ေျပ တီဦးေဖာင္ေဒးရွင္းဟာ ထူေထာင္လာခဲ့တာၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ဒီေဖာင္ေဒးရွင္းကေနမွတဆင့္ ဘြဲ႕ရသြားၿပီး ကိုယ္ပိုင္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ အဆင္ေျပေျပေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ခဲ့တဲ့သူေတြ မနည္း ပါဘူး။ အရင္ကေတာ့ ေဆးေက်ာင္းတစ္ခုတည္းကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ တျခား က႑ေတြကိုလည္း အသီးသီးေထာက္ပံ့မႈေတြလုပ္လာခဲ့ပါတယ္။

ကိုယ္ပ်ိဳးေထာင္လိုက္တဲ့ အသီးအပြင့္ေလးဟာ အေကာင္းဆုံးပြင့္လန္းလာတာကိုျမင္ရတိုင္း ဥယ်ာဥ္မႈးေတြဟာ ေက်နပ္ပီတိ ျဖစ္ၾက သလိုပါပဲ ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္းက ေျမေထာင္ျမႇောက္ ေပးလိုက္တဲ့ အတတ္ပညာရွင္ေတြ ကိုယ္စီကိုယ္စီ ပညာဆုံးခန္းတိုင္သြားတာကို ျမင္ရတိုင္း ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕သားေတြအားလုံး ေက်နပ္ပီတိကိုယ္စီနဲ႕ပါပဲ။

ဒီေန႕မွာလည္း ေနာက္ထပ္အဖူးအပြင့္ေလးပြင့္လန္းလာတာကို ” ေနာက္ထပ္ ပန္းတစ္ပြင့္ ထပ္ပြင့္ျပန္ၿပီ မိမိရဲ႕ မိသားစု မိမိရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္ နဲ႕ အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားကို တတ္နိုင္ သေလာက္ေလးကူညီၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာသာမႈေလးေတ ေပးစြမ္းနိုင္ပါေစ ” ဆိုၿပီး ေျပတီဦးက တင္ထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Happy – Wow Myanmar

Photo – Pyay Ti Oo