က ခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေကာ္ရုိနာဗုိင္းရပ္စ္သံသယလူနာ ၂ ဦး အပါအ၀င္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ ၇ ဦးရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္(၂၈)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ထိန္ခ်ဳံးျပည္နယ္၌ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး (၁-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရာ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ပိုင္တီး နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသျဖင့္ ကန္ပိုင္တီး တိုက္နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္း၍ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခဲ့ရာ လူနာသည္ (၂၃-၂-၂၀၂၀) ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုး ျခင္း၊ အသက္ရႉၾကပ္ျခင္း၊ ေမာျခင္းစေသာ ျပင္းထန္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ၎အားေစာင့္ၾကည့္ လူနာအျဖစ္သတ္မွတ္၍ သီးျခားထားရွိ ကုသမႈေပးလ်က္ရွိၿပီး ဓါတ္ခြဲနမူနာရယူ၍ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္)သို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အလားတူ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ (၆၈) ႏွစ္အ႐ြယ္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအခံရွိသူ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးသည္ (၂၇-၂-၂၀၂၀) ရက္ ေန႔မွစတင္၍ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အသက္ရႉၾကပ္ျခင္းေရာဂါလကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရၿပီး သတိေကာင္းစြာမရသျဖင့္ (၄-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ လာေရာက္ျပသခဲ့ရာ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄) ရက္အတြင္း ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာေဒသမ်ားသို႔ ခရီးသြားရာဇဝင္မရွိေသာ္လည္း ျပင္းထန္အသက္ ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ားႏွင့္ COVID-19 ေရာဂါသံသယလကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္သတ္မွတ္၍ သီးျခားထားရွိ ကုသမႈေပးလ်က္ရွိၿပီး ၎ထံမွ ဓါတ္ခြဲနမူနာရယူ၍ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) သို႔ေပးပို႔စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ (၃၂) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ (၂-၃-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး (၂၆-၂-၂၀၂၀) ရက္ေန႔မွစ၍ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း လကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ ပုဂၢလိကေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ျပသ ခဲ့ရာ (၄-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံသို႔ ၫႊန္းပို႔ခဲ့ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္ကာလအတြင္း COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားလာသူႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ အသက္ (၂၆) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးအား ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံတြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းမရွိေအာင္ ေဆး႐ုံတြင္ သီးသန႔္ထားရွိ၍ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိၿပီး ဓာတ္ခြဲနမူနာအား က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဆိုင္ရာဓာတ္ခြဲမႈဌာန (ရန္ကုန္) တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ COVID-19 ေရာဂါပိုးမရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါအမ်ိဳးသားသည္ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားလာသူႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ ၎ထံမွ ေနာက္ (၃) ရက္အၾကာတြင္ ဓာတ္ခြဲနမူနာထပ္မံရယူ၍ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယေန႔ အထိ လူနာ(၇)ဉီးအား သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈကုသမႈေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ ……Khit Thit Media