ႏွွစ္ ရွည္္ ခါးနာသမားမ်ား အတြက္္

ခါးနာေဝဒနာ အတြက္ အစြမ္းထက္ေဆး

ခါးနာေ ဝဒနာျဖစ္ေနေသာ ႏွွစ္ရွည္လမ်ား ခံစားေနရသူမ်ားအား ဤအစြမ္းထက္ ေဆးနည္းေလးကိုိ ကုသိုိလ္ျပဳ လမ္းညႊန္ပါ၏

ဆင္တုံးမႏြယ္ အစို ႏွစ္က်ပ္သား ႏွမ္းဆီီစစ္စစ္ တစ္ဆယ္သား သတၱဳအိုးတစ္လုံး ပုလင္းတစ္လုံး တိုိ႔ကိုယူပါ။ ဆင္တုံးမႏြြယ္ကို ကြမ္းညႇပ္ႏွင့္ ပုလင္းအတြင္းသို႔ထည့္၍ ဝင္ေစရန္္ ေသးငယ္စြာညႇပ္ပါ ညႇပ္ၿပီးလၽွင္ ပုလင္းတြင္းထည့္ပါ

ႏွမ္းဆီပါေရာထည့္ပါ အိုးအတြင္း ေရကိုထည့္ပါ ။ ေရထည့္ထားေသာ အိုးထဲကိုိ ပုလင္းထည့္၍ ေရဆူလာေအာင္ မီးျဖင့္ခ်က္ပါ ေရခမ္းလၽွင္ထပ္ထည့္ပါ ၃ နာရီခန္႔ ခ်က္ၿပီးပါက ေဆးအဆီရပါလိမ့္မယ္

ထိုႏွမ္းဆီရလာပါက အေအးခံၿပီး ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ ၃၇ ေခါက္ရြတ္ၿပီး ရတနာျမတ္သုံးပါးႏွင့္ သင္ဆရာ ျမင္ဆရာႏွင့္ ေဆးဆရာမ်ားအား ကန္႔ေတာ့ပူေဇာ္ၿပီး ခါးနာသည့္ေနရာကို စိိမ့္ဝင္ေအာင္

မနက္တစ္ႀကိမ္ ညတစ္ႀကိမ္ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာပါလိမ့္မည္ အမွန္တကယ္္ ခံစားေနရပါက အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါ။

ငါကဲ့သို႔ ခါးနာသူရွိိက သိိပါေစ ေပ်ာက္ပါေစ ေစတနာျဖင့္ ဤ ေဆးနည္းအား သင္ၾကားမၽွေဝပါ။ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ အနာေရာဂါ ကင္းစင္ပါလိိမ့္မည္။

ေစတနာသည္ မိိမိ၏ တန္ခိုးရွင္ပင္ ျဖစ္သည္။ အားလုံး က်န္းမာရႊင္လမ္းၾကပါေစ။

နဝင္းေမာင္(ဂမၻီရေလာကီပညာ)