သူ ငယ္ခ်င္း တေယာက္အိမ္မွာ ေရာက္ေနျပီး လိုင္းေပၚတင္ထားတာေတြ႔ရ၍ ေၾကာက္ျပီးလက္မခံရဲေတာ႔သျဖင္႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

လူေပ်ာက္တိုင္ထားသည္႔ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္း လူကုန္တားရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားထားခိုင္းပါတယ္။ေကာင္မေလး ၄ ရက္တာ ေနထိုင္ခဲ႔သည္႔ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းအိမ္သို႔ လည္း မိသားစုဝင္မ်ားမွ သြားေရာက္ေမးျမန္းပါမည္။

ကူညီ Share ေပးၾကသူေတြ အားလုံးအား မိသားစုဝင္မ်ားကိုယ္စားေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

ေမာ္လျမိဳင္ RESCUE လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔

09 784 784 199

09 785 785 199

09 260 144 199

057 2021640

Credit