၅ ရက္ အတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၃ ခုတြင္ ေလျပင္းတိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

စစ္ ကိုင္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းနဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ေတြမွာ ေနရာကြက္က်ားမွ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာ ႏိုင္တာေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မိုး႐ြာတာနဲ႔အတူ ေလျပင္းတိုက္တာ၊ ေလျပင္းနဲ႔အတူ ထစ္ခ်ဳန္းတာ၊ မိုးႀကိဳးပစ္တာ၊ လွ်ပ္စီးလက္တာနဲ႔မိုးသီးေႂကြတာေတြပါ ျဖစ္ႏိုင္လို႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သတိျပဳ ေနထိုင္ဖို႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေႏြကာလျဖစ္တဲ့အားေလ်ာ္စြာ မတ္နဲ႔ဧၿပီလေတြမွာ ေနအပူခ်ိန္တိုးကာ အပူပ်ံတက္လို႔ တိမ္ေတြျဖစ္ထြန္းရာကေန မိုးတိမ္ေတာင္ေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သူတို႔ ေ႐ြ႕လ်ားရာတေလွ်ာက္ အခုလို မိုးေလဝသျဖစ္စဥ္ဟာ မြန္းလြဲနဲ႔ညေနပိုင္းေတြမွာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။