ယ ခုအခ်ိန္တရားက်င့္ေနတဲ့ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ႀကီးဟာ အစဥ္ေအးျမလ်က္ရွိတဲ့ ဂူအတြင္းမွာ မပူစဖူး ပူအိုက္လာတဲ့အတြက္ ဂူအျပင္ကို ေခတၱထြက္လာၿပီး

လူအေျမာက္အမ်ားေသဆုံးလ်က္ရွိတဲ့အတြက္ ကပ္ေရာဂါေဘးမွ ကင္းေဝးေစဖို႔အတြက္ ေနအိမ္ဘုရားမွာ

သံပုရာသီး (၅)လုံး ဇီးသီး (၅) လုံး ဆပ္ကပ္လႉဒါန္းထားၾကရန္ မိန႔္မွာၿပီး ဂူအတြင္းျပန္လည္ဝင္ေရာက္သြားေၾကာင္း

က်ိဳင္းတုံမွ မိတ္ေဆြတစ္ဦးမွ သတင္းေပးပို႔လာတဲ့အတြက္ အေရးႀကီးသည္လူတိုင္းအိမ္တိုင္းလုပ္ၾကပါ April လ

ကုန္ထိအဆက္မျပတ္ဘုရားလႉၾကပါဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကမွာပါသည္ ဆိုတဲ့စာသားနဲ႔အတူ ပရိသတ္ေတြကို အသိေပးလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

လတ္တေလာမွာလည္း သဘာ၀ ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခေနျဖစ္ေနတဲ့ကာလ

ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမိန႔္မွာထားတဲ့ အတိုင္း အိမ္တိုင္း ျပဳလုပ္ၾကဖို႔အတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ ။

ပရိသတ္ႀကီးကလည္း မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမိန႔္မွာေတာ္မူတဲ့အတြက္ လိုက္နာၾကဖို႔တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစေနာ္