ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး အုတ္ဖိုၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းအနီးမီးေလာင္ေသာေၾကာင့္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ထြက္ေျပး ရသည့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ေက်ာင္းသားမ်ားစာရင္းကို ျပန္လည္ေကာက္ယူေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“မီးႏိုင္သြားပါၿပီ။ အားလံုးေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပါဘဲ။ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကေလးေတြရဲ႕ စာရင္း ျပန္ရွာေကာက္ေနတုန္းပါ”ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူကေျပာသည္။

ယခုအခါစာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္ကိုတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္စီစဥ္တင္ျပထားေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ျမန္မာ