မေန ႔က ဆရာဝန္မေလးရဲ႕ အလႉခံပိုစ့္ တင္ၿပီးမၾကာမွီ သီရိသုဓမၼသိဂ္ီ တဦးမွ ၂၅သိန္းတန္ စက္တလုံး လႉဒါန္းလိုက္ပါၿပီေနာ္။ သာဓုပါဗ်ာ တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ေဆး႐ုံေဆးခန္းေတြမွာ လႉဒါန္းေပးတဲ့အတြက္ အရမ္းအက်ိဳးရွိေစပါတယ္ေနာ္။ ေနာက္ထပ္ သီရိသုဓမၼ ဘြဲ႕ရ သူေဌးေတြသူႂကြယ္ေတြ ဆက္လက္လႉဒါန္းမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ယခု အလႉရွင္ ေဒၚမိုးသီတာေ႐ႊကို ဂုဏ္ယူစြာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဦးနႏၵၿငိမ္း+သီရိသုဓမၼသိဂႋေဒၚမိုးသီိတာေ႐ႊမိသားစု(ေအာင္နန္းထက္ကုမၸဏီ၊သုခဒိုင္းမြန္းစိန္တိုက္)မွ ကာလဒါနအလႉေတာ္အျဖစ္ ေျမာက္ဥကၠလာေဆး႐ုံအတြက္ ၂၅ သိန္းတန္ patient Monitor တစ္လုံးစတင္လႉတန္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘြဲ႕တံဆိပ္ရ အသိုင္းအဝိုင္းအားလည္း လႉတန္းဖို႔တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ရွင္။ သာဓု သီရိသုဓမၼသိဂႌ ေဒၚမိုးသီတာေ႐ႊမွ ေျမာက္ဥကၠလာေဆး႐ုံအတြက္ ၂၅ သိန္းတန္ patient Monitor တစ္လုံးစတင္လႉတန္းၿပီး ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘြဲ႕တံဆိပ္ရ အသိုင္းအဝိုင္းအားလည္း၊ လႉတန္းဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။သာဓု သာဓု သာဓုပါ။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ …… CCELE NEWS MEDIA