သိ သင့္တာမုိ့ Share ေပးပါ
COVID – 19 ေၾကာင့္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ ပြဲမ်ားကို စိစစ္ၿပီး ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားသည္ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက COVID-19 ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားသျဖင့္ ႐ုံးဌာန၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊သိပၸံ၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားစာ၌ ပါရွိသည္။

‘‘၀န္ႀကီး႐ုံးကေန ထုတ္ျပန္တာ မေန႔က(မတ္ ၃ ရက္) မွ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခုေအာက္ေျခဌာနအသီးသီးကို ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားေနပါၿပီ’’ဟု နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးျမင့္က ေျပာသည္။

အခမ္းအနားႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား က်င္းပလွ်င္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည့္အင္အားကိုသာ စိစစ္ခြင့္ျပဳ ရန္ ၫႊန္ၾကားစာတြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းအျပင္ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနား (သို႔မဟုတ္) ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား က်င္းပခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ် ျခင္းႏွင့္ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါက ေဆာင္ရြက္ရန္ ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။

မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားကို ေခတၱဆိုင္းင့ံ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ထုတ္ျပန္ထား သည္။ အလားတူ ႏွစ္စဥ္စည္ကား စြာ က်င္းပေသာ မုံရြာၿမိဳ႕ ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို မက်င္းပေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က မတ္လ ၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ယခုကာလအတြင္း လူစုလူေ၀းမ်ားျပားသည့္ ေနရာႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္ ရွိရာေနရာမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေရွာင္ၾကဥ္ရန္က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတိေပးထားသည္။

ခရက္ဒစ္ – 7Day Daily