ေဟာင္ေ ကာင္မွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္လူနာတစ္ဦးရဲ႕ Pomeranian အမ်ဳိးအစား အိမ္ေမြးေခြး တစ္ေကာင္ဟာ အိမ္ရွင္သခင္ထံမွတစ္ဆင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ အာဏာပိုင္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔က ေဟာင္ေကာင္မွ အသက္ ၆၀ ႏွစ္အရြယ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္လူနာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးရဲ႕ အိမ္ေမြးေခြးမွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ သံသယရွိတာေၾကာင့္ တိရိစာၦန္စင္တာမွာ သီးျခားခြဲထားၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ယင္းအိမ္ေမြးေခြးမွာ အဆင့္နိမ့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရတာ ေတြ႔ရေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ေဒသ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ငါးလုပ္ငန္းနဲ႕ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ရွာက္ေရးဌာန AFCD က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

တကၠသိုလ္မ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားနဲ႔ ကမာၻ႔တိရိစာၦန္ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းတုိ ့က ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ လူသားမွ တိရိစာၦန္သို႔ ကူးစက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း လက္ခံသေဘာတူထားခဲ့တယ္လို႔ AFCD က ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔က ေဟာင္ေကာင္ရွိ ပိုးကူးစက္လူနာေတြရဲ႕ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေတြကို ၁၄ ရက္ ၾကာ သီးျခားခြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ယခုဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရတဲ့ Pomeranian ေခြးကို အနီးကပ္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ေရာဂါပုိးကင္းစင္သြားခ်ိန္မွာ ၄င္းရဲ႕ သခင္ဆီသို႔ ျပန္ပို႔ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာဆိုပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္မွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္လူနာ ၁၀၂ ဦး ရွိေနၿပီး ယခုလအေစာပိုင္းက ေသဆံုးသူ ၂ ဦး ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Ref – CNA