သီဟ သုဓမၼ သိဂႌေဒၚပိုးအိျဖဴေမာင္ ရဲ့ ဘြဲ႕ ယူအ တြက္ ဂုဏ္ယူစြာ နဲ႔ ရိုက္ကူး ပုံေဖာ္ျဖစ္ပါတယ္

Credit-AmazingGrace