အမ်ိဳး သားမ်ား အခ်ိန္(၃)မိနစ္ေလာက္ ေပးၿပီး ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ကိုယ့္ခ်စ္သူ ေတြ႕ေအာင္ ရွဲေပးလိုက္ပါ။

သင့္ ဇနီး ဆိုတာ .

၁။ သင့္ဇနီးသည္ဟာ ျပည့္စုံသူ မဟုတ္လို႔ သူ႔ကို ခြင့္လႊတ္ပါ။၂။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အရိုးထဲက အရိုးျဖစ္လို႔ သူ႔ကို မရိုက္ခ်ိဳးပါနဲ႔။၃။ သင့္ဇနီးဟာ လက္ေဆာင္ျဖစ္တယ္၊ တန္ဖိုးထားပါ။၄။ သင့္ဇနီးဟာ ရွားပါးတဲ့ ေက်ာက္မ်က္အရိုင္းေလး ျဖစ္တယ္၊ သူ႔ရဲ့ မနာလို စိတ္ေလးေတြကို လမ္းမွန္ တည့္ေပးပါ။၅။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ့အေကာင္းဆုံး မိတ္ေဆြပါ၊ သူ႔ကို ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံပါ။၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ့ဝမ္းေျမာက္စရာပါ၊ သူ႔ကိုျပည့္ဝအားအင္ရွိေစပါ။၇။ သင့္ဇနီးဟာ ယုယမႈခံထိုက္သူပါ၊ သူ႔အတြက္ ေက်နပ္ဝမ္းသာပါ။၈။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ့အဟာရပါ၊ သူ႔ကို ယုယပါ။၉။ သင့္ဇနီးဟာ နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္မဟုတ္ပါ၊ စြန႔္ပစ္မထားပါနဲ႔။၁၀။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္လိင္မႈကိစၥအတြက္ေလာက္သာ မဟုတ္ဘဲ၊ ကိစၥတိုင္း အတြက္ သူ႔ကိုေခၚသြားပါ။

၁၁။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရန္သူ မဟုတ္ပါ၊ ခြန္အားေပးပါ။၁၂။ သင့္ဇနီးဟာ မိသားစုရဲ့အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း မဟုတ္ပါ၊ သင့္ မိသားစုဝင္ေတြ အသုံးျပဳဖို႔ သူတို႔လက္ထဲ မအပ္ပါနဲ႔။၁၃။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ၿပိဳင္ဖက္မဟုတ္ပါ၊ သူနဲ႔မယွဥ္ပါနဲ႔။၁၄။ သင့္ဇနီးဟာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လို႔ သူ႔ကိုေလးစားပါ။၁၅။ သင့္ဇနီးဟာ အမ်ားဆိုင္မဟုတ္ပါ၊ အျခားသူနဲ႔ မႏွိုင္းယွဥ္ပါနဲ႔။၁၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္လက္ေဆးခုံမဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ႏွိပ္စက္ေနတာေတြ ရပ္ပါ။၁၇။ သင့္ဇနီးဟာ ထိရွလြယ္ပါတယ္၊ ဂ႐ုစိုက္ ကိုင္တြယ္ပါ။၁၈။ သင့္ဇနီးဟာ လွပတဲ့မိဖုရားပါ၊ ခမ္းနားစြာ ပြဲခံပါ။၁၉။ သင့္ဇနီးဟာ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မတိုက္ခိုက္ပါနဲ႔။၂၀။ သင့္ဇနီးဟာ ေလ့က်င့္ေရးသဲအိတ္မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မထိုးႀကိတ္ပါနဲ႔။

၂၁။ သင့္ဇနီးဟာ ကစားစရာမဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မကစားပါနဲ႔။၂၂။ သင့္ဇနီးကို အရင္ႏူးနပ္ပါ၊ အတင္းအဓမၼ မလုပ္ပါနဲ႔။၂၃။ သင့္ဇနီးဟာခ်ိတ္တစ္ခုပါ၊ သူနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ပါ။၂၄။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အခ်စ္အားလုံးစုရာပါ၊ သူ႔ကိုခ်ီးမြမ္းပါ။၂၅။ သင့္ဇနီးဟာ အေရးႀကီးသူပါ၊ တန္ဖိုးထားရိုေသပါ။၂၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင္ပုံသြင္းတဲ့ျဖစ္မယ့္သူပါ၊ လက္ခံပါ။၂၇။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ဝမ္းေျမာက္စရာပါ၊ သူ႔ကို အလိုလိုက္ပါ။၂၈။ သင့္ဇနီးဟာသင့္ရဲ့အေလးေပးမႈ လိုပါတယ္၊ လူၾကားထဲမွာ အရွက္မ (ခြဲ) ရပါေစနဲ႔။၂၉။ သင့္ဇနီးဟာ ဓားတစ္ေခ်ာင္း မဟုတ္ပါ၊ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံပါ။၃၀။ သင့္ဇနီးဟာ ထူးျခားတဲ့ ကိုယ္ရည္ေသြး ရွိသူျဖစ္တယ္၊ အျခားအလုပ္ေတြနဲ႔ ခိုင္းႏွိုင္းျခင္း မလုပ္ပါနဲ႔။

၃၁။ သင့္ဇနီးဟာ သစၥာရွိသူပါ။ သူ႔ကို မယုံသကၤာမရွိပါနဲ႔။၃၂။ သင့္ဇနီးဟာ က်ပ္မျပည့္သူ မဟုတ္ပါ၊ သူ႔အႀကံေပးခ်က္ေတြ နားေထာင္ေပးပါ။၃၃။ သင့္ဇနီးဟာ အဖ်က္သမား မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ထိခိုက္ေစလိုတဲ့ စိတ္ထားေလးေတြ သိမ္းမထားပါနဲ႔။၃၄။ သင့္ဇနီးဟာ သင္ရနိုင္တဲ့အ ေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြပါ၊ သူနဲ႔ရင္းႏွီးပြင့္လင္းပါ။၃၅။ သင့္ဇနီးဟာ လက္သုပ္ပုဝါ မဟုတ္ပါ၊ အသုံးျပဳပုံမမွားပါေစနဲ႔။၃၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အိမ္ေစ မဟုတ္ပါ၊ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာ သူ႔ကိုကူညီပါ။၃၇။ သင့္ဇနီးဟာ အခ်စ္ႀကီးသူျဖစ္တယ္၊ ၿပီးစလြယ္ မဆက္ဆံပါနဲ႔။၃၈။ သင့္ဇနီးဟာ အရမ္းအေရးပါသူပါ၊ သူ႔ ေမြးေန႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါနဲ႔။၃၉။ သင့္ဇနီးဟာ မိဖုရားတစ္ပါးပါ၊ သူနဲ႔စကားအျငင္းအခုန္ မလုပ္ပါနဲ႔။၄၀။ သင့္ဇနီးဟာတစ္ဦးတည္းေသာ ကေလးထိန္း မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ကေလးထိန္းကူပါ။

၄၁။ သင့္ဇနီးဟာ တန္ဖိုးရွိသူပါ၊ သူ႔ကို မႏွိမ္ပါနဲ႔။၄၂။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ့တာဝန္ပါ၊ သူ႔ကိုေထာက္ပံ့ပါ။၄၃။ သင့္ဇနီးဟာသင္ကိုယ္တိုင္ပါပဲ၊ သူ႔ကိုအိပ္ယာခြဲမအိပ္ခိုင္းပါနဲ႔။၄၄။ သင့္ဇနီးဟာသင့္ဘဝရဲ့နံပတ္တစ္ပါ၊ သူ႔ေနရာကို သင့္မိခင္နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွအစားမထိုးပါနဲ႔။၄၅။ သင့္ဇနီးဟာသင့္ရဲ့အဖိုးတန္ရတနာပါ၊ ျမတ္နိုးစြာထိန္းသိမ္းပါ။၄၆။ သင့္ဇနီးဟာသင့္ရဲ့ကူညီမႈလိုအပ္ပါတယ္၊ သူ႔ကိုကူညီပါ။၄၇။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ့အာ႐ုံစိုက္မႈကို လိုအပ္ပါတယ္၊ တီဗြီကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္မေနပါနဲ႔။၄၈။ သင့္ဇနီးဟာ တန္ဖိုးရွိသူပါ၊ သူ႔တန္ဖိုးကို ထပ္ေပါင္းျမႇင့္တင္ေပးပါ။၄၉။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ့သရဖူပါ၊ စြန႔္ပစ္မထားပါနဲ႔။၅၀။ သင့္ဇနီးအတြက္ ဘုရားေရွ႕မွာ သင့္တာဝန္ရွိပါတယ္၊ ဂ႐ုစိုက္ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ပါ။

(မူရင္း Odebiyi Kolawole ၏ ေရးသားခ်က္ကို နားလည္လြယ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

credit. s.s.s