တစ္ပ တ္စာ ကံၾကမၼာ ေဟာစာတမ္း (၁၀.၃.၂၀၂၀) ကေန (၁၆.၃.၂၀၂၀) ထိ

တနဂၤေႏြ

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆရာေကာင္းေတြ ၾကဳံေတြရမည္။ ပညာေရးသင္တန္းကိစၥ စာေမးပြဲကိစၥ အထူးေကာင္းမြန္ပါသည္။ စပ္တူအလုပ္ေတြလည္း ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ စာခ်ဳပ္ရမည့္ကိစၥေတြလည္း အဆင္ေျပလိမ့္မည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးေကာင္းမ်ားလည္း ၾကဳံေတြ႕ရမည္။ ေငြေၾကးကံလည္း အလြန္ေကာင္းေနပါသည္။ ဘာသာေရးလုပ္ငန္း၊ ဘုရာဖူးခရီးေတြလည္း ေပၚလာမည္း အလြန္ေကာင္းပါသည္။ အလႉမဂၤလာပြဲေတြလည္း ေပၚလာမည္။ အထည္ထီးဖိနပ္လုပ္ငန္းေတြေတာ့ သတိထားၿပီးလုပ္ပါ။ စက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အဆင္မေျပမႈမ်ားတတ္သည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးခ်စ္သူႏွင့္ အဆင္မေျပမႈေလးေတြျဖစ္ၿပီးမွ ေျပလည္သြားလိမ့္မည္။ သင့္က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ ေလထိုးေလေအာင့္ျဖစ္တတ္သည္။ သင့္အတြက္ကံေကာင္းေစေသာ အေရာင္မွာ ခရမ္းေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ထီထိုးမယ္ဆိုရင္ ကံေကာင္ေစမည့္ ဂဏန္း၃၅အတြဲဟာ သင့္အတြက္ကံေကာင္းေစပါသည္။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းေစရန္ယၾတာကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ စမူဆာ(၅)ခုလႉဒါန္းၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္ပါ။

တနလၤာ

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း အဘက္ဘက္က ကံဇာတာေတြ ပြင့္လန္းေနပါလိမ့္မည္္။ လုပ္ငန္းစီးပြားေရးလည္း အရွိန္ျမင့္ၿပီး လုပ္သင့္ေသာအခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းသစ္စျခင္း၊ ေနရာသစ္ေျပာင္းျခင္းေတြ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ရပ္ေဝးျပည္ပခရီးေကာင္းေတြလည္း ၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ရပ္ေဝးက စာအဆက္သြယ္ေကာင္းေတြလည္း ရရွိပါလိမ့္မည္။ မိတ္ရင္းဆရာရင္းေတြရဲ အထင္လြဲမႈေတြေတာ့ ခံရတတ္ပါသည္။ ေျမ၊ အေမြ၊ ကားကိစၥေတြ အေႏွာက္ယွက္ အထစ္အေငါ့ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သြပ္ သံ သစ္ ေရထြက္ ကုန္လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိတတ္ပါသည္။ သူတပါးျပသနာ ၾကာညႇပ္ေျဖရွင္းရတတ္ပါသည္။ သတိထားပါ။ စပ္တူလုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ဆုံျဖတ္ရန္ခတ္ခဲတတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥကေတာ့ ပုံမွန္လည္ပတ္မႈရွိပါသည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား နားလည္မႈ လြဲမွားတတ္သည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းေနပါသည္။ သင့္က်န္းမာေရးကေတာ့ ဦးေခါင္းကိုက္ခဲေသာ ေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္မွာ အျပာေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ထီထိုးမယ္ဆိုရင္ ဂဏန္း၆၄အတြဲဟာ သင့္အတြက္ကံေကာင္းေစပါသည္။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းေစရန္ ယၾတာကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ သေျပ(၂၁)ညြန္လႈၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

အဂၤါ

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း နာမည္ဂုဏ္သတင္းတက္စရာ ေတြၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ နိုင္ငံျခားလူမ်ိဳးျခား ကိစၥေတြ အက်ိဳးထူးမည္။ ခရီးေကာင္းေတြလည္း ၾကဳံေတြ႕ရမည္။ အလႉမဂၤလာေဆာင္ကိစၥေတြ ေအာင္ျမင္မည္။ အထည္၊ ထီး၊ ဖိနပ္၊ ကား၊ ေက်ာက္လုပ္ငန္းေတြ အက်ိဳးေပးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ေအာက္လက္ငယ္သားကိစၥ စိတ္ရႈပ္ေခါင္းစားရတတ္သည္။ ေရႊလုပ္ငန္း အေရာင္းဝယ္ အဆင္မေျပတတ္ပါ။ ေငြေၾကးကေတာ့ အဝင္မ်ားလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား တက်က္က်က္ စကားမ်ားရတတ္သည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးၾကည္ႏူးဖြယ္ရာမ်ား ၾကဳံေတြရတတ္သည္။ သင့္က်န္းမာေရးကေတာ့ ရင္ဘတ္ေအာင့္ေသာ ေရာဂါျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္ေစေသာ အေရာင္မွာ အဝါေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ထီထိုးမယ္ဆိုရင္ ကံေကာင္ေစမည့္ ဂဏန္းရ၂အတြဲဟာ သင့္အတြက္ကံေကာင္းေစပါသည္။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းေစရန္ ယၾတာကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ နန္းႀကီးသုပ္(၂)ပြဲလႈၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ဗုဒၶဟူး

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း စိတ္ေလ စိတ္ႏွစ္ခါျဖစ္စရာေတြ ၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ စိတ္ရွည္ရွည္ ေခါင္းေအးေအးထားၿပီး အလုပ္လုပ္သင့္ပါသည္။ အထင္လြဲ စြပ္စြဲခံရတာေတြလည္း ၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ ေနရာထိုင္ခင္း အေဆာက္ဦးကိစၥေတြ မတင္မက်ျဖစ္တတ္သည္။ ျပည္တြင္ ခရီးေကာင္းပါသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္ေတြ လြဲေခ်ာ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္ၿပီး ေငြေတြျမဳပ္ေနတတ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းရာထူး နိုင္ငံျခားကိစၥေတြ အထူးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရး စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ေတြၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးခြဲခြာ ေနထိုင္ရတတ္သည္။ သင့္က်န္းမာေရးကေတာ ေသြးအားနည္းတတ္သည္။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္ေစေသာ အေရာင္မွာ အနက္ေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ထီထိုးမယ္ဆိုရင္ ကံေကာင္ေစမည့္ ဂဏန္း ၅ရအတြဲဟာ သင့္အတြက္ကံေကာင္းေစပါသည္။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းေစရန္ ယၾတာကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ အိမ္ဘုရားတြင္ ေပါင္မုန႔္(၅)ခုလႉၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

ၾကာသပေတး

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း အစစအရာရာ သတိႀကီးစြာထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ရန္မ်ားေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာေတြလည္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဝင္လာတတ္ပါသည္။ ကိုယ့္ကိစၥမဟုတ္လည္း သူတပါးကိစၥေတြ ေျဖရွင္းရတတ္ပါသည္။ သတိထားပါ။ ခရီးကံေတာ့ အလြန္ေကာင္းပါသည္။ မိတ္ေဆြေတြရဲ အကူညီေကာင္းေတြလည္း ရရွိပါလိမ့္မည္။ အိမ္ကိစၥ ၊အဖိုးတန္းပစၥည္းအေရာင္ဝယ္ကိစၥေတြ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း၊ အုတ္၊သစ္၊ အသီးႏွံလုပ္ငန္းေတြ အက်ိဳးေပးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ေျမ၊ အေမြ၊ ပညာေရးကိစၥေတြကေတာ့ ဆုံးျဖတ္ရခတ္လိမ့္မည္။ ေငြေၾကးက အဝင္ထြက္ မၽွတပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ေဝးေလေကာင္းဆိုတဲ့ ကိန္းမ်ိဳးက်ေနပါသည္။ က်န္မာေရး အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။ သတိထားပါ။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္ေစေသာ အေရာင္မွာ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ထီထိုးမယ္ဆိုရင္ ကံေကာင္ေစမည့္ ဂဏန္း၁၆အတြဲဟာ သင့္အတြက္ကံေကာင္းေစပါသည္။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းေစရန္ ယၾတာကိုလည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ အိမ္ဘုရားတြင္သာ သနာ့အလံ(၆)လက္လႉၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

ေသာၾကာ

ဒီရက္အတြင္း အိမ္၊ ဆိုင္၊ စက္၊ အသုံးေဆာင္ပစၥည္းေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုဝင္လာတတ္သည္။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ ရွိၿပီးသားပစၥည္းေတြေတာ့ ထြက္တာပ်က္တာေတြ မ်ားေနတတ္ပါသည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေငြမ်ားမ်ား မကိုင္ထားသင့္ပါ အဲဒီေငြက ေဆးဖိုးျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ ဆန္၊ ဆီ၊ ေဆး၊ ဆားစက္ ပစၥည္းလုပ္ငန္းေတာ့ အထူးအက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ စပ္တူလုပ္ငန္းသစ္ေတြလည္း ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ အေဆာက္ဦးကိစၥေတြလည္း ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ခရီးသြားလာေရးကိစၥေတြကေတာ့ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

နိုင္ငံျခားခရီးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ မထင္မွတ္ပဲ အခြင့္လမ္းေကာင္းေတြ ရရွိတတ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြရင္း၊ ဆရာအရင္းေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ဘာလုပ္လုပ္ ဒီအခ်ိန္မွာစိတ္အေႏွာက္ယွက္ေတြ ျဖစ္ေနရတတ္သည္။ စိတ္ကိုရွည္ရွည္ထားၿပီး အလုပ္လုပ္ပါ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ေငြကိစၥေတြကေတာ့ အထြက္မ်ားေနတတ္ပါသည္။ သင့္က်န္းမာေရးကေတာ့ အနည္းငယ္ဖ်ားနာတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အတြက္အထစ္အေငါ့ေလးေတြ ေျပလည္သြားလိမ့္မည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးကံနိမ့္ေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္ေစေသာ အေရာင္မွာ နီညိဳေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ထီထိုးမယ္ဆိုရင္ ကံေကာင္းေစမည့္ ဂဏန္း၁၃အတြဲဟာ သင့္အတြက္ကံေကာင္းေစပါသည္။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းေရန္ ယၾတာကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။အိမ္ဘုရာတြင္ ေဇာ္စိမ္း(၈)ညြန႔္လႉဒါန္းၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္ပါ။

စေန

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း အဖက္ဖက္က အခြင့္ေရးေကာင္းေတြ ေပၚလာလိမ့္မည္။ အလုပ္ေတြ တိုးခ်ဲ႕သင့္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ကံတရားကမ်က္ႏွာသာ ေပးတဲ့ကိန္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ေငြဝင္မယ္ ၊၊ ေရႊကံေကာင္းမယ္။ အႏုပညာအလုပ္အလွကုန္အလုပ္ေတြ အထူးအက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ စပ္တူလုပ္ငန္းကိစၥ၊ စာခ်ဳပ္ရမည့္ကိစၥေတြကေတာ့ အထူးသတိထားပါ။ ကိုယ္တိုးတက္ေအာင္ျမင္တဲ့အေပၚ မနာလိုအၿပိဳင္အဆိုင္ေတြလည္း ေပၚလာလိမ့္မည္။ သတိထားပါ။ ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးမ်ား မေရမရာျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ေအာက္လက္ငယ္သာ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရး စိတ္ဝမ္းကြဲရတတ္သည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္သည္။ သင့္က်န္းမာေရးကေတာ့ ေကာင္းေနပါသည္။ သင့္အတြက္ကံေကာင္ေစေသာ အေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ထီထိုးမယ္ဆိုရင္ ကံေကာင္ေစမည့္ဂဏန္း၂၄အတြဲဟာ သင့္အတြက္ကံေကာင္းေစပါသည္။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းေစရန ္ယၾတာကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ ခေရ(၆)ညြန႔္လႉဒါန္းၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္ပါ။

ဆရာေအာင္ခ်စ္မင္း