သ မီးရည္းစားဘဝတြင္ အတူေနထိုင္ၿပီး လက္မထပ္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ကို ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အေရးယူနိုင္သည့္ ဥပေဒေရးဆြဲ ျပ႒ာန္း သြားမည္
သမီးရည္းစားဘဝတြင္ အတူေနထိုင္ၿပီး လက္မထပ္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ကို ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အေရးယူနိုင္သည့္ ဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ လုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ပြဲမွ သိရသည္။

“ငါးႏွစ္ နဲ႔ အထက္ေပါ့ေနာ္။ အကယ္၍မ်ား အမ်ိဳးသမီးေလးမွာ ကိုယ္ဝန္ပါ ရွိသြားမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီအမ်ိဳးသားဟာ အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ဆိုၿပီး ကၽြန္မတို႔က အဲ့လိုမ်ိဳး ထည့္သြင္းထားပါတယ္” ဟု လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚေနာ္သဝါက မီဒီယာမ်ားသို႔ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး အထူးဥပေဒကို လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းနိုင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဥပေဒအရ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစရန္ အေနာက္မွလိုက္၍ စကားေျပာလၽွင္ လည္း ျပစ္ဒဏ္ေျမာက္သည္ဟု ထည့္သြင္းထားကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရၿပီး လူေတာမတိုးရဲသည့္ အေၿခ အေန ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒေရးဆြဲေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အမ်ိဳးသမီးေတြကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနတာ၊ အၾကမ္းဖက္ေနတာ မ်ိဳးစုံရွိ တယ္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြဲရွ ထိခိုက္သြားမွ မဟုတ္ဘူး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ လည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္” ဟု လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ေခတၱညႊန္ၾကားေရး မႉး ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒကို အတည္ျပဳနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရႈေထာင့္ေပါင္း စုံမွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္ရန္ ေရးဆြဲ ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ လုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးပါက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္ေဒသရွိ ေအာက္ေျခေက်းရြာမ်ားအထိ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အသိပညာေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။