မသိ သူေက်ာ္သြား သိသူေဖာ္စား

ယကၠန္းစင္္ေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သိဒၶိေအာင္ ပုတီးစိပ္နည္း

(၁) သိဒၶိိ ဘဂဝါ အရဟံ ၊ဗုေဒၶါ ေမ သတၱပါကာရံ ၊ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ။

(၂) သိဒၶိ ဘဂဝါ အရဟံ ၊ ဓေမၼာ ေမ သတၱပါကာရံ ၊ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ။

(၃) သိဒိၶိ ဘဂဝါ အရဟံ ၊ သံေဃာ ေမ သတၱပါကာရံ ၊သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ။

ဂါထာ(၃)ပုဒ္လံုး ဆံုးမွ ပုတီး (၁)လံုးခ် (၉)ပတ္ သက္ေစ့(မိမိစြမ္းႏိုင္သမွ်) (၉) ရက္၊ (၄၅)ရက္စသည္ျဖင္​့္ အဓိ႒ာန္တင္ႏိုင္သည္ …။

အနက္္

(၁) အရဟံ- ပူေဇာ္မႈအထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ, ဘဂဝါ – ဘုန္းေတာ္သခင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္္ သိဒၶိ – ကိစၥျပဳဖြယ္ အသြယ္သြယ္ႏွင့္္ ႀကီးငယ္ ေကာင္းက်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပီးေစေတာ္မူႏိုင္၏။ ဗုေဒၶါ – ျမတ္စြာဘုရားသည္္ ေမ – တပည့္ေတာ္၏ သတၱပါကာရံ – ဝန္းရံပတ္ဝိုင္္း တံတိုင္း(၇)ထပ္ ကာလတ္သည့္အလား မမွားပံုေသ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏ …။

ဗုဒံၶံ – ျမတ္စြာဘုရားကိုိ သရဏံ- ကိုးကြယ္ လဲေလ်ာင္း ပုန္​းေအာင္းမွီခိုရာ ဟူ၍ ဂစာၦမိ – မွီဝဲဆည္းကပ္ သိမွတ္ပါ၏ …။

(၂) အရဟံံ – ပူေဇာ္မႈအထူးကိုိ ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ဘဂဝါ – ဘုန္းေတာ္သခင္္ ျမတ္စြာဘုရားရွွင္သည္ သိဒိၶ – ကိစၥျပဳဖြယ္အသြယ္သြယ္ႏွင့္္ ႀကီးငယ္ေကာင္းက်ိဳး အမိ်ဳးမ်ိဳးကိုိ ၿပီးေစေတာ္မူႏိုင္၏။ ဓေမၼာ – တရားေတာ္ျမတ္သည္ ေမ – တပည့္ေတာ္၏

သတၱပါကာရံ ံ- ဝန္းရံပတ္ဝိုင္း တံတိုင္း(၇)ထပ္ကာလတ္သည့္အလား မမွားပံုေသျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။ဓမၼံ – တရားေတာ္ျမတ္ကိုိ သရဏံ – ကိုးကြယ္ လဲေလ်ာင္း ပုန္​းေအာင္းမွီခိုရာဟူ၍ ဂစာၦမိ – မွီဝဲဆည္းကပ္သိမွတ္ပါ၏ …။

(၃) အရဟံ -ပူေဇာ္မႈအထူးကိုိ ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ဘဂဝါ – ဘုန္းေတာ္သခင္္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္္ သိဒၶိ – ကိစၥျပဳဖြယ္ အသြယ္သြယ္ႏွင့္္ ႀကီးငယ္ေကာင္းက်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၿပီးေစေတာ္မူႏိုင္၏ …။

သံေဃာ- သံဃာေတာ္ျမတ္သည္္ ေမ – တပည့္ေတာ္၏ သတၱပါကာရံ -ဝန္းရံပတ္ဝိုင္း တံတိုင္း(၇)ထပ္ ကာလတ္သည့္အလား မမွားပံုေသျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။ သံဃံံ – သံဃာေတာ္ျမတ္ကိုိ သရဏံ – ကိုးကြယ္ လဲေလ်ာင္း ပုန္​းေအာင္း မွီခိုရာဟူ၍ ဂစာၦမိိ – မွီဝဲဆည္းကပ္သိမွတ္ပါ၏ …။

(မိမိႏိိုင္သေလာက္ အဓိ႒ာန္တင္ၿပီး မပ်က္မကြက္ က်င့္ၾကံ ပုတီးစိပ္္ ပြားမ်ားႏိုင္ပါက ကံေတြပြြင့္ ကံေတြျမင့္ၿပီး သက္ရွည္ က်န္းမာ စီးပြားတိုး ထီေတြေပါက္ ထီေပါက္သလိုိ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြေၾကးမ်ား ရရွိဝင္ေစႏိုင္ပါသည္ …။)

ဒီပုတီးစိပ္ကိုိ လူသိမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဖာ္ျပပါ အက်ိဳးထူးမ်ား ရရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာ လူသိနည္းပါတယ္ …။

စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း မေဖာ္ျပထားပါဘူး။ ဆရာေတာ္တစ္​ပါးက မိမိ တပည့္ တကာမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၿပီးမွ ဒီလိုအက်ိဳးထူးေတြရႏိုင္ပါသည္ ဆိုၿပီး ေဖာ္ထုတ္ထားတာပါ …။

(၁) သစ္သီး ၃- မ်ိဳး (၂) ပန္္း ၃-မ်ိဳး (၃) ဆြမ္း ၃-ပြဲ (၄) ​ေသာက္ေတာ္ေရခ်မ္း ၃-ခြက္ (၅) ဆီမီး ၃-တိုင္ (၆) အေမႊးတိုင္ ၃-တိုင္ လႉဒါန္းပါ …။

(ယံုၾကည္သူမ်ားအဖို႔)

အဓိိ႒ာန္ မစမီ ျမတ္​စြာဘုရားအမွဴ းထား၍ သံဃာ​ေတာ္​ဆရာေတာႀ္ကီးမ်ား၊ သမၼာ​ေဒဝနတ္​ျမတ္​နတ္​​ေကာင္​းမ်ား၊အ​ေစာင္​့အ​ေရွာက္​ပုဂၢဳိလ္​မ်ား၊သာသနာ​ေစာင္​့နတ္​မ်ားအား တိုင္တည္ပါ …။
စိိပ္ၿပီးပါက လိုရာဆုကိုထပ္ေတာင္းပါ။အမွ်ေဝပါ ၊ ေမတၱာပို႔ပါ။ယံုၾကည္စြာ အဓိ႒ာန္ျဖင့္စိပ္ပါ ၊​ေကာင္းက်ိဳးအထူး ရရွိပါလိမ့္မည္​ …။

အစြမ္းထက္ျမက္တဲ့ ထီေပါက္ဂါထာ

ေရွးက်မ္္းရင္းတစ္ေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အစြမ္းထက္ျမက္တဲ့ဲ ထီေပါက္ဂါထာျဖစ္ပါတယ္။ ဂါထာရဲ႕ အဓိပၸါယ္အတိုခ်ဳပ္က…

“ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွိစဥ္က ေကာ႑ေဝန မေထရ္ႀကီးသည္္ပထမစာေရးတံမဲကို အျမဲတမ္း ေပါက္ခဲ့၏။ ထိုိ႕အတူ ကၽြနု္ပ္သည္လည္းဤသို႕ ျဖစ္ရပါေစသတည္း” ဟုဆိုထားပါတယ္ …။

ေရွးေဟာင္းေပစာတစ္ခုထဲမွာလည္း ဒီဂါထာရဲ႔ အစြမ္းကိုိအထူးအစြမ္းထက္ျမက္ေၾကာင္း ​ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။အခုဂါထာကို ေစတနာေရွ႕ထားလို႕​ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ရပါတယ္ …။

ဂါထာကို မေဖာ္ျပမီမွာအရင္ဆုံး ထီေပါက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ သင္ဟာ သီလကို ေဆာက္တည္ရပါလိမ့္မယ္။

ဂါထာမႏၱန္ေတြရဲ႔ အစြမ္းဆိုတာရြတ္ဖတ္ႏိုင္မႈအစြမ္း၊ကို္ယ့္ရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရား စိတ္စြမ္းအားတို႕အေပၚမွာမူတည္ၿပီး အစြမ္းထက္ျမက္မႈက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္မတူဘဲ ပိုႏုိင္၊ ေလွ်ာ့ႏိုင္တာ ရွိပါတယ္။ ဒီဂါထာကို သင္ဟာ ရြတ္ဖတ္ၿပီး ထီေပါက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ လြယ္လြယ္ေတာ့ မရႏိုင္ပါဘူး …။

လိုက္နာရမယ့္ ၃ ခ်က္က

(၁) ဒီဂါထာကို တစ္ေန႕အနည္းဆုံး {၁၀၈} လုံးပုတီးတစ္ပတ္ရေအာင္ စိပ္ရပါလိမ့္မယ္။​ေန႕စဥ္ မပ်က္မကြက္ စိတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ …။

(၂) ပုတီးမစိပ္မွီမွာ ဘုရား​ေရွ႕မွာ သီလကို ဦးဆုံး ေဆာက္တည္ပါ …။

(၃) ေနာက္ဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ဒီဂါထာကို ေန႕စဥ္မွန္မွန္ စိပ္သြားၿပီး လစဥ္ ထီထိုးေပးပါက {၆} လအတြင္း ထီေပါက္ႏုိင္ပါတယ္ …။

ထီေပါက္ဂါထာ

“ဧတဒဂၢံ ဘိကၡေ၀ မမသာ၀ကာနံ၊

ဘိကၡဴ နံ ပဌမံ သလာကံ ဂဏွာာႏၲာနံ။

ယဒိဒံ ကု႑ဓါေနာ၊

ဧေတနံသစၥ၀ေဇၨန တထာေမေဟာတု သဗၺဒါ။”

အနက္အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္္

ဘိိကၡေ၀၊ ရဟန္းတို႔။ ဧတံ၊ ဤကု႑ဓါနသည္။ မမ၊ ငါဘုရား၏။ သာ၀ကာနံ၊ သာ၀ကျဖစ္ကုန္ေသာ။ ဘိကၡဳနံ၊ ရဟန္းတို႔တြင္။ ပဌမံ၊ ေရွးဦးစြာ။ သလာကံ၊ စာေရးတံဆုကို။ ဂဏွႏၱာနံ၊ ေရတြက္ျခင္းတို႔တြင္။ ယဒိဒံယံေသာ အယံကု႑ဓါေနာ၊အၾကင္အရွင္ကု႑ဓါန မေထရ္သည္

အဂၢံံအေဂၢါ၊ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဧေတန သစၥ၀ေဇၹန၊ ဤသို႔ဟုတ္မွန္မေဖါက္ျပန္ေသာ စကားကိုဆိုရျခင္းေၾကာင့္။ ​ေမ၊ အကၽြႏ္ုပ္အား။တထာ၊ ထိုကု႑ဓါန မေထရ္အလားတူ။သဗၺဒါ၊ အခါခပ္သိမ္း။(ေသာတၳိ ံ၊ ခ်မ္းသာျခင္းသည္)​ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း …။

ေဖာ္ျပပါဂါထာေတာ္ကိုိ နံနက္ {၉} ေခါက္၊ ည {၉} ေခါက္ရြတ္ပါက ထီေပါက္ျခင္း၊ ၀င္ေငြေကာင္းျခင္း၊ ထူးခၽြန္ဆုမ်ားရရွိျခင္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရလိမ့္မယ္ …။

တစ္​နည္​း

ထီ​ေပါက္္​ဂါထာ

ဗုဒၶံ သရဏံံ ဂစၧာမိ ၊ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ

ဧတဒဂၢံ ဘိိကၡေဝ မမ ၊သာဝကာနံ ဘိကၡဴနံံ ၊ပထမံ သလာကံ ဂဏွႏၲာနံ

ယဒိဒံ ကု႑ဓါနံ ၊ဧေတန သစၥဝေဇၨန တထာ ေမ ၊ေဟာတု သမၺဒါ ။

အသံထြက္

ဗုဒၶံံ သရဏံ ဂစၧာမိိ ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိိ ၊သံဃံံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊ေအတဒတ္ဂံ ဘိက္ခေ၀ မမ ၊ သာဝကာနံ ဘိက္ခူနံ

ပထမံံ သလာကံ ဂနန္ တာနံံ ၊ယဒိဒံ ဂုဏ္တ ဓာနံ ၊ေအေတန သစ္စ၀တ္ေဇန တထာ ေမ ၊ေဟာတု သမ္ဗဒါ ။

အဖိုးမျဖတ္ႏို္င္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ဂါထာ တစ္ပုဒ္ပါ …။

အားလုံးပဲ ထီေပါက္ကံကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစ …။

သိိန္းဆုေတြ ေပါက္ၾကပါေစ …။ ။

ရွာ​ေဖြစုစည္​း ဒါနျပဳပါသည္​၊

ခရစ္ဒစ္ – Aung Myo Oo(Myolay)