ကို ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္အတြင္းမွာ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ပစၥည္းျပတ္လပ္ေနမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ မမွန္မကန္နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ စီးပြားရွာခ်င္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံက စက္႐ုံတစ္႐ုံကို အာဏာပိုင္မ်ား ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

မတ္လ ၂ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆာရာဘူရီစီရင္စုရွိ စက္႐ုံတစ္႐ုံကို သတင္းအရ ရဲမ်ားက ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ အသုံးျပဳၿပီးသား ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားကို အဝတ္ေလွ်ာ္စက္္္္္နဲ ေလွ်ာ္ဖြတ္ မီးပူတိုက္ကာ အိပ္သြပ္ၿပီး အသစ္ပုံစံနဲ႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

အလုပ္သမား ၆ ေယာက္က ႏွာေခါင္းစည္းေတြကို ျပန္ေ႐ြးၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတာကိုေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ ႏွာေခါင္းစည္းတစ္ခုအတြက္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁ ဘတ္ရရွိၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ႏွာေခါင္းစည္း ၃၀၀ ကေန ၄၀၀ ေလာက္ ၿပီးစီးေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ပါတယ္။

အာဏာပိုင္ေတြက စက္႐ုံမွာေတြ႕ရတဲ့ ႏွာေခါင္းစည္းေတြအားလုံးကို သိမ္းဆည္းၿပီး အခ်ိဳ႕ကို က်န္မာေရးဝန္ႀကီးဌါနသို႔ ေပးပို႔ကာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ဒီႏွာေခါင္းစည္းေတြ ဘယ္ေနရာကေန ေရာက္လာတယ္ဆိုတာကို စုံစမ္းေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ုံကို တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။