ျမန္ မာနိုင္ငံဟာ ေရွးပေဝသဏီထဲကေန ဒီေန႕ခ်ိန္ထိ မေပ်ာက္ကြယ္ပဲ တည္တ့ံေနတ့ဲအရာဟာ နံနက္မိုးလင္းျပီးဆိုတာနဲ႕ ရဟန္းသံဃာမ်ား ဆြမ္းအလွဴခံျကြ ေနျခင္း ဆြမ္းထခ်က္ ျပီး ေန႔စဥ္ ေန႔တုိင္းဆြမ္း ေလာင္းလွဴတဲ့

“ပိ႑ပါတ-ဒါနအလွူ ” (သပိတ္ထဲသုိ႔ ထည့္၍ ဆြမ္းလွဴျခင္း) ဝတ္ကို ေန႔စဥ္ “အာစိဏၰကံ”အျမဲမျပတ္ လွဴဒါန္းေနခ့ဲျကတာ လြန္ခ့ဲေသာနွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ေက်ာ္ကေန ဒီေန႔ထိိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ေန႔စဉ္ေလာင္းလွဴေနၾကတဲ႔ ဆြမ္းအလွဴဒါန ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔အိမ္ေရွ႕ဆြမ္းခံ ရပ္တဲ႔ ရပ္ဆြမ္းသံဃာပဲျဖစ္ျဖစ္,မိမိတို႔မွ ဖိတ္မန္္ ထားတဲ႔ ထိုင္ဆြမ္းသံဃာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိတို႔စားဖို႔ရာ ခ်က္ထားတဲ႔အထဲကေန ခြဲေဝၿပီး ေန႔စဉ္ ပံုမွန္ေလာင္းလွဴေနတဲ႔ဆြမ္းကို ပိ႑ပတ္ဆြမ္းလို႔ ေခၚပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္း ဒီဆြမ္းဒါနကိုိ ေန႔စဉ္ နဲ႔အမွ် ျပဳေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕ အဆုံးအမကို ခံယူၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တိုင္းလိုလိုိ အဦးအဖ်ားကို မြန္မြန္ျမတ္ျမတ္ ေလာင္းလႉလိုက္ရမွ စိတ္ႏွလုံးသန္႔ရွင္းၿပီး ေအးျမၾကည္လင္တတ္ၾကပါတယ္။

ဘုရားနဲ႔ရဟန္းသံဃာကို အဦးအဖ်ားကိုိမွ လႉတဲ့အေလ့အက်င့္ဟာ ေရွးက မိဘ ဘိုးဘြား ဘီ ဘင္္ ေဘာင္ ေဘာ ေဘးတို႔အဘိုးအဖြား အစဥ္အဆက္ ေပးခဲ့တဲ့ အေမြေကာင္းတစ္ခုဆိုရင္လဲ မမွားပါဘူး။ အရင္ကလဲ က်င့္သုံးၾကသလို ယခုလဲ က်င့္သုံးေနဆဲပါပဲ။

ဆြြမ္းဆိုလဲ ဆြမ္းဦးမွ၊ သစ္သီးဆိုလဲ သန္႔ရွင္းလက္ဆက္ၿပီး အဦးအဖ်ားမွ၊ ပန္းဆိုိလဲ လွပတင့္ဆန္း လန္းလန္းေလးမွ၊ ေရဆိုလဲ ေအးျမၾကည္လင္္ သန္႔ရွွင္းေနမွ လႉလိုိက္ခ်င္ၾကတယ္။

ဒီအက်င့္ဟာ ေလးစားစရာလဲေကာင္း ခ်စ္စရာလဲေကာင္းတဲ့ အေလ့အထေကာင္းပါပဲ။ ဒါဟာ ျမန္မာမွာပဲ ရိွတယ္။ ဗုဒၶဘာသာနွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး သာသနာနွင့္ရဟန္းသံဃာဟာ ဒဂၤါးျပား၏ ေခါင္းနဲ႕ ပန္းလိုပဲ ခြဲလို႔မရပါဘူး။

တည္တ့ံံေနသ၍ ေတ့ာ ဗုဒၶ ဘာသာဟာ တည္ျမဲေနဦးမွာပါ။ ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ နံနက္အာရုံတက္ျပီဆိုတာနဲ႕ ဘုရားရိွခိုးျပီး ဆြမ္းအလွဴခံျကရတယ္။ သကၤန္းရုံ သပိတ္ပိုက္ကာ ေျခလ်င္ျကြျပီး ဆြမ္းခံျကရတယ္။

”ပိ႑ပါတ (သုိ႔) “နိိစၥဘတ္” လုိ႔ေခၚပါတယ္။ (ျမန္မာ-လုိျပန္ရင္္ “သပိိတ္၌ ခံ၍ ရေသာဆြမ္း”-လုိ႔ ဖြင့္ပါတယ္။) ဆြမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပိ႑ပါတ္ အလႉသည္အက်ိဳးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။

သာသနာေတာ္ႀကီး ယေန႔အထိိ ႐ွည္ျမင့္စြာ တည္ရိွေနသည္မွာ တျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအလႉႀကီး ဆြမ္းမ်ားကိုရရိိွ၍ မဟုတ္ပါ။ ပိိ႑ပါတ္ ဆြမ္းေၾကာင့္္တည္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပိ႑ပါတ္ ဆြမ္းဟူသည္ ဆြမ္းခံစားေသာ ရဟန္းမ်ားအား တစ္ဇြန္း တစ္ေယာက္မ ေလာင္းလႉေသာ ဆြမ္းကိုေခၚပါသည္။

တာဝန္လည္းမႀကီး ကုသိုိလ္အရလည္းမ်ားေသာ ဆြမ္းအလႉျဖစ္ပါသည္။ ဆြမ္းေလာင္းလႉေသာ အလွူေစတနာမွာလည္း ေန႔စဥ္မျပတ္ ဆက္စပ္ေန၍ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မွာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေစတနာဆက္စပ္ျခင္း၊ အျမင္ျပတ္ျခင္း၊ ေအာက္ေမ့ရမႈျမတ္ျခင္း သာသနာ့အသက္ ဆက္ျခင္း ေစသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္္ ပိ႑ပါတ္ ဆြမ္းသည္ အျမ့င္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“မိမိ”အိမ္ေရွ႕သုိ႔ ေရွးေရွး “ျမတ္စြာဘုရားရွင္”၏ အေလ့အထျဖစ္တဲ့ “ဆြမ္းခံျခင္း”အမႈ၊”အဂၢသာဝက”၊ “မဟာသာဝက”၊ “ပကတိသာဝက”-အရွင္အျမတ္၏ ထုံးကုိ ႏွလုံးမူ၍စာသင္ ၊စာခ်၊တရားေဟာ ၊တရားထုိင္၊”ပရိယတၱိဝန္”ကုိေဆာင္ေတာ္မူေနၾကေသာ “သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ား”၊ “ပဋိပတၱိဝန္”ကုိေဆာင္ေတာ္မူၾကေသာ”သံဃာေတာ္”တုိ႔၏

”သပိတ္”ထဲသုိ႔ဆြမ္း တစ္ဇြန္း၊ဟင္း တစ္ခြက္၊ ေန႔စဥ္မွန္မွန္ခ်က္ျပီး ေလာင္းလွဴမယ္ဆုိရင္္ ပုဂၢဳိလ္စြဲ လည္း ကင္း၊ေစတနာ လည္း နုိင္နင္း၊သဒၶါတရား လည္း ျဖဴဝင္းျပီး စိတ္နုိင္, ကုိယ္နုိင္လွဴရလုိ႔ိ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္မယ္။ “ရက္မွွန္မွန္ ဆြမ္းေလာင္းလွဴသူ”မွာ

“တစ္ရက္”လ်ွင္ “ပုဗၺ ေစတနာ”(မလွဴမီျဖစ္တဲ့ေစတနာ)၊ “မုဥ ၥေစတနာ” (လွဴဆဲအခါမွာျဖစ္တဲ့ေစတနာ)၊ “အပရ ေစတနာ” (လွဴျပီးေနာက္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္တဲ့ေစတနာ) ကုသုိလ္္ဆုိျပီး “သုံးမ်ဳိး”-ရတာေပါ့။ “တစ္ႏွစ္”မွာ “(၃၆၅)ရက္”ဆုိေတာ့ “တစ္ႏွစ္”မွာ”(၁၀၉၅)မ်ဳိး” ရတယ္လုိ႔ဆုိရမွာပါ။

ေနာက္ တစ္ခ်က္,”သံဃာေတာ္”တုိ႕အေနျဖင့္ “အလွဴရွင္ ဆြမ္းဒကာ ,ဆြမ္းဒကာမမ်ား”ထဲမွ တတ္စြမ္းသမ်ွ လွဴဒါန္း တဲ့”ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္း”ကုိသာ အလွဴခံၾကျပီး၊ဆြမ္း ေကာင္းတာ, မေကာင္းတာ၊ ဆြမ္းဟင္း ေကာင္းတာ , မေကာင္းတာဟု တစ္ခြန္းမွ မေျပာၾက။

ေလာင္းသမ်ွႏွင့္သာ တင္းတိမ္္ေရာင့္ရဲ ၾကတာပါ။ “တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲတဲ့တရား” ကိိန္းေနျပီဆုိရင္ လုိခ်င္တပ္မက္မႈ “ေလာဘ”အား “တဒဂၤ” အေနျဖင့္ ကင္္း ေနပါေတာ့တယ္။ ဆြမ္းခံျခင္း အမႈျပဳေတာ့မည့္ အခ်ိန္၊ျပဳေနဆဲအခ်ိန္၊ ျပဳ ၿပီးသည့္အခ်ိန္ -မ်ားမွာ”ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ား”အား “ေမတၱာပုိိ႔သ”ၾကရပါတယ္။

“ေမတၱာဓာတ္ကိန္းေနမည္”-ဆုိပါရင္”ေမတၱာ”ႏွင့္ဆန္႕က်င္ဘက္ “ေဒါသ ကိေလသာ” လည္း “တဒဂၤ”မွာ ကင္္း ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဆြမ္းခံၾကြသူ အရွင္ျမတ္မ်ား”မွာ “သတိ”ျဖင့္ သြားလာေနၾကရတာျဖစ္လို႔ “သတိ”၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ “ေမာဟ တရား”လည္း “တဒဂၤ”ကင္း ေနမည္သာ။ “ဆြမ္းခံျခင္း က်င့္ဝတ္”ဟာ,

“မာန္မာနတရားမ်ား”ကုိ ခ်ဳိးႏွိမ္ျပီးမွ ၾကြရသျဖင့္ “မာန တရား”လည္း “တဒဂၤ”ကင္း ေနမည္သာ၊ “ဆြမ္းခံက်င့္ဝတ္”ျဖင့္ က်င့္သုံးၿပီး “ဆြမ္းခံထြက္ေတာ္မူၾကေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္္ အျမတ္မ်ား”အား ဖူးေတြ႕ရျခင္း၊ လွဴဒါန္းရျခင္းမ်ား ဟာ

“ဒကာ, ဒကာမမ်ား”အဖို႔ ၾကည္နူးစရာဝမ္းေျမာက္စရာ၊ ကုသုိလ္ျဖစ္စရာ-လို႔ “အျမင္မွန္”ေသာေၾကာင့္ “မိစၦာဒိ႒ိ”(မွားယြင္းေသာ အျမင္)လည္း “တဒဂၤ”ကင္း ေနမည္သာ၊ ေနာက္တစ္ခ်က္, “ဆြမ္းခံျခင္း”အမႈဟာ “တစ္ပါးသူ”ထံမွာ ခုိးယူ ၊လုယက္္၊ ျခိမ္းေျခာက္ျပီး ရယူျခင္းမ်ဳိး”မဟုတ္ပဲ,

“ေမတၱာတရား ျပည့္ဝသည့္ စိတ္”၊”မာန ကင္းရွင္းေနတဲ့ စိတ္”၊”ေလာဘ ကင္းရွင္းေနတဲ့ စိတ္ထား”နဲ႔ “အလွဴခံျခင္း” ျဖစ္လို႔ “ရရွိလာတဲ့ ဆြမ္း”ဟာလည္း “ျဖဴစင္ေသာ အသက္ေမြးမႈ” ျဖစ္သျဖင့္”မျဖဴမစင္ ႏွင့္ရအပ္ေသာ ဆြမ္းမဟုတ္”-ဟု “ႏွလုံးသြင္း”လုိက္္ သည္ႏွင့္ “သံသယ ဝိစိကိစၦာ”၊ “ကုသုိိလ္အမႈ”ျဖစ္တာေၾကာင့္္ “ရွက္စရာ၊ ေၾကာက္စရာ”လည္းမလုိသည့္ အတြက္္

“အဟိရိက၊ အေနာတၱပၸ”-စသည့္ “ကိေလသာတရား”-မ်ား “တဒဂၤ”ေတာ့ ကင္းရွင္း ေနမည္္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္္ “ပိဏ္တပါတ္ဆြမ္း”ဟာ “ေလာင္းလွဴေနသူ” ဒကာ/ဒကာမမ်ား အဖုိ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားတယ္”လုိ႔ ဆုိရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

“နိေရာဓသမာပတ္”မွထသည့္အခါ၊ “ဖလသမာပတ္”မွ ထသည့္အခါမ်ားမွာ လွဴဒါန္းပါလ်ွင္ “အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားတယ္္”ဆုိတာ အားလုံး အသိပင္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က “မိမိိ ေလာင္းလွဴလုိက္ေသာ ဆြမ္း”ဟာ “ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အတြက္”လည္း မဟုတ္ေပ။

ထုိ”ဆြမ္း”ျဖင့္္ ခံယူေသာ အရွင္မ်ားဘုဥ္းေပးနုိင္သကဲ့သုိ႔၊ နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ ရဟန္း၊ ခရီးသြား အာဂႏၱဳ ရဟန္းမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေဝယ်ေဝစၥျပဳေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ေအာက္ထစ္ဆုံး “တိိရစၦာန္ေလးမ်ား”ပါ မက်န္ ခြဲေဝသုံးေဆာင္ၾကတာျဖစ္ လုိ႕ “သံဃိကဒါန”ဟုလည္း ဆုိနုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

“သံဃာ”ကုိ”လွဴဒါန္း”တာဟာ “အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားတယ္”-ဆုိတာ အားလုံးအသိပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႕စဥ္ လွဴဒါန္းေနေသာ “ပိ႑ပါတ- ပိိဏ္တပါတ္ဆြမ္း (နိစၥဘတ္)”ဟာ “သာသနာအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားတဲ့ ဆြမ္း” ျဖစ္ေသာေျကာင့္

“ဆြမ္းေလာင္းလွဴတဲ့ ဒကာ-ဒကာမ်ား”လည္း “ဆြမ္း-အက်ဳိး ငါးပါး”-အပါအဝင္္”ထူးျမတ္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား”ကုိ ရရွိပါတယ္။

ဆြမ္းလွဴရျခင္းသည္ …

(၁) အသက္ကိုလွဴရာ ေရာက္တယ္၊ လွဴတဲ့ပုဂၢိဳလ္မွာ အသက္ရွည္တယ္၊ မိိမိတို႔က တရားအသက္ပါ ရပါရေစေပါ့၊ ရွည္တဲ့အသက္ဟာ ဗလာအသက္ေတာ့ မလိုခ်င္၊တရားအသက္ပါ ရွည္ပါရေစေပါ့၊

(၂) အဆင္းက်က္သေရကို လွဴရာေရာက္တယ္၊ လွဴတဲ့ပုဂၢိဳလ္မွာ အဆင္းလွတယ္၊ မိိမိတို႔က ရုပ္ရည္လွရုံမွ်သာမက စိတ္ပါလွပါရေစ၊ တရားပါလွပါရေစလို႔ ဉာဏ္နဲ႔ဦးေဆာင္ရမယ္ေပါ့။

(၃) ဆြြမ္းခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကို လွဴလို႔ရွိရင္္ ခ်မ္းသာကို လွဴရာေရာက္တယ္၊ လွဴတဲ့ပုဂၢိဳလ္မွာလည္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာတယ္၊ မိမိတို႔က တရားအသိပါတြဲၿပီးေတာ့ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာ တရားခ်မ္းသာပါရဖို႔ နိိဗၺာန္မေရာက္မခ်င္း အသိတရားနဲ႔

ခႏၶာကို ပိုိင္ႏိုင္စြာထိန္းၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းသြားႏိုင္ဖို႔ ဉာဏ္နဲ႔ ဦးေဆာင္ရမယ္ေပါ့။ နိဗၺာန္ေရာက္ရင္ ခ်မ္းသာမွာ ေသခ်ာေသာ္လည္း နိဗၺာန္မေရာက္ခင္ ခ်မ္းသာေအာင္ ေနသြားတတ္ဖို႔ ပိုလို႔ အေရးႀကီးေနတယ္၊

ေနာက္ဘဝ ခ်မ္းသာဖို႔ ဆိုတာထက္ ယခုဘဝ ေတြ႕သမွ် အေျခအေနနဲ႔ ခ်မ္းသာေအာင္ ေနသြားတတ္ဖို႔ တရားအသိိကလိုတယ္။ မနက္ျဖန္ ခ်မ္းသာဖို႔ိ ဆိုတာထက္္ ယေန႔ ပစၥဳပၸန္မွာ (ယေန႔မွာပဲ) ေတြ႕သမွ် အေျခအေနနဲ႔၊

ေပးလာသမွ် အေျခအေနနဲ႔ ခ်မ္းသာေအာင္ ေနတတ္ဖို႔ိက အေရးႀကီးတယ္၊တရားအသိေလးပါ ဦးေဆာင္ရမယ္ေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္္ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာ တရားခ်မ္းသာက ပညာနဲ႔ ဦးေဆာင္ရမယ္၊

(၄) စားဖြယ္ေဘာဇဥ္ကို လွဴဒါန္းရင္ ခြန္အားကိုလွဴရာေရာက္တယ္။ က်န္းမာေရးကို လွဴရာေရာက္တယ္၊ လွဴဒါန္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မွာလည္း ခြန္အားေကာင္းတယ္၊ က်န္းမာေရးေကာင္းတယ္၊ မိမိတို႔က တရားခြန္အားအထိ ေလာကုတၱရာခြန္အားအထိ ရပါေစရလို႔ ဉာဏ္နဲ႔ ဦးေဆာင္ရမယ္။

(၅) ဆြမ္းခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္လွဴဒါန္းရင္္ ဉာဏ္ကိုလွဴရာေရာက္တယ္၊ လွဴဒါန္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မွာလည္း ဉာဏ္ေကာင္းတယ္၊ မိိမိတို႔က တစ္ဖက္ျမင္ပညာမွ်သာမက ႏွစ္ဖက္ျမင္ပညာ၊ တရားပိုင္းဆိုိင္ရာ အသိပညာေတြ ရပါရေစလို႔ ဉာဏ္နဲ႔ ဦးေဆာင္ရမယ္ေပါ့။

သို႕ေသာ္လည္း ေရွးယခင္မ်ားဆီကေတ့ာ လူျကီး လူငယ္ပါမက်န္ ဆြမ္းအက်ိဳးတရားလဲ နားလည္ျကတယ္။ ရဟန္းသံဃာေတြကိုလည္း ျကည္ညိဳျကတယ္။ အာရုံဆြမ္းလဲ ေလာင္လွဴျကတယ္။ ရဟန္းသံဃာေတြရဲ႕သြန္သင္ဆုံးမ မႈကိုလဲ နာယူ မွတ္သားတယ္။

ဒီဘက္ေခတ္ျကေတ့ာ အဲလိုမဟုတ္ေတ့ာဘူူး။ ေခတ္ကာလ အတိုင္းအတာရ ေသာ္လည္ေကာင္း တခဏ သာဝတ္ျကတ့ဲ ဒုလႅဘ ရဟန္း မ်ား၏ အျပဳအမူ ေျကာင့္ ေသာ္လည္ေကာင္း ဗုဒၶသာသနာကို ပုတ္ခက္ေစာ္ကား လိုတ့ဲ လုပ္ျကံဖန္တီး ျကတ့ဲ ဘာသာျခားတို႕ေျကာင့္ လည္ေကာင္း

တကယ့္ ဝိနည္း စည္းကမ္း လိုက္နာက်င့္သုံးေနျကတ့ဲ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေပၚ ကို ျကည္ညိဳေလးစားတ့ဲသူ ဆြမ္းေလာင္ခ်င္တ့ဲသူ ရွားပါးသြားျပီ။ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွာသာ လူျကီး လူငယ္ေတြသာ ဘုန္းျကီးေက်ာင္းကိုိ မွန္မွန္ေရာက္ျကတယ္။ ဆြြမ္း ဆြမ္းဟင္း ေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း ဆြမ္း ေလာင္ျကတယ္။

ကေလး လူျကီး ပါမက်န္္ ဘုန္းျကီးေက်ာင္္း ေရာက္ျကတယ္။ ဆြမ္း ကြမ္း ပူစရာမလို။ ျမိဳ႕ျကီးျပျကီးေတြမွာေတ့ာ စာသင္သားမ်ားရဟန္း ေတာ္မ်ားအတြက္ ဆြမ္း ဆြမ္းဟင္း ခက္ခဲလာတယ္။ မနက္ မနက္ ဆြမ္းခံျကြရ ဖို႕အေရး လိုင္းကား ေစာင့္ရတယ္။

လိုင္းကားလာေတ့ာလည္း အတင္းတိုးတက္ရတယ္။ ဒီေခတ္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္္ ရဟန္းရယ္ သီးသန္႕ ေနရာ မေပးခ်င္ျကေတ့ာဘူး။ လမ္းေလ်ွာက္ျပန္ေတ့ာလည္း ကား အႏၱရာယ္ က သတိ္ထားရတယ္။

ဆြမ္းခံအမွီ ေရာက္ျပန္ေတ့ာလည္း ဆြမ္းေလာင္းတ့ဲ ဒကာ ဒကာမေတြက အလုပ္ခ်ိန္ နီးေတ့ာ ဆြမ္းမေလာင္းေတ့ာသလို တစ္ခ်ိဳ႕ျကေတ့ာလည္း ဟင္း မေကာင္းလို႔ ဆြမ္းမေလာင္းျကေတ့ာ။ စာသင္သား ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ျမိဳ႕မွာဆို ဆြမ္းတစ္ပါးစာ ျပည့္စုံဖို႔ ခက္ခဲလာတယ္။

ဒကာ၊ဒကာမမ်ားမွာလည္း အရင္ေခတ္ကဲ့သို႕ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႕ မွန္မွန္မလာႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ စီးပြားေရးအတြက္သာ လုံးပမ္းေနၾကရေသာအခါ ဘာသာေရးႏွင့္ ပို၍ ေဝးလာၾကပါသည္။ ဆြမ္း ကြမ္း မျပည့္စုံျခင္းသည္ ယေန႕ေခတ္ ရဟန္းမ်ားအတြက္ ခက္ခဲမႈတစ္ခုျဖစ္ေနေလသည္။

အရင္ေခတ္မ်ားတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို လြန္စြာ႐ိုေသၾကၿပီး ဆြမ္းအတြက္ ေစာေစာထကာ ဆြမ္းခ်က္၍ေလာင္းလွဴျကေသာ္လည္း ယေန႕ေခတ္တြင္မူ ထိုကဲ့သို႕ အေလးထားကာ ဆြမ္းထခ်က္သူ နည္းပါးလာေလသည္။

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ဆြမ္းခ်ိန္တြင္ ဆြမ္းအမီမက်က္္ ျကေသာအခါဆြမ္းရွားပါးလာၾကေလသည္။ ရန္ကုန္၊မႏၲေလးကဲ့သို႕ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စာသင္တိုက္မ်ား၊ဗုဒၶတကၠသိုလ္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိေသာေၾကာင့္ စာသင္သားမ်ားေပါမ်ားေသာ္လည္း

ဆြမ္းေလာင္းႏိုင္ေသာအိမ္မွာ ယခင္ထက္နည္းပါးလာေသာအခါ ဆြမ္းရွားပါးေလသည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာ ျခင္းေၾကာင့္ လွဴဒါန္းႏိုင္စြမ္းနည္းပါးလာၾကသကဲ့သို႕ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းလာမႈေၾကာင့္

အိမ္ရွိလူကုန္ စီးပြားထြက္ရွာၾကရေသာ အျဖစ္မ်ားလည္းရွိေလရာ ဆြမ္းေလာင္းလွဴႏိုင္ေသာအိမ္အေရအတြက္မွာ ပို၍ေလ်ာ့နည္းရျပန္ပါသည္။ ဆြမ္းမရေသာ စာသင္သားမ်ားမွာ ဝယ္စားရေသာ အျဖစ္ကိုေရာက္ၾကရေသာ ေၾကာင့္

စရိ္တ္ပို၍ကုန္ျခင္း(ဆင္းရဲေသာစာသင္သားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္)၊ ဝိနည္းႏွင့္ပက္သက္၍ ဒြိဟျဖစ္ကာ စိတ္ဆင္းရဲၾကရျခင္းသည္လည္း လူထြြက္ရသည့္္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ရဟန္း မစစ္ဘူး စစ္တယ္ နဲ႕ ေဝဖန္စရာ မလိုပါဘူး။

ဘုရားသားေတာ္သံဃာတစ္ပါး အျဖစ္သာ ျမင္ျပီး ဆြမ္းေလာင္း လွဴေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲ ဆိုေတ့ာ ရဟန္း သံဃာေတာ္ေတြဟာ ဆြမ္း သကၤန္း ေက်ာင္း ေဆး စသျဖင့္ပစၥည္းေလးပါး အလိုရိွရာေတြကို

ဒါယိကာ ဒါယိကာမ အေပါင္း တို႕က ေထာက္ပ့ံလွဴဒါန္းေပးမွ သာ သာသနာအသက္ ဆက္လို႔ရနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာမျပဳနိုင္ရင္ေတာင္္ သာသနာျပဳေနသူရဟန္းေတာ္မ်ားကို မိမိတက္နိုင္သေလာက္ ဆြမ္းတဇြန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ျကက္ဥျပဳတ္ေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ အေျကာ္ေလးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မုန္႔႔ေလးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေလာင္းလွဴ ေပးျကပါ။

ယေန႔ေခတ္ ပို၍ ဆိုးတာက ဟင္းမေကာင္းလို့ ဆြမ္းပါ မေလာင္းျကဘူး ဆြမ္းမပို့ေတာ့ဘူး ဆိုၿပီး ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အိမ္မ်ားျကေတ့ာ ကိုယ္ေတာင္ စားမရာ မရိွဘူး ဘာနဲ႕ သြားေလာင္္းရမလဲ တ့ဲ အဲလို လူေတြလဲ ရိွေသးတယ္။ မရိွေတ့ာ မလွူ မလွူေတ့ာ မရိွ ျကတာ ဓမၼတာပဲေလ။

ကိုယ္ စားမ့ဲအထဲက ဆြမ္းေလး တစ္ဇြန္း ဟင္းေလး တစ္ဖ့ဲဲ ေကာ္ဖီမစ္ေလး တစ္ထုတ္ ေလာက္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ားလွဴ တာ ဘာမ်ား ပိုကုန္သြားမွာတ့ဲလဲ။ ပိ႑ပတ္ဆြမ္းအလွဴဟာ အဘယ္မွ်အထိျမတ္ပါသလဲ။

ဘယ္ေလာက္ပဲ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္တဲ႔ ဆြမ္းအလွဴေတြ ျဖစ္ပါေစ ေန႔စဉ္ေလာင္းလွဴတဲ႔ ပိ႑ပတ္ဆြမ္းအလွဴရဲ႕အက်ိဳးကို မမီွဘူးဆိုတာသိိေစခ်င္မိတယ္။ ကုသိုလ္ဆိုတာ ယူတက္မွ ရတာျဖစ္လို႕မပို့ပဲမေနၾကပါနဲ႔။

ဟင္းေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ အလွူ ခံသူက ဘုဥ္းေပးသည္ျဖစ္ေစ မဘုဥ္းေပးသည္ျဖစ္ေစ ေလာင္းလွူ သူမွာ ကုသိုလ္ရသည္သာ ျဖစ္ပါသည္ ။လူပ်င္းတိုိင္း ဟင္းမေကာင္းလို့ိဆိုၿပီး ဆြမ္းပို့ဆြမ္းေလာင္တာကို မပ်က္ပါေစနဲ႔။

မိိမိတို့ေနာက္မွာ စာသင္သားရဟန္းေတြ ကိုယ္ေတာ္ေလးေတြ မွီခိုေနရတာကိုသတိရေပးပါ။ ဆြမ္းခံသံဃာေတြကို ေန႔စဉ္ဆြမ္းေလာင္းလွဴတဲ႔ကုသိုလ္ဟာ အင္မတန္ ႀကီးမားပါတယ္။

ဆြမ္းခံသံဃာေတြဟာ ဆြမ္းအလွဴခံ ႐ရွိလို႔ ေဘာဇနသပၸာယ(စာေရးေသာက္ေရး ) အဆင္ေျပၿပီးက်န္းမာစြာေနနိုင္ၾကတယ္။ သူတို႔လုပ္ ေဆာင္ရမယ္႔ စာေပ,ပရိပတၱိတာဝန္ေတြကိုလည္း ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္နိုင္ၾကတယ္။

ဒီလိုဆိုေတာ႔ သာသနာေတာ္ (၃)ရပ္ မညိွဳးႏြမ္းေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ ေနၾကတဲ႔ သံဃာေတာ္မ်ားအပါအဝင္ သာသနာ ေတာ္တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္နိုိင္ရန္ပရိယတၱိစာေပ မ်ားကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကေသာ စာသင္သား ၊ရဟန္းေတာ္မ်ားကို

ေန႔စဉ္ဆြမ္းေလာင္းေနၾကသူမ်ား မွာလည္း သာသနာျပဳေနၾကသူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ေန႔စဉ္ဆြမ္းေလာင္းသူမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ သာလွ်င္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား သက္ရွည္က်န္းမာ စြာျဖင့္ သာသနာအက်ိဳးသယ္ပိုးနိုင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္္ သာသနာေတာ္ႀကီး အရွည္တည္္တံ႔ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြ ဆိုတာ “အနုတၱရံ ပုညေခတၱံေလာကႆ” လို႔ဆိုတဲ႔ သံဃာဂုဏ္နဲ႔အညီ ပစၥည္းေလးပါးရွင္ ဒကာ,ဒကာမ အေပါင္းတို႔၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳမ်ိဳးေစ႔ေတြ စိုက္ပ်ိဳး က်ဲခ်ရာ လယ္ယာေျမေကာင္းသဖြယ္လည္းျဖစ္လို႔

ဒကာ၊ဒကာမေတြအတြက္ လက္ရွိဘဝေကာင္းက်ိဳး ၊သံသရာဘဝေတြ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ပါ အက်ိဳးမ်ား ေစပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဒီလိုအလွဴဒါနမ်ိဳးဆိုတာ ပုဂၢိဳလ္စြဲ လည္းကင္းလို႔ သံဃိကအလွဴ ျဖစ္ျပန္တယ္။

ဒကၡိဏ ဝိဘဂၤသုတ္ေတာ္လာ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ သံဃိကအလွဴ သည္ ပုဂၢလိကအလွဴထက္ ျမတ္သည္။သံဃိကလွဴ-လွ်င္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏ သီလ,သမာဓိ,ပညာကို စိစစ္

စရာမလိုေခ်။”သံေဃာဟိ ဒုႆီေလာ နာမနတၳိ”ဟုုအဆိုရွိသည့္အတိုင္း သံဃာဆိုလွ်င္ ဒုႆီလမရွိ၊အျမတ္ဆံုး အလွဴခံပုဂၢိဳလ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလွဴရွင္ဘက္ကလည္းေစတနာသံုးတန္ျပည့္စံု၍ လွဴဖြယ္ပစၥည္းတို႔သည္လည္း

ဓမၼိယလဒၶ စင္ၾကယ္ေသာပစၥည္းမ်ားျဖစ္မယ္၊နိဗၺာန္ကို ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းခဲ႔ဲမယ္ ဆိုပါကလည္း ဒါနပါရမီအလွဴေျမာက္မွာျဖစ္လို႔ၿပီးျပည့္စံုေသာ အလွဴဒါနတစ္ခုလည္း ျဖစ္သြားနိုင္ပါ တယ္။ အနွစ္ခ်ဳပ္ ေရးသားတင္ျပလိုတာကေတာ႔ ဗုုဒၶသာသနာေတာ္ဟာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔ရဲ႕ အားထားမီွခိုရာႀကီးပါ။

သာသနာေတာ္ထြန္းလင္းမွ သာသနာ႔႔အဆံုးအမေတြ ခံယူနိုင္ၿပီး မေကာင္းမွဳေရွာင္ ေကာင္းမွဳေတြ ေဆာင္နိုင္မွာပါ။ ကုသိုိလ္တရားေတြ ပြားမ်ား နိုင္ၿပီး သံသရာမွ ထြက္ရာလမ္းအထိ သာသနာ႔ အဆံုး အမေတြက လမ္းညြန္ျပသမွဳေတြ ေပးနိုင္ပါတယ္။

ဒီသာသနာကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ပုခံုးေျပာင္းထမ္းရြက္လာၾကတာကေတာ႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြပါ။ မိိမိတို႔ ေန႔စဉ္ေန႔တိုင္း ေလာင္းလွဴေနၾကတဲ႔ ဆြမ္း( ပိ႑ပတ္ဆြမ္း ) တစ္လုတ္ ၊တစ္ဇြန္းေလးမွ သည္ သာသနာေတာ္အတြက္

အခုေလာက္အထိ အက်ိဳးေက်းဇူး ႀကီးမားေစသလို လွဴဒါန္းသူေတြအတြက္ပါ အခုလို အက်ိဳးေက်းဇူး ႀကီးမားေစပါတယ္။ တကူးတကလည္း ခ်က္ျပဳတ္ေနရတာ မဟုတ္ပါဘူး။မိမိတို႔ စားဖို႔ရာ ခ်က္ထားတဲ႔အထဲက ေဝခြဲၿပီး လွဴတန္းရတာေလးပါ။

ဒါသည္ပင္္ ေန႔စဉ္ ရက္ဆက္က်ေတာ႔ သာသနာေတာ္အတြက္ အသက္ဆက္ေပးျခင္းပါပဲ။ ဒါေျကာင့္ ဟင္းမေကာင္းလည္း ဆြမ္း ေလာင္းေပးျကပါ။ ဆြမ္းပို႔ေပးျကပါ။ မိမိတို႔အိမ္ေရွ႕ ကိုဆြမ္းခံ ျကြ လာတယ္ဆိုတာ မဂၤလာ ရိွလွသလို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ဆြမ္းအလွဴလဲ ေလာင္းလွဴ ခြင့္ ရေနတာမို႔ကုသိုလ္ အင္မတန္ထူးလွပါတယ္

ကြ်န္ေတာ္ဆိုရင္္ အိမ္ေရွ႕ကို ဆြမ္းခံရဟန္းမျကြ လာေတ့ာ ဆြမ္းခ်ိဳင့္ကိုပဲ တနလၤာေန႔ ဗုဒၶဟူး ေန႔ တိုင္း ရာသက္ပန္ယူကာ ပို႔ေနရပါသည္။တခါတေလ မနက္အိမ္ေရွ႕ ေရျဖန္းတျမက္စည္းလွွည္းတိုင္း စဥ္းစားမိတယ္။

ငါ့အိမ္ေရွ႕ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဆြမ္းခံျကြ လာရင္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းလိုက္မလဲ လို႔ …ေတြးေနတုန္း ဟိုဘက္လမ္းက ေျကးစည္သံ ေလးျကားရတယ္။ဆြြမ္းခံ ရ ဟန္းေတြ ျကြလာေန ျကျပီ။

ေညာင္ရမ္းသားေငြသိန္း {ပူေဇာ္ေရးသားသည္}

(မွီျငမ္း ကိုးကားေသာ က်မ္းကိုးစာမူမ်ား)

သီတဂူေကတုမတီ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ ၊ ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း ေဆာင္းပါးရွွင္ – သုေမ ( က်ဳိက္လတ္ ) ၏ “ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ ရဟန္းေလာက ” ေဆာင္းပါး

(၁။ “အဂၤုတၱရ္နိကာယ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ ေဘာဇနသုတ္” ၂။ “အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသိုလ္)”၏ “ပိဏ္တပါတ္-ဆြမ္း (ဆြမ္းေလာင္းလွဴျခင္းအက်ဳိးတရား) ရွင္းတမ္း”တရားေတာ္)

Ashinwarrainda ဓမၼဒူတ စာသင္သား FB စာမ်က္နွာ မ်ားမွလည္း လိုအပ္ေသာ ပါ႒ိိ ဓမၼ စာသားမ်ားကူးပါသည္။

ရြာျပင္ကဆရာေတာ္္