ကို ရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သစ္ကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ Covid-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားလ်ွက္ ဖ်ားနာေသဆံုးမွဳတို႔မွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပ်ံ႔ႏွ႔ံေနျပီျဖစ္သည္။

လူ-လူခ်င္း လက္ဆြဲႏွဳတ္ဆက္ရာမွ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ႏိုင္သျဖင့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ခ်ားလ္စ္မင္းသားအပါအ၀င္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တို႔မွာ အေနာက္တိုင္းအစဥ္အလာအတိုင္း လက္ဆြဲႏွဳတ္မဆက္မိၾကေစရန္ အေတာ္ ေစာင့္ထိန္းေနရသည္။၄င္းေနရာတြင္ အိႏၵိယ ” နမာ့ စေတး ” ပံုစံ လက္အုပ္ခ်ီလွ်က္ အစားထိုးႏွဳတ္ဆက္ေနၾကရေလသည္။

ျမန္မာတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳတြင္ အိႏၵိယဓေလ့မ်ား အေတာ္လႊမ္းမိုးပါသည္။ အလားတူ လက္အုပ္ခ်ီႏွဳတ္ဆက္ျခင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း ေတြ႔ရွိရသည္။

လက္အုပ္ခ်ီျခင္းသည္ ျပန္လွန္ေလးစားျခင္းကို ျပသျခင္းသာျဖစ္ျပီး ” ဖူးေျမွာ္မာန္ေလွ်ာ့ ” ကန္ေတာ့ျခင္း လံုး၀မဟုတ္ပါ။

အစဥ္ေလးစြာျဖင့္

HtayOung ,
OungMarine