အ မုွျဖစ္စဥ္မွာ၁၁.၃.၂၀၂၀ရက္ညေန၆နာရီ၄၅မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔ကမေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊မေကြးခရိုင္၊ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္တြင္ဒုရဲမုွးေအာင္လြင္ဦးသည္စခန္းမုွးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္မ……(ခ)…..(၁၃)ႏွစ္၊(၆)တန္း၊……..ရပ္၊………ရပ္ကြက္၊ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ေနသူကရဲစခန္းသို႔ေရာက္ရိွလာာ၎သည္၆.၃.၂၀၂၀ရက္ညေန၆နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္တူေတာ္စပ္သူ…….(၄)ႏွစ္ႏွင့္အတူေနအိမ္မွေရနံေခ်ာင္းပန္းၿခံသို႔သြားေရာက္ကာပန္းၿခံတြင္ထိုင္ေနစဥ္ထူးထူး(ခ)ထူးလင္းေမာင္(၁၆)ႏွစ္၊(၇)တန္း၊မွီခို၊…..ရပ္၊ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ေနသူႏွင့္ပိုင္ညီမိုး(၁၆)ႏွစ္၊(၇)တန္း၊ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ ၊ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ ကတုံး(ခ)ထူးစစ္မိုး (၁၅)ႏွစ္၊(၈)တန္း၊ ……ရပ္၊…….ရပ္ကြက္၊ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ေနသူတို႔(၃)ဦးေရာက္ရိွလာကာထူးထူးမွဘယ္ကလာတာလည္းဟုေမးျမန္း

ကာပိုင္ညီမိုးကေလးထပ္ေက်ာင္းဘက္သြားမယ္လိုက္မွာလားဟုေခၚသျဖင့္ပိုင္ညီမိုးေမာင္းႏွင္ေသာဆိုင္ကယ္ေရွ႕တြင္ကတံုးကထိုင္ကာတရားလိုမ….ကအလယ္ကထိုင္ၿပီးတူျဖစ္သူကိုေပါင္ေပၚတင္ကာအေနာက္ဆံုးကထူးထူးကထိုင္ကာလိုက္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ထိုသို႔လိုက္သြားခဲ့ရာေလး ထပ္ေက်ာင္းဘက္မေမာင္းဘဲၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္သို႔ေမာင္းလာကာသစ္တေပြရပ္၊ေငြဘုံသာအရုပ္၊တ႐ုတ္သခၤ်ိဳင္းကုန္းနေဘးလမ္းမ( ရဲစခန္းေတာင္ဘက္၃ဖာလံုခန္႔အကြာ) ေျမနိမ့္သို႔ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၿပီးဆိုင္ကယ္ကိုလမ္းေဘးတြင္ရပ္ကာထိုင္စကားေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ထိုသို႔စကားေျပာစဥ္

ထူးထူးမွ ခ်စ္တယ္ဟုေျပာကာဘယ္ဘက္လက္ဆြဲကိုင္ဖက္ကာပါးစပ္ကိုနမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ကတုံးကလည္းခ်စ္တယ္ဟုေျပာကာယာဘက္လက္ကိုဆြဲကိုင္ဖက္ကာရင္သား၊တင္ပါးႏွင့္မိန္းမကိုယ္အားပြတ္သပ္ေသာေၾကာင့္႐ုန္းကန္ၿပီးထိုင္စကားေျပာဆိုေနရာခဏအၾကာပိုင္ညီမိုးကေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္တယ္ဟုေျပာေသာေၾကာင့္ကတုံးအားဝယ္ခိုင္းခဲ့ေသာအခါထူးထူးမွဆိုင္ကယ္ေမာင္းၿပီးကတုံးမွေနာက္မွထိုင္ကာဆိုင္ကယ္ေမာင္းၿပီးထြက္သြားစဥ္ပိုင္ညီမိုးကမ…..(ခ)……ကိုခ်စ္တယ္ဟုေျပာကာထမိန္လွန္ကာသားမယားအျဖစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ခဏအၾကာထူးထူးႏွင့္ကတံုး ေရာက္ရွိလာၿပီးပိုင္ညီမိုးမွျပန္မည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ရာထူးထူးကမ….(ခ)…….အားေနာက္ေန႔ညေန(၆)နာရီပန္းၿခံလာခဲ့ဟုေျပာကာ၎တို႔ထြက္သြားၾကေသာေၾကာင့္ မ…. (ခ) မ…..သည္ အိမ္သို႔ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္း။
၇ .၃.၂၀၂၀ရက္ည၇နာရီအခ်ိန္ခန႔္တြင္ေနအိမ္ကတစ္ဦးထဲထြက္လာကာထူးထူးခ်ိန္းဆိုေသာပန္းၿခံတြင္သြားေရာက္ေဆာင့္ေနစဥ္ပိုင္ညီမိုးဆိုင္ကယ္ႏွင့္ေရာက္ရိွလာကာထူးထူးေစာင့္ေနတယ္၊ငါနဲ႔လိုက္ခဲ့ဟုေခၚရာမ….ကလိုက္သြားခဲ့ရာ

သစ္တေပြရပ္ကြက္၊ဖူးစာကုန္းအေက်ာ္တြင္ဆိုင္ကယ္ကိုလမ္းေဘးရပ္ၿပီးထိုင္စကားေျပာကာသားမယားအျဖစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳက်င့္ကာ၎ကိုထားခဲ့ၿပီးျပန္သြားသျဖင့္မ…လည္းအိမ္မျပန္ရဲေတာ့သျဖင့္အသိမိတ္ေဆြေဒၚ……၏ေက်းရြာတြင္သြားေရာက္ေနထိုင္ကာ၁၀.၃.၂၀၂၀ရက္ည၇နာရီအခ်ိန္ေနအိမ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရိွခ်ိန္အေဒၚျဖစ္သူေဒၚ….ကေမးျမန္းသျဖင့္ျဖစ္စဥ္ကိုေျပာျပခဲ့ရာမွလူႀကီးမ်ားသိရိွၿပီးမ….ကိုလိမ္လည္ေခၚေဆာင္ကာသားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္သူပိုင္ညီမိုး၊ထူးထူး(ခ)ထူးလင္းေအာင္ႏွင့္ကတံုး(ခ)ထူးစစ္မိုးတို႔(၃)ဦးကိုဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးအေရးယူေပးပါရန္ရဲစခန္းတြင္တရားလိုျပဳလုပ္တိုင္တန္းခဲ့ရာေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၃၇/၂၀၂၀ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ၃၇၆/၅၁၁အရအမုွေရးဖြင့္ကာအမုွစစ္ဒုရဲမုွးေအာင္လြင္ဦးကအခင္းျဖစ္ရပ္စစ္ေဆးျခင္း၊သက္ေသအ၀တ္အစားသိမ္းဆည္းျခင္း၊ေဆးစာေပးပို႔ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ကာစစ္ေဆးေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ ……ေအာင္ေက်ာ္ဦး(ေရနံေခ်ာင္း)
ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ ……မုွခင္းရုွေထာင့္ဂ်ာနယ္