သ ဂၤ ဟၤ ဂါထာ (သို႔ ) ေဝ ဒါ သာ ကု

ဤဂါထာေတာ္ႀကီး ကို မႏၲေလးတိုင္း အမရပူရ ၿမိဳ႕ သတၱမေျမာက္ ေက်ာ္ေအာင္စံထား ဆရာ ေတာ္ႀကီး မွတ္တမ္း တြင္.. တန္ျပန္ ဂါထာ ဟု႔၎ သရဖူေဆာင္း ဂါထာ ဟု၎ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဂါထာေတာ္ ၏ အစြမ္းႏွင့္ အသုံးျပဳ႕ပုံ မွာ..

ေရ (သို႔ိ ) ေဆး ကို ၃ ေခါက္႐ြတ္ ၿပီး ေသာက္က ေဆးအာနိသင္ ထက္ျမတ္ေစ၏ ။

၎ ဂါထာ အား ေက်ာက္စရစ္ခဲ လုံး ကို(၃၇) ေခါက္႐ြတ္ဆို ၿပီး အိမ္ေပါက္ဝ ထားက သူခိုး ဓားျပ အႏၲ ရာယ္ ကင္းေဝး ၏ ။

ည အိပ္ရာဝင္ (၇) ေခါက္ ႐ြတ္ၿပီးအိပ္က ေလာကီအစီအရင္ စုန္း နတ္ ပေယာဂ ကင္း၏။

သဂၤဟၤဂါထာ ( ဂါထာျပန္)

ေဝ ၊ ဒါ ၊ သာ ၊ ကု ၊ ကု၊ သာ ၊ ဒါ ၊ ေဝ

ဒါ ၊ ယ ၊ သာ ၊ တ ၊ တ ၊ သာ ၊ ယ ၊ ဒါ

သာ ၊ သာ ၊ ဓိ ၊ ကု ၊ ကု ၊ ဓိ ၊ သာ ၊ သာ

ကု ၊ တ ၊ ကု ၊ ဘု ၊ ဘု ၊ ကု ၊ တ ၊ ကု ၊

ဂါထာ အနက္

(၁)ေဝ ၊ ဒါ ၊ သာ ၊ ကု ၊ ကု၊ သာ ၊ ဒါ ၊ ေဝ

ငါ ၏ ရန္သူ ဟူသမွ် တို႔ သည္ ေဝးစြာေသာ အရပ္ သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ေျပးေစကုန္းသတည္း

ငါ့ အား မေကာင္း သျဖင့္ ႀကံစည္သူတ္ု႔သည္ မိမိ အလို ကို အႀကံအစည္ ပ်က္ေသာ အားျဖင့္ ေပ်ာက္ေစကုန္သတည္း ။

(၂) ဒါ ၊ ယ ၊ သာ ၊ တ ၊ တ ၊ သာ ၊ ယ ၊ ဒါ

ငါ၏ ဒါန ေစတနာ ေၾကာင့္ အၿခံအရံ အေက်ာ္ေစာ တို႔သည္ ပြားမ်ားေစကုန္သတည္း ငါျပဳ႕မိေသာ အကုသိုလ္ (၁၀) ပါး တ္ု႔ိသည္

ငါ ျပဳ႕မိေသာ ကုသိုလ္ (၁၀) ပါး ၏ တန္ခိုးအားေတာ္ေၾကာင့္ ေျပေပ်ာက္ေစကုန္သတည္း ။

(၃) သာ ၊ သာ ၊ ဓိ ၊ ကု ၊ ကု ၊ ဓိ ၊ သာ ၊ သာ

စက္ဆုပ္ဖြယ္ေသာ သူတို႔အား ၎အမ်က္ မာန ေဒါသ ရွိေသာသူတို႔အား၎ ဆုံးမ ၾသဝါဒ ေပးျခင္း ျဖင့္သာလွ်င္

ေအာင္ျမင္ေစသတည္း ထိုသို႔ေသာ အမ်က္မာန မာန္တက္သူတို႔ႏွင့္ ရွည္ျမင့္စြာ မေပါင္းေဖာ္ရသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း ။

(၄) ကု ၊ တ ၊ ကု ၊ ဘု ၊ ဘု ၊ ကု ၊ တ ၊ ကု ၊

ကုသိုလ္ ျပဳ႕ စ႐ိုက္ ျပဳ႕က်င့္ေလ့ ရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္း တို႔ႏွင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေလရာ သံသရာ ဘဝအဆက္ဆက္၌ ေတြ႕ဆုံေပါင္းေဖာ္ျခင္း ကို ျပဳ႕ရပါေစသတည္း

အကုသိုလ္ ဒု႔စ႐ိုက္ ပြားမ်ားသူတ္ု႔ႏွင့္ ျဖစ္ေလ ရာ သံသရာ ဘဝအဆက္ဆက္၌ အခါ ခပ္သိမ္း ေတြ႕ဆုံ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းမျပဳ႕ရသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း ။

၎း ဂါထာ ကို ေန႔ည မျပက္ ႐ြတ္ဖတ္ ပုတီးစိပ္ က ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ ႀကီးေစ၏ ။က်က္သေရ တိုးေစ၏ ။ လူ ႏွင့္ နတ္မ်ား ခ်စ္ခင္၏ ။ သူတစ္ပါး မေကာင္း မႀကံစည္ႏိုင္။

ေရာင္းကုန္စြံံလိုလွ်င္ ေရာင္းလိုေသာပစၥည္း အား ထိုဂါထာ႐ြတ္ဖတ္ထားေသာ ေရ သနပ္ခါး ျဖင့္ ပက္ျဖန္းပါ။

၎ ဂါထာေတာ္သည္ တာဝတႎသာ ေဝဇယႏၲာနန္းၿမိဳ႕ေလးေထာင့္ တြင္ စိုက္ထားေသာ ေက်ာက္တိုင္ေလး တိုင္ တြင္ ေရး သား ထား သည့္ဂါ ထာ ျဖစ္ေလ သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ( ၁၂၄၈) ခု႔ ႏွစ္ခန႔္က အထက္ခ်င္းတြင္း (မုံ႐ြာ ) အလုံ ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ တစ္ခု႔ ထဲေသာ ေတာရေက်ာင္းတြင္

သီတင္းသုံး ေနထိုင္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါး သည္ ထို ဂါထာ ကိုေန႔ ည မျပက္ ပုတီးစိပ္ေလသည္။

ရပ္႐ြာ ဒကာ / မ မ်ား သည္ ဘုရားတည္ရန္ေငြမ်ား ကို ဆရာေတာ္ ထံ အပ္ႏွံထား ၏ ။

ထိုေငြမ်ား အား တိုက္ခိုက္ရန္ ဓားျပ မ်ား ေက်ာင္း ကို ရွာေသာ္လည္း တညလုံး ရွာမရ ျဖစ္ခဲ့၏အ႐ုဏ္ တက္မွသာ ေက်ာင္း၏

ေနရာမွန္ကို ေတြ႕ ၾက ၍ ဆရာေတာ္ အား ထိုဓားျပမ်ားမွေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ေလ သည္။ဖတ္မွတ္ခဲ့ေသာစာစု႔မ်ားမွေဝမွ်ကုသိုလ္