သားေ ကာင္းသားျမတ္္ ရေစေသာ ဂါထာ(ပဋိိသေႏၶတည္ေနစဥ္္ ရြတ္ဆုိရန္)ေယာ ေမ အယံ ဘေႏၱ ကု စၦိိေတာ ကုမာရေကာ ဝါ ကုမာရိကာ ဝါ

၊ေသာ ဘဂဝႏၱံ သရဏံ ဂစၦတိ ဓမၼဥၥ ဘိိကၡဳ သံဃဥၥ၊ ဥပါသကံ တံ ဘဂဝါ ဓာေရတု အဇၨတေဂၢ ပါဏုေပတံ သရဏံ ဂတံ။

(မ-၂-၃၀၀)ဘေႏၱ- အရွင္ဘုရား၊ ေမ-တပည့္ေတာ္၏၊ ကု စၦိိေတာ- ဝမ္္း၌တည္ေသာ၊

ေယာ အယံကုမာေရာဝါ- အၾကင္ သတုိ႔သားသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယာအယံကုမာရိကာဝါ- အၾကင္သတုိ႔သမီးသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အတၳိ-ရွိ၏။ ေသာ -ထုိသေႏၶသားသည္၊ ဘဂဝႏၱံ- ျမတ္စြာဘုရားကုိ၊ သရဏံ- ကုိးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစၦတိိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။

ဓမၼဥၥ-တရားေတာ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ဘိိကၡဳသံဃဥၥ-ရဟန္းသံဃာကုိလည္းေကာင္း၊ သရဏံ – ကုိးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစၦတိိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။

ဘဂဝါ-ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ တံံ-ထုိသေႏၶသားကုိ၊ အဇၨတေဂၢ-ယေန႔ကုိအစျပဳ၍၊ ပါဏုေပတံ-အသက္ထက္ဆုံး၊ သရဏံ- ကုိးကြယ္ရာဟု၊

ဂတံ-ဆည္းကပ္ေသာ၊ ဥပါသကံ- ရတနာသုံးပါး ဆည္းကပ္တတ္သူဟူ၍၊ ဓာေရတု- မွွတ္ေတာ္မူပါအရွင္ဘုရား။

( ျမန္မာျပန္္) ျမတ္စြာဘုရား ဘုုရားတပည့္ေတာ္၏ ဝမ္း၌တည္ရွိေနေသာ ကေလးငယ္သည္္ ျမတ္စြာဘုရားအား လည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္အားလည္းေကာင္း၊ သံံဃာေတာ္အားလည္းေကာင္း၊

ကုိိးကြယ္ရာအစစ္ဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏ဘုရား။ ထုိသေႏၶသားအား ယေန႔မွစျပီး အသက္ထက္ဆုံး သရဏဂုံတည္သူဟူ၍ မွတ္ေတာ္ မူပါဘုရား။

ေဖေဖေမေမတို႔ သားေကာင္္းသမီးျမတ္ကေလးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ။