ေဒၚ လာ ဟာ ျမန္မာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္ထဲမွာ ရက္တို လတိုအတြင္း ၁၇% ေလာက္ က်သြားတယ္။ က်တာေကာင္းတယ္၊ တက္တာေကာင္းတယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာၾကမယ္။

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ ဒီလို အတက္အက်မ်ားတဲ့ Volatile market အေျခအေနကို ဘယ္သူမွ မႀကိဳက္ဘူး။ ၁% ၂% အတက္အက် တက္က် ဆိုရင္ကို ေရာင္းသူအႀကိဳက္ ျဖစ္လိုက္ ဝယ္သူ႔အႀကိဳက္ ျဖစ္လိုက္ အ႐ူး လင္လုပ္ရသလို ျဖစ္လို႔ ေရာင္းသူေကာ ဝယ္သူေကာက ၿငိမ္တာပဲ ႀကိဳက္ပါတယ္ လို႔ အစိုးရ ကို သြားေျပာၾကမယ္။

က်ေစခ်င္ရင္ ပညာတတ္အစိုးရေတြက တအိအိ ဆြဲခ်တယ္။ ခံရသူမသိလိုက္ဘူး။ တက္ေစခ်င္ရင္လည္း တအိအိ ဆြဲတင္တယ္။ ခံရမွန္း မသိသေလာက္နီးပါး။ ျမန္မာေငြေစ်း တက္ေတာ့ ဘဏ္ေႂကြးဆပ္ရသူ ၁၇% ပိုဆပ္ရတယ္။ Export မေကာင္းဘူး။ ျမန္မာေငြေစ်းက်ေတာ့ ဘဏ္က အတိုးအရ နည္းမယ္။ Import မေကာင္းဘူး။ အတက္အက် လႈပ္ေနရင္ risk မ်ားတယ္ ဆိုၿပီး စီးပြါးေရးသမားက ထိုင္ၾကည့္ေနေရာ။ တိုင္းျပည္မေကာင္းဘူး။ ဒီေန႔ ငါမြဲ..မင္းခ်မ္းသာ ေနာက္တေန႔ မင္းမြဲ..င ါခ်မ္းသာဆို ဓားျပ စီးပြါးေရးပါပဲ။ Kyaw Swa Min

စီးပြားပ်က္ကပ္ ဆိုတာ… ေရနံေစ်းက်ေတာ့ ေရနံထုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ဝင္ေငြနည္းသြားတယ္။ ပိုက္ဆံ မျဖဳန္းႏိုငိေတာ့ဘူး။ တ႐ုတ္စီးပြားပ်က္ေတာ့တ႐ုတ္ ေတြ ဝင္ေငြ နည္းသြားတယ္။ တ႐ုတ္ျဖဳန္းအားက်သြားမယ္။ အီတလီမွာ ဗိုင္းရပိျဖစ္ေတာ့ အီတလီ စီးပြားက်သြားတယ္။ အီတလီ ျဖဳန္းအားကေတာ့ ဆင္းသြားၿပီ။ အေမရိကန္မွာ စေတာ့ ေစ်းေတြ က်ေတာ့ အေမရိကန္ ေတြ မျဖဳန္းႏိုင္ေတာ့ဘူး။

ဒီလို ေငြလွ်ံတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြ မျဖဳန္းႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္၊ ျဖဳန္းအားက်သြားၿပီဆိုရင္ တကမာၻလုံးက ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ ဒုကၡေရာက္ကုန္ေတာ့တာပါ။ စက္႐ုံေတြပိတ္ရမယ္။ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္မယ္။ တကမာၻလုံးက စက္႐ုံေတြ ပိတ္ရရင္ ကုန္ၾကမ္းေစ်းေတြ က်မယ္။ ကုန္ၾကမ္းထုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ဝင္ေငြ နည္းကုန္မယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ ေတြ ျဖစ္ကုန္မယ္။ (ျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚ သက္ေရာက္လာပါမယ္)

ဒါဆိုရင္ ျမန္မာအပါအဝင္ တကမာၻလုံး အတိုင္းအတာ ႏွင့္ စီးပြားပ်က္ႀကီး ဆိုက္ပါေတာ့မယ္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္တုန္းက ကမာၻမွာ ျဖစ္သြားခဲ့ဖူးပါတယ္…

Sir Myat Maw