ျမန္ မာ- တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ နယ္နိမိတ္ မွတ္တိုင္ ၁၄၄-၃ နဲ႔ ၁၄၄-၄ အၾကား ျမန္မာဘက္က စိုက္ထူထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား တ႐ုတ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ ေနရာကို အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြက သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေကာင္စစ္ေရး ရာနဲ႔ ဥပေဒေရးရာဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ ဦးေဆာင္တဲ့ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ ရက္မွ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ “ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းကို ကြင္းဆင္းသြားေရာက္စဥ္ ၾကည့္ရႈခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ဟိုပန္ခ႐ိုင္၊ နမ့္တစ္ၿမိဳ႕ရွိ နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ ၁၄၅(၁)အနီး နမ့္တိန္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ တ႐ုတ္ဘက္က ေက်ာက္တုံးႀကီးေတြခ်ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ေျမဖို႔ကာ ေျမထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္တာ၊ လမ္းေဖာက္လုပ္တာနဲ႔ နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ ၁၅၈(၁) အနီး နမ့္ကြန္ေခ်ာင္းနဲ႔ ေခ်ာင္းလက္တက္ နမ့္အစ္ေခ်ာင္းအတြင္း ေျမထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္တာေၾကာင့္ ျမန္မာဘက္ကမ္းပါး ေရတိုက္စားခံရၿပီး ၿပိဳက်ပ်က္စီးတာကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ေျမထိန္းနံရံတည္ေဆာက္မယ့္ ေနရာကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဟာ “ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဦးစီးအဖြဲ႕၊ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းလူအပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ေတြ႕ဆုံၿပီး နယ္နိမိတ္ကိစၥနဲ႔ နယ္ေျမေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ဟာ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ကိုလည္းသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာက္တယ္ခ်န္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံကာ ကိုးကန္႔ နယ္စပ္စီးပြားေရးဇုန္ ကိစၥနဲ႔ နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ေတြ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔လည္း ႏိုင္ငံျခားေရးသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

အကုန္သိ