးမွဘူတာ၀င္ခါနီးတိုင္ေရာက္မည့္ဘူတာအားႀကိဳတင္ေၾကျငာေပးမွာျဖစ္ၿပီးစာတန္းပါထိုးေပးသြားမည္ျဖစ္‌ေၾကာင္းသိရသည္။

ရထားေပၚပါစားေသာက္တြဲလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူထံမွျမန္မာ့မီးရထားကရရွ္ိမည့္တင္ဒါေစ်းႏႈံန္းကိုအနိမ့္ဆုံးႏႈံးထားျဖင့္ေလ်ာ့ခ်ေပးထားၿပီး၀န္ေဆာင္မႈServiceကို အဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားရန္ညႊန္ထားထားၿပီးေသာပစၥည္းတန္ဖိုးကိုလည္းျပင္ပမွေဈးႏႈံန္းမ်ားႏွင့္ကြာျခားမႈမရွိရန္က်န္းမာ‌ေရးႏွင့္ညီညြတ္‌ေသာအစားအ‌ေသာက္မ်ား‌ေရာင္းခ်နိုင္ရန္ၾကတ္မတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာ့မီးရထားဦး‌ေဆာင္ညႊန္ၾကား‌ေရးမႈးက‌ေျပာပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔မီးရထားျဖင့္ခရီးသြားရမည့္တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ား ခရီးသည္မ်ား၏စိတ္ခ်မ္းသာေရးကိုယ္က်န္းမာေရးကိုအဓိကထားကာေျပးဆြဲေပးမည့္ရထားတစ္စီးျဖစ္ပါေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးလိုက္ရပါသည္ ။

Credit-ယဥ္ယဥ္သိန္း(နဘား)

၁၄-၃-၂၀၂၀