အီ တလီ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ကူးစက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳ။ တရုတ္တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆံုး-ကူးစက္ဦးေရ ဆက္လက္က်ဆင္းေနေသာ္လည္း အီတလီလူဦးေရ ၄-ပံု ၁-ပံုေက်ာ္ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည္ခံေနရ…

အီတလီႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဆယ္ဗက္တိုရီဖာရီနာ၌ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္လွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ျဖင့္ ၄င္း၏ ေနအိမ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ကုသေပးလွ်က္ရွိသည္ဟု Russia Today က ယေန႔ေရးသားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဖာရီနာကိုယ္တိုင္ကလည္း ကိုယ္လက္မအီမသာျဖစ္ကတည္းက တစ္ဦးတည္းသီးျခားေနထိုင္ခဲ့ျပီး ၄င္း၏ရာထူးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဖီဒါရီကိုဘိုနာတိုအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

လူဦးေရ သန္း ၆၀ ခန္႔ရွိေသာ အီတလီသည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ထူးျခားစြာ ႏွိပ္စက္ျခင္းခံေနရေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္လာျပီး ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႔ႏွ႔ံမွဳကို ကာကြယ္ရန္ ႏိုင္ငံ့ေျမာက္ပိုင္းအလယ္တြင္တည္ရွိသည့္ လြန္ဘာဒီေဒသအား ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ျဖင့္ အသြားအလာ တားဆီး၍ ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိသည္။

ထင္ရွားေသာ ဗင္းနစ္၊ မိုဒီနာအပါအ၀င္ ျမိဳ႕ၾကီး ၄-ျမိဳ႔ႏွင့္ ခရိုင္ ၁၄-ခုကိုလည္း ေရာဂါေျခခ်ဳပ္တားဆီးထားျခင္းေၾကာင့္ အီတလီ၏ လူဦးေရ ၄ ပံု ၁ ပံု ေက်ာ္သည့္ လူ ၁၆ သန္းမွာ သြားလာမွဳတားဆီးကန္႔သတ္ထားခံရသည့္ သေဘာသက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။

ေရာဂါကူးစက္မွဳ႔ တားဆီးရန္ ယဥ္ေက်းမွဳျပတိုက္-ျပခန္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဂ်မ္အားကစားေလ့က်င့္ခန္းမ၊ ႏိုက္ကလပ္ႏွင့္ အျခားလူစုေ၀း အခန္းအနားက်င္းပရာေနရာတို႔ကို ဧျပီလ ၃-ရက္ေန႔တိုင္ေအာင္ ပိတ္ထားရသည္။

အီတလီတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္စြဲကပ္ျခင္းေၾကာင့္ ၂၄-နာရီအတြင္း လူေသဆံုးမွဳမွာ ၁၃၃-ဦး ထပ္မံပိုမိုလာျပီး ယေန႔နံနက္ပိုင္းအထိ ေသဆံုးသူ ၃၆၆-ဦးရွိေနသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူေပါင္းမွာလည္း ၇,၃၇၅-ဦးရွိသျဖင့္ တရုတ္နိုင္ငံျပင္ပ ကူးစက္ခံရသူအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယား (၇,၃၈၃-ဦး) ႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ေနသည္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ Covid – 19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမွဳ အေစာဆံုးႏွင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားရာ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္မူ ယေန႔နံ နက္ပိုင္းအထိ ၂၄-နာရီအတြင္း ေသဆံုးသူ ၂၂-ဦးသာရွိသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေၾကာင္း ထပ္မံေတြ႔ရွိသူ ၄၀-ဦး ရွိသျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀-ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ၁-ရက္အတြင္း အနည္းဆံုး ကူးစက္ခံရသူ အေရအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း South China Morning Post က ယေန႔ေရးသားသည္။

Htay Oung (Oung Marine)