ကိုရို နာဗိုင္းရပ္စ္ျဖင့္ ထိပ္တန္းအီရန္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး ထပ္မံေသဆံုးျပန္။ တရုတ္ျပီးလွ်င္ အီရန္ကို ထိုးႏွက္သည့္ အေမရိကန္၏ ဇီ၀လက္နက္ျဖစ္ႏိုင္ဟု အီရန္တပ္မေတာ္ သံသယရွိ။ ဇီ၀လက္နက္ ေကာလဟလအမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚ…

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ Covid-2019 ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႔ႏွ႔ံရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အေမရိကန္က လက္သည္ တရားခံျဖစ္ႏိုင္ျပီး ၄င္းတို႔ ျခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိေသာ တရုတ္ျပီးလွ်င္ အီရန္၌ အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ပြားေနျခင္းက ျပသလွ်က္ရွိေၾကာင္း အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္မေတာ္ ျမိဳ႔ျပကာကြယ္ေရးအထူးတပ္ဖြဲ႔ အၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂိုလမ္ရီဇာဂ်လာလီက ေျပာဆိုသည္ဟု Russia Today က ယေန႔ေရးသားသည္။

ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ၄င္းဗိုင္းရပ္စ္သစ္ကို အေမရိကန္က ထုတ္လုပ္၍ ကနဦး တရုတ္၌ ပ်ံ႔ႏွ႔ံေစျပီးေနာက္ အီရန္သို႔ ေရာက္လာေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းေနာက္ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ကူးစက္သြားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အီရန္သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ေကာင္းစြာတိုက္ဖ်က္၍ ဖ်ားနာမႈအရပ္ရပ္တို႔ကို အေမရိကန္ကိုအေရာက္ ျပန္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႔ျပကာကြယ္ေရးအထူးတပ္ဖြဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ၾကိမ္း၀ါးလိုက္သည္ဆို၏။

အီရန္၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို အေမရိကန္ Fox က ထပ္ဆင့္ ေဖာ္ျပကာ အခၽြန္ႏွင့္ “မ” ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္သစ္မွာ အလြန္ရန္လိုေသာ အေမရိကန္၏ ဇီ၀လက္နက္ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ဓါတ္ခြဲခန္းဆိုင္ရာစူးစမ္းမွဳမ်ားႏွင့္၊ ဗိုင္းရပ္စ္၏ သက္ရွိဗီဇႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဂ်ီႏုမ္း Genome တို႔ကို ဆက္လက္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဂိုလမ္ရီဇာဂ်လာလီက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အီရန္သည္ ဗိုင္းရပ္စ္စတင္ကူးစက္ပ်ံ႔ႏွ႔ံရာ၌ တရုတ္ျပီးလွ်င္ Covid-19 ႏွိပ္စက္ခံရဆံုး နိဳင္ငံျဖစ္ေနသည္။ ယမန္ေန႔တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခံရသူ ၃,၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း ၁၀၈ ဦးရွိခဲ့ရာ ၂၄ နာရီအတြင္း ေသဆံုးသူ ၁၅ ဦး ရွိေနသည္။

အီရန္ပါလီမန္အတြင္း အေရးေပၚေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မွဳေကာင္စီအၾကီးအကဲအပါ၀င္ အမတ္ ၂၃ ဦးတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္လွ်က္ရွိေနျပီး ယမန္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး၏ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဟိုစိန္ရွိတ္ခိုလာမ္ ေသဆံုးသျဖင့္ အီရန္အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၃ ဦးရွိျပီ ျဖစ္သည္။

အီရန္ပါလီမန္အား ေနာက္ထပ္ညႊန္ၾကားခ်က္ မထုတ္မျပန္မခ်င္း ယခုလကုန္ထိ ဆိုင္းငံ့ထားသည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္အားလံုး မတ္လ ၂ မွစတင္၍ ႏွစ္ကုန္အထိ ပိတ္ထားရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ေကာလဟလႏွင့္ ယခုကဲ့သို႕ ပါးစပ္သီအိုရီအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ပ်ံႏွ႔ံေနလင့္ကစား ဇီ၀လက္နက္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္သက္ေသျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ရုရွားအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဘာသာစကား ၆ မ်ိဳးျဖင့္ သတင္းျဖန္႔ခ်ီလွ်က္ရွိေသာ Russia Today က ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဇီ၀လက္နက္မွန္းဆသီအိုရီမ်ားမွာ ေရွးယခင္ကလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ျဖစ္ဖူးသည္။ ပါးစပ္သီအိုရီမွ်သာျဖစ္သည္လည္းရွိ သက္ေသျပႏိုင္ေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးမယူႏိုင္ခဲ့သည္လည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိႏိုင္ငံတကာအား ျခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါသည္ ဇီ၀လက္နက္ျဖစ္ေၾကာင္း မွန္းဆသီအိုရီ ၅ မ်ိဳးရွိေနသည္ဟု Daily Express က စုေဆာင္းေဖာ္ျပပါသည္။

၄င္းတို႔အနက္ ၁-မ်ိဳးမွာ Covid-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားေစေသာ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ တရုတ္ ဟန္မ်ိဳးႏြယ္ မ်ိဳးရိုးဗီဇပါသူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားကူးစက္ေစေသာ အေမရိကန္၏ ဇီ၀လက္နက္ျဖစ္သည္ဟူ၏။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ယခုေနာက္ဆံုးေပၚ ဇီ၀လက္နက္ ဗိုင္းရပ္စ္ဆိုသည္မွာ ယေန႔ေခတ္မီ ပုခံုးထမ္းဒံုးက်ည္ႏွင့္မျခား အလိုရွိရာကို ခ်ိန္ရြယ္ေသာ့ခ် ပစ္လႊတ္သည္ႏွင့္ ပစ္မွတ္အား ထပ္ခ်ပ္မကြာ မထိမခ်င္းလိုက္လံသည့္ မစ္ဆိုင္းလ္ႏွင့္ အတူတူဟု အံၾသဖြယ္ အဓိပၸါယ္ထြက္ေနပါသည္။ ကမၻာၾကီးေပၚရွိ မ်က္ေမွာက္လူသားအားလံုးတို႔၏ မ်ိဳးရိုးဗီဇတို႔သည္ ေကာင္းကင္ယံေခြးခ်င္းကိုက္ပြဲလို ရွုတ္ရွဳတ္ေထြးေထြး စီးခ်င္းထိုးေနသည့္ တိုက္ေလယာဥ္အုပ္ၾကီးထက္ မ်ားစြာရွဳတ္ေထြးပါသည္။

“လူသည္ ေမ်ာက္မွ ဆင္းသက္သည္” ဟု အမ်ားေျပာဆိုေနၾကရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားသည္ ယေန႔ျမင္ ေတြ႔ေနရေသာ ေမ်ာက္မ်ားမွ လူအျဖစ္ရရွိလာၾကျခင္း လံုး၀မဟုတ္ပါ။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁.၉ – ၀.၄ သန္းခန္႔တြင္ ဤကမၻာေျမျပင္ေပၚ၌ “အဖြား” ၌ “သမီးမ်ား” ရွိသည္။ အဖြားႏွင့္ သူ၏ သမီးမ်ားသည္ မည္သူႏွင့္အိမ္ေထာင္က်သည္ကို မည္သူမွ အတိအက်နမေျပာနိဳင္ေသာ္လည္း သမီး ၄ ေယာက္ (၅-ေယာက္လည္းျဖစ္ႏိုင္) မွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားသည္ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကနဦးအစ အပင္ျဖစ္သည္။

စင္စစ္ ေနာင္တခ်ိန္လူျဖစ္လာမည့္ ထုိစဥ္ကာလသတၱ၀ါဆိုသည္မွာ သစ္ပင္ေပၚတြင္ေနျပီး ေျမၾကီးေပၚတြင္ ဒယိမ္းဒယိုင္လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ အဖြား၏ က်န္သမီးမ်ားမွ ေမြးဖြားသူတို႔သည္ ယေန႔ “ ေမ်ာက္“ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ လူႏွင့္ ေမ်ာက္သည္ အဖြားထိတူေသာ အေမညီအမရင္းမ်ားမွ ဆင္းသက္သူ ၀မ္းကြဲ ညီအကိုရင္းမ်ား “ ျဖစ္ၾကသည္။ အဖြား၏ သမီး ၄-ေယာက္ခန္႔မွ ဆင္းသက္သူအခ်င္းခ်င္း ႏွစ္ေပါင္း သိန္းခ်ီကာလအတြင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ အထပ္ထပ္ ေရာေႏွာစဥ္ ” ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲျခင္း” ျဖင့္ ယေန႔ ၆.၇ ဘီလွ်ံရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားျဖစ္လာသည္။

သက္ရွိတည္းဟူေသာ ဇီ၀ရုပ္အစုအေ၀းသည္ အဏုဇီ၀ႏွင့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇပညာအေခၚ သက္ရွိဗီဇႏွင့္ဆိုင္ေသာ Genome ဂ်ီႏုမ္းတို႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဂ်ီႏုမ္းတြင္ သတင္းသေကၤတပါ-မပါ DNA, RNA, Virus အခ်ိဳ႔ျဖင့္ဖြဲစည္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကမၻာေျမေပၚရွိလူသားအခ်င္းခ်င္း၏ အေျခခံဂ်ီႏုမ္းတြင္ ပ်မ္းမွ် ၀.၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းသာျခားနားသည္။ လူႏွင့္ေဆြမ်ိဳးအနီးဆံုး ခ်င္ပန္ဇီေမ်ာက္တြင္ အမ်ားဆံုး ၁.၂ ရာႏွဳန္း ကြာျခားသည္။

ထိုသီအိုရီကို ယံုျခင္း မယံုျခင္းသည္ သင္၏ သေဘာအတိုင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခံယူလွ်က္ရွိေသာ ေဆးသိပၸံပညာ၏ ေရာဂါကုထံုးႏွင့္ ေဆး၀ါးဆိုသည္မွာ အဆိုပါ လူသားတို႔၏ မ်ိဳးရိုးဗီဇ အဆင့္ဆင့္တို႔ျဖစ္တည္မွဳအေပၚ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွ ထုတ္ႏွဳတ္ထားျခင္း အမွန္ျဖစ္သည္။

ယခုထိေဖာ္ျပပါ ဇီ၀လက္နက္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သီအိုရီအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ မျဖစ္ႏိုင္-မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားျခင္းမ်ားသာေတြ႕ရပါသည္။ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားေတြ႔ရွိလွ်င္ တတ္ႏိုင္သေရြ႔အျမန္ဆံုးတင္ျပရန္ ၀န္မေလးပါေၾကာင္း။ ။ (သတင္းဘာသာျပန္သူ)

Ref – Russia Today
ဘာသာျပန္သူ – Htay Oung (Oung Marine)