ဝါ ရွင္တန္ျပည္နယ္တစ္ဝန္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ့ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေနခ်ိန္ ေဖ့ဘုတ္ကုမၸဏီက ၎၏ ဆီယက္တဲလ္႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကန္ထရိုက္တာတစ္ဦး၌ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ကူး စက္ခံရသူ အလုပ္သမားသည္ ေဖ့ဘုတ္ကုမၸဏီ၏ ဆီယက္တဲလ္ရွိ Stadium East ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္အထိ ေနာက္ဆုံး လုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ယင္း႐ုံးသည္ အေမရိကန္နိုင္ငံအတြင္း ကိုရိုနာေၾကာင့္ လူေျခာက္ဦး ေသဆုံးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သူနာျပဳစင္တာႏွင့္ ၁၂ မိုင္သာ အေဝး၌ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ညက ေဖ့ဘုတ္သည္ က်န္အလုပ္သမားမ်ားကို သတိေပးတပ္လွန႔္ခဲ့ၿပီး ႐ုံးအား မတ္ ၉ ရက္အထိ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

အလုပ္သမား အားလုံးကိုလည္း ယခုလ၏ က်န္ရက္မ်ားတြင္ အိမ္မွသာ အလုပ္လုပ္ၾကရန္လည္း တြန္းအားေပးတိုက္တြန္းလ်က္ ရွိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ Stadium East ႐ုံးမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကန္ထရိုက္တာတစ္ဦး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ Covid-19 ကူးစက္ခံရတာကို ေတြ႕ရွိပါတယ္။”ဟု ေျပာခြင့္ရသူ ထေရစီကေလတန္က ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ အလုပ္သမား အားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေၾကာင္းၾကားထားတယ္။ အားလုံးရဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေဘးကင္းေရးက အဓိကဦးစားေပးျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတာဝန္ရွိသူေတြရဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို လိုက္နာၾကဖို႔ တိုက္တြန္းတယ္။”ဟု ထေရစီက ေျပာသည္။

ယခု ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈသည္ ေဖ့ဘုတ္ကုမၸဏီ၌ ပထမဆုံး ျဖစ္သည္။

ယင္းမတိုင္ခင္ တစ္ရက္က Amazon ကုမၸဏီက ၎၏ အလုပ္သမားတစ္ဦး ကိုရိုနာ ကူးစက္ခံရေၾကာင္း ေၾကညာထားခဲ့သည္။

Credit-Mizzima