အ လႉရွင္ရွိတဲ့ရက္မ်ားမွာကေလးမ်ားစာေရးေသာက္ေရးအဆင္ေျပမဲ့ အလႉရွင္မရွိေသာရက္ မ်ားမွာ ကေလးငယ္မ်ား၏ စာေရးေသာက္ေရး ခက္ခဲ့မူရွိေနပါတယ္

သို႔အတြက္အေၾကာင့္ တတ္အားသ၍ ပါဝင္ကုသိုလ္ယူၿပီ ကိုတိုင္လည္းျဖစ္ေစ သင့္ရဲ႕ ရွယ္ တစ္ခ်က္ျဖင့္ ကုသိုလ္ယူကာ ကေလးမ်ားအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ ျဖည့္စီးမေပးႏိူင္ရင္ေတာင္ သဲတစ္ပြင့္ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ လႉဒါန္းေပးႏိူင္ၾကေစရန္အတြက္ ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ

ႏိုစို႔ရင္ခြင္ပိုက္ ၇ေယာက္ႏိုးလြက္ ေက်ာင္းတက္ လူႀကီး သက္ႀကီး႐ြယ္အို၃၂၀ဆက္သြယ္ေပးျမန္းႏိူင္ရန္ ၀၉၄၃၁၅၆၆၃၂
၀၉၇၇၇၆၄၀၆၆၂/ ၀၉၇၇၇၆၄၀၅၅၂

ၾကိဳပင္ေကာက္ၿမိဳ႕ သခၤ႐ိုင္မိဘမဲ့ေက်ာင္း အာ႐ုံ ၁၂၀၀၀၀က်ပ္​ေန႔ဆြမ္း ၾကက္ဥႏွင့္ဟင္းသုံးမ်ိဳး ၂၅၀၀၀၀ က်ပ္ၾကက္သားor ဝက္သားႏွင့္ဟင္းေလးမ်ိဴ း ၄၀၀၀၀၀က်ပ္ညစာ ၃၀၀၀၀၀က်ပ္​ေန႔စဥ္ေက်ာင္းသုံးစရိတ္ အာ႐ုံ/ေန႔လည္ /ညစာ/ ၁၇၅၀၀၀က်ပ္ ဘဏ္မွလႉဒါန္းလိုပါက ဦးသုမန ၇ /ကပက ( သ)၀၀၁၁၄၃သခၤရိုင္ ပရဟိတေက်ာင္း ျကို့ပင္ေကာက္ျမို့

Credit-Yomalan