ကံ ရည္မွာ လူကိုအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား စြာသာမက ဘက္တီးရီးယားပိုး ေျမာက္မ်ားစြာပါ၀င္တာကို စကၤာပူ ႏိုင္ငံ MOH မွ investigation လုပ္ရာမွာ ေတြ႔႐ွိခဲ့ပါတယ္။

စကၤာပူ ႏိုင္ငံ စားေသာက္ဆိုင္ ေတြဟာ ကမၻာက စံထားရေလာက္ေအာင္ သန္႔႐ွင္းပါတယ္

ဆိုင္ေတြကိုလည္း ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ စီစစ္ေလ့႐ွိၿပီး Grade A , Grade B စသျဖင့္ သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္မႈကို ခြဲျခား ထားေပးေလ့႐ွိပါတယ္။

ၾကံရည္မွာ ဘက္တီးရီးယားပိုး မ်ားစြာပါ၀င္ေၾကာင္း တိုင္တန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လာ တဲ့အခါ မွာ MOH မွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကပါတယ္။

သူတို႔ လုပ္ပံုကိုင္ပံု ကို မွတ္တမ္းျပဳေလ့လာပါတယ္ ။ ဘက္တီးရီးယားပိုး ပါ၀င္ရေလာက္ေအာင္ ညစ္ညမ္းစြာ ကိုင္တြယ္ျခင္းကို မေတြ႔ခဲ့ရပါဘူး။

ၾကံရည္ကို စစ္ၾကည့္တဲ့ ခါမွာ တကယ္ပဲ ဘက္တီးရီးယားပိုး ေျမာက္မ်ားစြာသာမက မလိုလားအပ္ေသာ chemicals မ်ားစြာပါ၀င္ေနတာကို ဆိုင္တဆိုင္မွာေတြ႔႐ွိခဲ့ပါတယ္။

စဥ္းစားမရျဖစ္ေနတာက food handling ပိုင္းမွာ hygiene အလြန္ေကာင္းရဲ႕နဲ႔ ၾကံရည္ဟာ ညစ္ညမ္းေနသလဲ ဆိုတာပါဘဲ။

အမွန္ေတာ့ ျဖတ္ပီးၾကံေခ်ာင္း မ်ားကို ေဒါင္လိုက္ ေထာင္ထားျခင္း က ပတ္၀န္းက်င္႐ွိ ေရ သာမကဘဲ ေၾကာင္ေသး ႂကြက္ေသး ဆိုင္ေဆး ေသာ chemicals မ်ားကိုပါ ၾကံက စုပ္ယူ ထားလိုက္တာေၾကာင့္ပါ။

ငယ္ငယ္ က လူႀကီးေတြေျပာတာ မိုးျဗဲဒယ္နဲ႔ခ်က္ေသာ ပြဲဟင္းႀကီးမ်ား ဆားထည့္လြန္သြားလ်ွင္ ၾကံ တေခ်ာင္းေလာက္ပစ္ထည့့္ထား လ်ွင္ ဆားေတြကို စုပ္ယူသြားတယ္ဆိုပါတယ္။ ၾကံက အဲ့ဒီေလာက္ စုပ္အားေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ

တေန႔မွာ ၾကံရည္အလြန္ႀကိဳက္ေသာ ကိုယ္၀န္သည္အမ်ိဳးသမီး ေေယာက္ဟာ ကိုယ္၀န္ ခုႏွစ္လမွ ာပ်က္က်ပါတယ္

ကေလးကို autopsy လုက္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ ေၾကာင္ေသး နဲ႔တူေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကို ကေလးကိုယ္ထဲမွာေတြ႔႐ွိရပါတယ္

(April Maung Maung)