လက္ ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ေျမဧက ရွစ္ေထာင္နီးပါးအတြက္ တစ္ႏွစ္ကို ေျမငွားခ ၂၉သိန္းနီးပါးသာ ရရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အလြန္နစ္နာေနသည့္အတြက္ ေျမငွားခ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၅က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးရဲထြဋ္ က လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

မတ္လ၆ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးရဲထြဋ္ကေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေမးခြန္းကို လာေရာက္ေျဖဆိုခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္ က ေျမငွားခကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ရွိ မရွိကို တိတိက်က် ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာႏႈန္းထားအတိုင္း ႏွစ္စဥ္ ေပးေဆာင္ေနေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

မဇၨ်ိမ