ဒီ လိုလူမ်ိဳးေတြ ရွိေနတဲ့ အိမ္ဟာ ေသခ်ာေပါက္ ဆင္းရဲေနတဲ့ အိမ္ပဲ

ဘယ္ လိုအိမ္ေတြ ဆင္းရဲလဲဆိုေတာ့

(၁) သီလလုံျခဳံမႈ မရွိသူေတြ ေနတဲ့အိမ္၊

(၂) မိဘႏွစ္ပါးရဲ့ စီမံခန႔္ခြဲ၊ ဆုံးမသြန္သင္မႈ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အိမ္၊

(၃) မိဘႏွစ္ပါး အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္၊

(၄) မိသားစုဝင္ အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈ မရွိဘဲ ရန္ျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္၊

(၅) မိသားစုကို ခ်စ္တတ္တဲ့သူေတြ ရွိမေနတဲ့ အိမ္၊

(၆) လက္ေၾကာမတင္း၊ ပ်င္းရိတဲ့သူေတြ ရွိေနတဲ့ အိမ္၊

(၇) ေလာင္းကစားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး စြဲလမ္းသူေတြ ရွိေနတဲ့ အိမ္၊

(၈) အိမ္တြင္းသူခိုးေတြ ရွိေနတဲ့ အိမ္၊

(၉) အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားသူေတြ ရွိေနတဲ့ အိမ္၊

(၁၀) လူမႈေရး ေဖာက္ျပန္သူေတြ ရွိေနတဲ့ အိမ္၊

(၁၁) ကိုယ္ခ်င္းစာတရား မရွိဘဲ၊ တကိုယ္ေကာင္းဆန္သူေတြ မ်ားေနတဲ့ အိမ္၊

(၁၂) ေရရွည္ မၾကည့္ဘဲ လက္ငင္း အဆင္ေျပမႈကိုသာ ၾကည့္သူေတြ ရွိေနတဲ့ အိမ္၊

(၁၃) ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ပါးစပ္ယွဥ္လၽွင္ ပါးစပ္ကို ဦးစားေပးသူေတြ ေနတဲ့ အိမ္၊

(၁၄) ေစတနာမေကာင္းသူ (ဝါ) ကံမေကာင္းသူေတြ ေနတဲ့ အိမ္၊

(၁၅) အသုံးအျဖဳန္းႀကီးၿပီး စည္းကမ္း မရွိသူေတြ ေနတဲ့ အိမ္၊

(၁၆) ဦးေဆာင္သူ မရွိဘဲ ဆရာလုပ္သူေတြ မ်ားေနတဲ့ အိမ္၊

(၁၇) ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕၊ ရိုးသားသူေတြ ရွိမေနတဲ့ အိမ္၊

(၁၈) အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္း မရွိတဲ့ အိမ္၊

(၁၉) မိမိကိုယ္မိမိ ေလးစားတန္ဖိုးထားတတ္တဲ့ သူေတြ ရွိမေနတဲ့ အိမ္။

ဒီအခ်က္ေတြထဲက အနည္းဆုံး (၇) ခ်က္ရွိတဲ့ အိမ္ဟာ ဆင္းရဲေတာ့မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိေနပါၿပီ

ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတဲ့ ဆင္းရဲျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းဆိုတာ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းဥစၥာေတြထက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာတာကို အဓိက ဆိုလိုပါတယ္။

Credit – ေဒါက္တာနတ္စိမ္း