8-3-2020ေနည ကျပည္ၿမိဳ႕ktvတခုမွာမနက္(၃)နာရီေက်ာ္ခန္႔မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္စြာလူ(၁၀)ေယာက္ေက်ာ္မွာဓားမ်ားဒုတ္မ်ားျဖင့္အေၾကာင္းမဲ့၎ktvအတြင္း

ႀကိဳတင္ႀကံစီ၍ဝင္ေရာက္ခါေတြ႕ရာလူမ်ားအားဓါးႏွင့္ခုတ္တုတ္ႏွင့္ရိုက္နက္ရာအျခားသူမ်ားထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၿပီးယခုတင္ျပထားေသာေသးဆုံးသြား

သည္ktvဝန္ထမ္းပဲခူးသားေလးေမာင္ဟိန္းထက္စံ(ခ)ဟိန္းေနဇာအသက္(၂၀)ႏွစ္ရဲ့ႂကြင္းက်န္႐ုပ္ကလာပ္ႏွင့္နာေရးဖိတ္စာေလးအားတင္ျပလိုက္ပါတယ္!!!

တရာခံမ်ားကိုေတာ့အခုခ်ိန္ထိမမိေသးပါဘူးတဲ့ခင္ဗ်ာအခင္းျဖစ္စဥ္က((CCTVမွတ္တမ္းမ်ားလဲျပည္အမွတ္(၃)စခန္းမွာသက္ေသခံတင္ျပထားတယ္))လို႔သိရပါတယ္”

“တာဝန္ရွိသူမ်ားတရာခံမ်ားကိုဖမ္းေပးၾကပါအုံးဘယ္သူကခိုင္တာလဲေဖာ္ထုတ္ေပးၾကပါဗ်ာတရာဥပေဒစိုးမိုးေရးဝိုင္းဝန္ကူညီေပးၾကပါေျပာခ်င္တာကေတာ့ဥပေဒအထက္မွာမည္သူမွမရွိေစခ်င္တာပါ—–

Credit : Thant Zin