တူ လို႔လား
===========
ေမးခြန္း

႐ုပ္ရွင္႐ုံေတြ ပိတ္ခိုင္းရင္ ေစ်း/ေက်ာင္း/ စူပါမားကတ္ တျခား လူစုလူေဝးေတြ ရွိမယ့္ေနရာ ဘာျဖစ္လို႔ မပိတ္ဘဲထားသလဲ သူတို႔ကေရာ ေရာဂါမျပန္႔ပြါးလို႔လား

အေျဖ (၁)

(ဆရာဝန္သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးရဲ႕အေျဖပါ) တူလို႔လား ေစ်း/ေက်ာင္း/စူပါမားကတ္ အခမ္းအနားေတြ Open air နဲ႔
သဘာဝေလထုအျဖစ္ တံခါးေတြဖြင့္ သြားလာေနထိုင္ က်င္းပလို႔ရတယ္။႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားဟာ အလုံပိတ္ၿပီး Aircondition နဲ႔ စက္နဲ႔လွည့္ပတ္ထားရတဲ့ Ventilation System သုံးေနရတယ္၊ ငယ္ငယ္က ေဘာလုံးကြင္းမွာ ၾကည့္တဲ့ (၃)ကားေပါင္း မိုးအလင္းမဟုတ္၊ ပိုးမႊားကူးစက္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူ

အေျဖ (၂)

ေစ်း/ေက်ာင္း/ စူပါမားကတ္ေတြက ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ပညာေရး/ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္လို႔ ဆက္ဖြင့္ထားေပးရတဲ့ ေန႔စဥ္အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးအတြက္ essential ေနရာေတြမို႔ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနထိ ဖြင့္ေပးရပါတယ္ (လိုအပ္ရင္ ေက်ာင္းေတြပါ ပိတ္တယ္)

႐ုပ္ရွင္က essential လား န႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္လား မရွိမျဖစ္ဟုတ္လို႔လား

ခ်စ္ေသာ
💕
ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ ……မိုးနီလြင္

ကိုဗစ္-19 virus ကူးစက္ျပန္႔ပြါးခ်ိန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕လယ္ျမင္ကြင္း
The Bangkok Post