သိိ န္း ႏွစ္ေသာင္းတန္ ေဒါင္္း ပုဆိုး

၂ကလပ္ အရြယ္ရွိ သိန္း၂၀၀ တန္တဲ့ပတၱျမား အလုံး ၈၀ ပါတယ္။ ေဒါင္း ကိုလည္း ေရႊအစစ္ ၂၅က်ပ္သားနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ပုဆိုးျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ေခတ္ဆက္ဆက္ မင္းခန္းမင္းနားမ်ားမွာ ဝတ္ဆင္ေလ့ ရွိတဲ့ ေဒါင္းဝတ္လဲေတာ္ေရႊပုဆိုး ကိုနမူနာယူၿပီး ဖန္တီးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတ ကိုိယ္တိုင္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ခ်ီးျမႇင့္မယ့္

သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာဘြဲ႕တံဆိိပ္ေတာ္ဆက္ကပ္လွူဒါန္းပြဲ မွာ ျမန္မာတိုိင္းရင္းသား လုုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ ဝတ္ဆင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သူဘယ္သူလဲခန႔္မွွန္း ၾကည့္ပါလား ။

နန္းသီရိ

Win Myint bo