ရန္ကုန္၊မတ္လ ၁၁ရက္

တ ကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲမ်ားကို ယေန႔ စတင္က်င္းပၿပီျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား စာေမးပြဲေျဖဆိုေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တြင္ စာေျဖဌာနမွားယြင္းေရာက္ရွိလာသူ၊ေျဖဆိုခြင့္ကဒ္က်န္ခဲ့သူမ်ားကို ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားက မီးတန္းယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ကိုမင္း/Myanmar Harp