နိုင္ ငံေတာ္ကေပးတဲ့ဒီဘြဲ႕ တက္ေရာက္ယူတာပတ္သက္ၿပီးဘယ္လိုအရည္အခ်င္းေတြရွိရင္ ေပးတာလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို က်မ ညီမ တစ္ေယာက္ကေမးေတာ့..အတိအက် မေျဖနိုင္ခဲ့ဘူး…ဒါ့ေၾကာင့္ ဗဟုသုတ အေနနဲ႔သိထားသင့္တယ္ ထင္လို႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ တင္ထားတဲ့ post ကေနCopy ယူတင္ေပးလိုက္ပါတယ္🙏

*သီရိသုဓမၼမဏိေဇာတဓရ ဘြဲ႕တံဆိပ္ႏွင့္ သီရိသုဓမၼသိဂႌ ဘြဲ႕တံဆိပ္ ဂုဏ္အဂၤါအရည္အခ်င္း*

(၁) ဥပါသကာဂုဏ္ရည္(၁၀)ပါးကို ေစာင့္ထိန္းသူျဖစ္ျခင္း။

(၂) ရွင္သာမေဏ အပါး ၂၀၀ ႏွင့္အထက္ တစ္ဦးတည္းဒါယကာခံ၍ ရွင္ျပဳေပးျခင္း။

(၃) ရွင္သာမေဏ အပါး ၂၀ ကို တစ္ဦးတည္းဒါယကာခံ၍ ရဟန္းခံေပးၿပီး ပစၥည္းေလးပါး ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိျခင္း။

(၄) ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားမႈအားနည္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဘုရား၊ ပုထိုး၊ ေစတီ၊ သိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ သာသနိကအေဆာက္အဦမ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ လႉဒါန္းျခင္း၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းတို႔ကို က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အထက္ လႉဒါန္းခဲ့ျခင္း။

(၅) ပရိယတၱိတကၠသိုလ္၊ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္တို႔တြင္ ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္၊ ပစၥည္းေလးပါးႏွင့္ သာသနိကအေဆာက္အဦတို႔အတြက္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အထက္ လႉဒါန္းခဲ့ျခင္း။

(၆) ျပစ္ဒဏ္က်ခံခဲ့ဖူးသူ မျဖစ္ျခင္း။

(၇) တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေနထိုင္သူ ျဖစ္ျခင္း။

(၈) သမၼာအာဇီဝလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူ ျဖစ္ျခင္း။

(၉) ရွင္ျပဳျခင္း၊ ရဟန္းခံျခင္း၊ ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားမႈအားနည္းေသာေဒသမ်ားသို႔ လႉဒါန္းျခင္း၊ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္မ်ားသို႔ လႉဒါန္းျခင္းအပါအဝင္ အျခား သာသနာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လႉဒါန္းျခင္းစသည့္ လႉဒါန္းေငြ စုစုေပါင္းသည္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ အထက္ ရွိျခင္း…

Credit-အရွင္ Sumana Lay