ရိုင္း ပင္ကူညီစိတ္ဓာတ္ရွိေသာေရစႀကိဳ ၿမိဳ႕ မွ ညီအစ္မ ႏွစ္ေယာက္ ႏွင့္စက္ဆရာ ကိုရန္လင္းေအာင္ တို႔၏မြန္ျမတ္ေသာေစတနာအားမွတ္တမ္းတင္းဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ 👈

မုံရြာၿမိဳ႕ မွ ပုဂံ သို႔ ျပန္လာစဥ္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ အဝင္ အနီးအေရာက္တြင္ ကားစီယာတိုင္မွာ ဘယ္ -ညာ ရမ္းေနသျဖင့္ ကားအားခဏရပ္ၿပီး ေအာက္သို႔ဆင္းၾကည့္
ရာ – ေတာ့ရွင္း – က်ိဳးေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ မည္သို႔ဆက္လုပ္ရမည္ကိုစဥ္စာေနစဥ္အတြင္ (အမည္မသိ) အမ်ိဳးသမီးညီအစ္အမဟုသိရ – ထိုအမ်ိဳးသမီး
ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္မွေရာက္ရွိလာ၍အကို ကားကဘာျဖစ္လို႔လဲ ဘာအကူညီေပးရမလဲဟု ေမးျမန္ရာ – ကၽြန္ေတာ္မွထိုအမ်ိဳးသမီးအား အက်ိဳးေၾကာင္းေျပာရာ-အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦး မွ ဒါဆို ကၽြန္မတို႔ကားဝပ္ေရွာ့ဆရာ သြားေခၚေပးပါမည္

ခဏေစာင့္ပါဟုေျပာဆို၍ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ထြက္သြားရာ – မ်ားမၾကာမွီ ဝပ္ေရွာ့ဆရာပါရွိလာၿပီး ကားေအာက္ပိုင္းသိုဝင္ၾကည့္ရာ စက္ဆရာမွ အဆင္ေျပပါတယ္ အျမန္ဆုံးလုပ္ေပးပါမည္ဟုေျပာဆိုေနစဥ္အတြင္း က်ိဳးေနေသာ#ေတာ့ရွင္း#အားဝင္ျဖဳတ္ၿပီး ခဏေစာင့္ေပးပါ ဂေဟ သြားေဆာ္ လိုက္ပါအုံးမည္ဟု စက္ဆရာမွ ထြက္သြားၿပီး အခ်ိန္မၾကားခင္ က်ိဳးေနေသာပစၥည္းအားဂေဟ ေဆာ္ၿပီးျပန္လာတတ္ေပးခဲ့ပါသည္

အားလုံးၿပီးသည့္ႏွင့္ အကိုစက္ဆရာဘယ္ေလာက္ၾကပါသလဲဟုေမးျမန္ရာထိုစက္ဆရာမွ – ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခရီးသြားဧည့္ကားမ်ားအား လိုက္ပါကူညီေပးလၽွက္ရွိပါသည္ – ဤၿမိဳ႕နယ္အနီးတစ္ဝိုက္ ကားမ်ားစက္တစ္ခုခုခၽြတ္ယြင္းပါက ကၽြန္ေတာ္ထံ ဆက္သြယ္၍ အကူညီေတာင္းခံနိုင္ပါသည္ဟုေျပာဆိုပါသည္။

ယခုလို ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္းကကားဝပ္ေရွာ့ဆရာ – ကိုရန္လင္းေအာင္ႏွင့္ (အမည္မသိခဲ့) အမ်ိဳးသမီးညီအစ္မႏွစ္ေယာက္သည္ ခရီးသြားဧည့္ကားမ်ားအားမြန္ျမတ္ေသာေစတနာအရင္းခံျဖင့္လိုက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈကိုေတြ႕ရွိရပါသျဖင့္ – ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ မွ ကားဝပ္ေရွာ့ဆရာ – ကိုရန္လင္းေအာင္ ႏွင့္(အမည္မသိခဲ့) အမ်ိဳးသမီးညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ တို႔အား ေက်းဇူးဥပကာရအထူးတင္ရွိအပ္ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါသည္။

ကိုရန္လင္းေအာင္ – ကားဝပ္ေရွာ့ဆရာ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕

၀၉ – ၄၄၂၃၄၁၇၄၀

အမည္မသိခဲ့သလို – ဖုန္းနံပါတ္လဲ မသိခဲ့ရသည္ အမ်ိဳးသမီးညီအစ္မႏွစ္ေယာက္၏ အထူး မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ဓာတ္ပုံ – ကိုေဆာ္ (ပုဂံ)