လယ္ ကန္သင္း လယ္ၾကား လမ္းေဘးမ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္ေသာ ကုန္းထိက႐ုံး ဆူးေပါက္ ပင္ကို အျမစ္ပါေအာင္ (ပဥၥငါးပါး-)တူးယူၿပီး တစ္ခါသုံးအသုံးျပဳရန္အတြက္ လက္တစ္ဆုပ္ခန႔္ကို ေျမအိုးသန႔္သန႔္တြင္ ထည့္၍ ၾကက္အသည္းစိမ္းႏွစ္ခု ထည့္

ေရထည့္ၿပီး သုံးခြက္ တစ္ခြက္တင္က်န္ေအာင္ ျပဳတ္၍ ၎ျပဳတ္ရည္မ်ားကို တစ္ေန႔တာအတြင္း ကုန္ေအာင္ေသာက္ပါ

မနက္ တစ္ႀကိမ္ ညတစ္ႀကိမ္ ခြဲေသာက္ပါ
ေနာက္ရက္အတြက္ အသစ္ထပ္မံ ျပဳလုပ္ပါ

၎ ေဆးနည္းမွာ အခက္အခဲမရွိပဲ ေငြေၾကးလည္း အကုန္အက် နဲၿပီး ၾကက္ အသည္း ႏွစ္ခု အတြက္ သာ ေငြေၾကး ကုန္က်မႈ႔ရွိပါသည္
တစ္ပတ္အတြင္းမွာ သိပ္မသိသာေသာ္လည္း

ႏွစ္ပတ္ ေက်ာ္လာခ်ိန္တြင္ သိသိသာသာ သက္သာလာၿပီး ဆက္လက္ၿပီးမွီဝဲပါက ႏွလုံးေရာဂါ ကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္

တိုက္ဆိုင္မႈ႔ရွိပါက သုံးစြဲနိုင္ရန္ ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္
အားလုံး က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ

credit-ယမင္း ျဖဴ