၁။ ဗစ္ တိုးရီးယား အမွဳမွာ ႀကံဳရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳအရ အေကာင့္တုေတြ တၿပိဳင္နက္ ေရာက္လာၿပီး ၀ုန္းၾကတာ အခ်ိန္ကိုက္ ျဖစ္ေလ့ ရိွတယ္။ ဘယ္အခါမ်ိဳးလဲ ဆိုေတာ့ သူတို႕ဘက္ (သူတို႕ဘက္ဆို သေဘာေပါက္ပါေတာ့) ကို ျမွားဦး လွည့္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ တခ်ိန္တည္း ေရာက္လာၿပီးေတာ့ တျခားကို ဦးလွည့္ေအာင္ ၀ိုင္းတြန္းၾကတာ။ ထားပါေတာ့ေလ။ အေရးအရာ လုပ္ ေျဖရွင္းမေနပါဘူး။ (ၿခံထဲ ထိ ၀င္လာေဟာင္တဲ့ ေခြးေပါက္စေလး ပိုေဟာင္ေကာင္းေအာင္ တုတ္ကေလးနဲ႕ တို႕တို႕ၿပီး စမိသလို လုပ္မိတာေတာ့ ၀န္ခံပါတယ္။ ပ်င္းလို႕ပါ။ အေရးတယူ လုပ္တာ မဟုတ္ပါ။

၂။ အမွဳဘက္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကိုင္စြဲထားစရာက သမၼတႀကီးရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေလးခုပါ။

(၁) အမႈ‌ေပၚေပါက္ရန္

(၂) တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိရန္

(၃) ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒနဲ႔ အညီျဖစ္ရန္

(၄) ကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ထားမႈအေျခအေနမ်ားကို ပကတိတြ႕ရွိခ်က္ အမွန္တရားအတိုင္းျပန္လည္တင္ျပရန္

ဒီေလးခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရမယ့္ ဌာန သံုးခု ရိွပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး တို႕ပါ။

၃။ ည႔န္ၾကားခ်က္ (၁) နဲ႕ (၂) သည္ လုပ္ရမယ့္ action ပါ။ (၃) သည္ အေျခခံရမယ့္ ဂေရာင္းပါ။ (၄) သည္ report back ပါ။ ဒီေတာ့ ဌာနသံုးခု လုပ္ရမွာသည္ အမွဳေပၚေပါက္ဖို႕နဲ႕ လိုအပ္တဲ့ တာ၀န္ယူမွဳ တာ၀န္ ခံမွဳ ရိွဖို႕ ဥပေဒနဲ႕ အညီ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပဖို႕ပါပဲ။

၄။ အမွဳမွန္ေပၚဖို႕သည္ ကေလး မိဘ လုပ္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕က ထပ္မံ စစ္ေဆးဖို႕ပါ။ ဒီလို စစ္ေဆးတဲ့ေနရာမွာ ေအာင္ႀကီး အမွဳတုန္းက တရား၀င္ ထြက္ဆုိခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ အသံုးခ်လို႕ ရသလို အဲဒီ အခ်ိန္က စီစီတီဗီ DVRေတြ၊ Hard Disc ေတြ လဲလွယ္ခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတဲ့ အေျခခံ ေပၚမွာ စဥ္းစားၿပီး ထပ္လိုက္ရင္ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ ဒါေတြက သြယ္၀ုိုက္ သက္ေသေတြပါ။

၅။ တာ၀န္ယူမွဳ တာ၀န္ခံမွဳအတြက္ကေတာ့ ႏွစ္ပိုင္းပါ။ အစိုးရအတြင္းက (သိသိနဲ႕ ျဖစ္ေစ၊ မသိလို႕ ျဖစ္ေစ) လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမက် ေဆာင္ရြက္ခဲ့လို႕ နစ္နာမွဳေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းေတြ ရိွသလို ျပင္ပက မိမိ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရာဇ၀တ္မွဳကို ထိန္ခ်ိန္ခဲ့တဲ့၊ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့ ျပင္ပ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုပါ လိုအပ္သလို အေရးယူရမွာပါ။ ဒီလို အေရးယူဖို႕အတြက္ ဥပေဒရံုးက အႀကံေပးလို႕ ရသလို တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကလည္း ေဆာင္ရြက္လို႕ ရပါတယ္။

၆။ ေျပာရရင္ ဒီ သံုးဌာနကသာ စနစ္တက် ဥပေဒအတိုင္း ကိုင္တြယ္မယ္ဆိုရင္ အမွဳ အမွန္ ေပၚလာႏိုင္သလို တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ျပန္လည္ ထိန္းညိွႏိုင္မွာအမွန္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတညႊန္ၾကားခ်က္ကို (ပါးပါးေလး) ကစားၾကည့္မယ္ဆိုလည္း သေဘာပါပဲ။ ကိုယ္ျဖစ္ ကိုယ္ခံပါပဲ။

ျပည္သူေတြ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။

သကၠမုိးညဳိ