မတ္ လ (၇) ရက္ေန႔မွ စ၍ စလုံးကို အလည္အပတ္လာရင္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ Covid-19 ေရာဂါကူးစက္ခံရလွ်င္ မိမိဘာသာ အကုန္အက်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒီကေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ (ေရာဂါရွိ၊ မရွိ စမ္းသပ္မႈကို အစိုးရမွ ကုန္က်ခံမည္။ ေရာဂါရွိခဲ့လွ်င္ ေဆးကုသစရိတ္ကို မိမိသာဘာေပးရမည္။ (စလုံးမွာ ေဆးကုသစရိတ္မေသးပါ ေဒၚလာ ေသာင္းဂဏန္းကုန္က်ႏိုင္)

တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ မ်ားျပားလာေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါသည္မ်ားႏွင့္ စင္ကာပူတြင္ေနာက္ထပ္ေတြ႕ရွိလာႏိုင္ေသာ လူနာမ်ားေၾကာင့္ ယခုလို ေျပာင္းလဲ စီစဥ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား Residents မ်ား (Work pass ႏွင့္ Long term pass မ်ားအပါအဝင္) အတြက္ Public ေဆး႐ုံ ေဆးကုသစရိတ္ကို စလုံးအစိုးရမွ ဆက္လက္က်ခံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref – CNA