ေ အာင္ပြဲဲဝင္ယၾတာ(စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကေတာ့မည့္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားေလးမ်ားအတြက္)

“ဇမၺဴဒီပါလက္ယာေတာင္ကၽြန္း ၾသဘာနိမိိတ္ထြန္း”

ကၽြန္ုပ္တို့ေနထိုိင္ရာအရပ္သည္ ေတာင္ကၽြန္းျဖစ္၏။ ထို့ေၾကာင့္ ဤေတာင္ကၽြန္းတြင္ေနထိုင္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ နိမိိတ္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္းကို ေရွးပညာရွိႀကီးမ်ားက အထက္ပါစကားျဖင့္ သတိေပးထားခဲ့ၾကေလ၏။ “ေရွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႔ေစ်းသုံးလည္းမလြြယ္နဲ႔”ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားအတိုင္းပင္

ကၽြန္ုပ္တို့အေနျဖင့္ ေရွးထုံးကိုပစ္ပယ္၍ မရစေကာင္းေပ။ထို့ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ုပ္တို့ိျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ နိမိတ္ကို အေလးအနက္ယုံၾကည္ၾကေလ၏။အ ေလးထားၾကေလ၏။

ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ နိမိတ္ေလာက္ကို ပညာရွင္ထံသြားေမးစရာမလိုဘဲ ကိုယ္တိုင္နိမိတ္ေကာက္တတ္ေနၾကသည္အထိ ကၽြန္ုပ္တို့လူမ်ိဳးႏွင့္ နိမိတ္ပညာသည္ အလြန္ကိုနီးစပ္၍လက္ပြန္းတတီး ျဖစ္ကာ အကၽြမ္း၀င္၍ေနေလ၏။

“ေကာင္းေသာသေဘာကိုေဆာင္သည့္ နိိမိတ္သည္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ေအာင္ျမင္မွုကိုေပး၏” “ဆိုးေသာသေဘာကိုိေဆာင္သည့္ နိိမိတ္သည္ ဒုကၡဆိုးက်ိဳးကိုျဖစ္ေပၚေစ၍ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာေပးေလ၏”

ထို့ေၾကာင့္ နိိမိတ္ကိုေဆာင္ ေအာင္ေစရန္အတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကေတာ့မည့္ ကေလးမ်ားသည္ ေအာင္နိမိတ္၊ေအာင္အတိတ္ရရွိေစရန္အ တြက္ ေအာင္သေျပညႊြန္႔ျဖင့္ ေအာင္ရာေအာင္ေၾကာင္း ေအာင္ယၾတာေကာင္းအျဖစ္

“ဇမၺဴဒီပါလက္ယာေတာင္ကၽြန္း ၾသဘာနိမိတ္ထြန္း”ဟူသည့္စကားအ တိုင္း ေအာင္သေျပညြန္႔ျဖင့္ ေအာင္ဓာတ္ယူ၍ စာေမးပြဲအတြက္ ေအာင္ျမင္မွုရရွိေစာေသာ အေထာက္အပံ့ေကာင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ယၾတာကိုေဖာ္ျပေပး မည္ျဖစ္ေပ၏။

ေအာင္နိမိတ္၊ ေအာင္ဟိိတ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံေနသည့္ ေအာင္ပြဲဲ၀င္ အစီအရင္ျပဳလုပ္နည္း…

စာေမးပြဲေျဖဆိုိၾကမည့္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မည္သည့္ေန႔သားသမီးမဆို မိမိတို့၏ သက္ေစ့ အေရအတြက္အတိုင္း ေအာင္သေျပညြန္႔မ်ားကို ေအာင္အိုးျဖင့္ထိုိး၍ အိိမ္ဘုရားတြင္ လွူတန္းပူေဇာ္ထားရပါမည္။

စာေမးပြဲ မေျဖမီရက္မ်ားတြင္္ ေအာင္သေျပညြြန္႔ကို သုံးရက္တစ္ႀကိမ္ လဲေပးပါ။ စာေမးပြဲေျဖ ဆိုေနသည့္ေန႔မ်ားတြင္ ေအာင္သေျပညြန္႔မ်ားကိုိ တစ္ရက္တစ္ခါ အသစ္လဲေပးရမည္ျဖစ္၏။ စာၾကည့္စားပြဲေပၚတြင္လည္း ေအာင္သေျပညြန္႔ ( ၅ ) ညြန္႔ကို ဖန္ခြက္ျဖင့္ ထိုးထားေပးရပါမည္။

စာေမးပြဲသြားေျဖရမည့္ ေန႔မ်ားတြင္ အိမ္မွမထြက္မီ ေအာင္သေျပညြန္္႔ အသစ္မ်ားကို ကပ္လွူ၍ ဖေယာင္းတိုင္အႀကီးတစ္တိုိင္ (ငါးတိုင္ထုပ္ဆိုဒ္) ဖေယာင္းတိုင္ကို ဘုရားေရွ႕တြင္ထြန္း၍ အလင္းဖြင့္ပူေဇာ္ၿပီးလၽွင္ ေအာက္ပါ ေအာင္ဂါထာကို ( ၉ ) ေခါက ္ရြတ္ဆိုရပါမည္။

သဗ္ဗဗုဒ္ဓါ ႏုုဘာဝေန…

သဗ္ဗဓမ္မာ ႏုဘာဝေန…

သဗ္ဗသံဃာ ႏုဘာဝေန…

ေအာင္ေဇယ်တု ဇယမဂၤလံံ… ဟု ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ၿပီးလၽွင္

ယေန႔ေျဖဆိုိရမည့္ ( —— ) ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆိုိနိုင္ပါေစ ဟု သုံးႀကိမ္ဆုေတာင္းၿပီးသြားပါ။ ကြင္းစ၊ကြင္းပိတ္ထဲတြင္ ေျဖဆိုရ မည့္ ဘာသာကို ထည့္ၿပီးရြတ္ပါ။

ဥပမာ – ျမန္မာစာေျဖဆိုရမည့္ေန႔တြင္ ယေန႔ေျဖဆိုိရမည့္ ျမန္မာစာ ေအာင္ျမင္စြာေျဖဆိုနိုင္ပါေစ ဟုရြတ္ရပါမည္။ အဂၤလိပ္ စာ ေျဖဆိုရမည့္ေန႔တြင္ ယေန႔ေျဖဆိုရမည့္ အဂၤလိပ္စာ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆိုနိုင္ပါေစ ဟု ရြတ္ဆိုရမည္ျဖစ္၏။

အေရးႀကီးသည္မွာ အိိမ္ကထြက္ ၿပီးလၽွင္ ဘာအေၾကာင္းႏွင့္မွ အိမ္ကိုျပန္လွည့္မၾကည့္ရန္ အထူးသတိထားရပါမည္။

အေဆာင္မွသြားေျဖၾကရမည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ မိဘ ေဆြမ်ိဳး အုပ္ထိမ္းသူမ်ားက ေအာင္သေျပပန္းလဲေပးျခင္း၊ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းေပးျခင္း တို့ကိုလုပ္ေပးရပါမည္။

ေအာင္ဂါထာ ( ၉ )ေခါက္ ရြတ္ဆိုျခင္းကို စာေမးပြဲေျဖ ဆိုရမည့္ ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္ ရြတ္ဆိုရပါမည္။ အလင္းဖြင့္ပူေဇာ္ထားသည့္္ ဖေယာင္းတိုိင္ကို မီးမညိမ္းေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ေပးရပါမည္။ မီးညိမ္းသြားလၽွင္ ခ်က္ျခင္းျပန္ထြန္းေပးရပါမည္။ ဖေယာင္းတိုင္ ကုန္သည္အထိ ပူေဇာ္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္တြက္ ေဘာ့ပင္၊ ခဲတံ၊ ေပတံ စသည္တို့ကို အသစ္၀ယ္ထားပါ ။စုစုေပါင္း ( ၇ ) ေခ်ာင္း သို့ိမဟုတ္ ( ၉ ) ေခ်ာင္းခန္႔၀ယ္ထားပါ ။၀ယ္ယူခ်ိန္ တြင္ မွင္စမ္းသည့္အခါ ကႀကီး၊ ခေခြး၊—— စသည္တို့ကို မေရးဘဲ ဒီအတိုင္းေရးျခစ္ စမ္းသပ္ၿပီး၀ယ္ပါ။

၀ယ္ယူလာသည့္ ေဘာ့ပင္၊ေပတံံ၊ခဲတံတို့ိကို အ ဖုံးဖြင့္၍ ဖန္ခြက္အသစ္ထဲတြင္ထည့္ကာ အိမ္ဘုရားတြင္လွူထားရပါမည္။စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ စြန္႔ယူသြားၿပီး စာေမးပြဲေျဖၿပီး၍ျပန္ ေရာက္ေသာအခါ ဘုရားတြင္ျပန္လွူထားရပါမည္။ေန႔စဥ္ထိုသို့ျပဳလုပ္ရမည္။

စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ စာသင္သားကိုရင္၊ရဟန္းသံဃာေတာ္တို့ ကို ထိုေဘာ့ပင္မ်ားျပန္လွူလိုက္ပါ။စာေမးပြဲရက္မ်ားတြင္ အာဟာရျဖစ္ေအာင္စားပါ ။ အားနည္းေအာင္၊ဖ်ားနာေအာင္မေနပါနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။စိတ္ညစ္စရာအေၾကာင္းမ်ား မေတြးပါနဲ႔ စိတ္ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ေနပါ။

မိသားစု ျပႆနာ၊လူမွုေရးျပႆနာမ်ားရွိပါက ေခါင္းထဲမွထုတ္ထားၿပီး စာေမးပြဲကိုသာ ႀကိဳးစားက်က္မွတ္ၿပီးေျဖပါ။

က်က္သ ေရမရွိေသာ သီခ်င္း၊အဓိပၸါယ္မရွိေသာ သီခ်င္းမ်ားနားေထာင္ျခင္း၊ ညႇင္းဆဲသတ္ျဖတ္ေနေသာ ေသြးထြက္သံယို ဇာတ္ကားမ်ား၊ ငိုယိုပူေဆြးေနေသာ ဇာတ္ကား ဇာတ္လမ္းမ်ား ၾကည့္ရွုျခင္းကိုေရွာင္ပါ။

ဤရက္မ်ားတြင္ မဂၤလာရွိေအာင္၀တ္စားဆင္ယင္ပါ။ေသာအနက္ေရာင္၊အနက္မ်ားမ်ားလႊမ္းေသာ အကၤ်ံအ၀တ္အ စားမ်ားမ၀တ္ပါနဲ႔ ေသြးစက္စက္ယိုေနသည့္ဒီဇိုင္းပုံမ်ား၊ အရိုးေခါင္းပုံႏွင့္အျခားက်က္သေရမရွိ အကၤ်ိဒီဇိုင္းမ်ားကို ၀တ္ဆင္၍ စာသင္ျခင္း၊စာက်က္ ျခင္း လုံး၀မလုပ္ပါနဲ႔

မဂၤလာမရွိသည့္အကၤ်ိဒီဇိုင္းမ်ားကိုမ၀တ္ဘဲေနျခင္းသည္သာလၽွင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ မဂၤၤလာရွိေအာင္ ေနထိုိင္၀တ္စားဆင္ယင္ျခင္းကို ေရွာင္ပါ အနေႏၲာအႏၲငါးပါးကို မေမ့ပါန။ဲ႔

အိပ္ယာ၀င္အိပ္ယာထခ်ိန္တိုင္းအျမဲရွိခိုးပါေအာင္ျမင္ျခင္းေတြေရာက္ရွိလာပါလ္ိမ့္မည္ဤအစီအရင္သည္လြန္စြာလြယ္ကူ၏လြန္စြာရိုးရွင္း၏ လြယ္ကူရိုးရွင္းသေလာက္လည္း လြန္စြာစြမ္းအားထက္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဇမၺဴဒိပ္နိမိတ္ ေဆာင္ထားသည့္ ဓာတ္နိမိတ္ယၾတာအစီအရင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

ထို့ေၾကာင့္ ဤယၾတာအစီအရင္ကို ယုံၾကည္စြာလိုိက္နာ ျပဳလုပ္ၾကသည္ျဖစ္၍ စာေမးပြဲ‌ေျဖဆိုၾကေတာ့မည့္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားအေပါင္းတို့သည္ ေအာင္အတိိတ္၊ေအာင္နိမိတ္ကိုေဆာင္၍ ေအာင္ရာေအာင္ေၾကာင္းကို ေစတနာေကာင္းျဖင့္္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါေပေတာ့သတည္း ။

သဗ္ဗေသတ္တာကမ္မဒါယာဒါ

သိိဒၶိစိုး

09787734 338