မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ ဘုရားပြဲ ပိတ္သိမ္း ၍ စိတ္မေ ကာင္းစရာျမင္ကြ င္းမ်ား

မန္းေ ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲကို မတ္လ ၁၃ရက္၊ မနက္ပိုင္းမွစတင္ပိတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ဘုရားဖူးယာဥ္မ်ားအား ဘုရားပြဲေတာ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳပဲ ပုသိမ္-မုံ႐ြာလမ္း၊ ေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားအဝင္လမ္းတြင္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လႊတ္လ်က္ရွိသည္။မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲ ပိတ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားဖူးမ်ား ဝင္ေရာက္မႈခြင့္မျပဳေတာ့သျဖင့္ ဆိုင္ခန္းတခ်ိဳ႕ဖ်က္သိမ္ၿပီး ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္။

မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲကို မတ္လ ၁၃ရက္၊ မနက္ပိုင္းမွစတင္ပိတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ဘုရားဖူးယာဥ္မ်ားအား ဘုရားပြဲေတာ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳပဲ ပုသိမ္-မုံ႐ြာလမ္း၊ ေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားအဝင္လမ္းတြင္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လႊတ္လ်က္ရွိသည္။မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲ ပိတ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားဖူးမ်ား ဝင္ေရာက္မႈခြင့္မျပဳေတာ့သျဖင့္ ဆိုင္ခန္းတခ်ိဳ႕ဖ်က္သိမ္ၿပီး ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
Credit-ေဝဖုန္းစံ(ျပည္)AlinnMyay(အလင္းေျမ)